Wystawy

2017-03-25

Anioły Podróżne - wystawa Krystyny Sól

25 marca o godz. 16.00 odbył się w Galerii Centrum
wernisaż malarstwa Krystyny Sól

"Anioły podróżne"

Krystyna Sól urodziła się w Napratach na Warmii. Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszkała w Olsztynie w 1965 r. Pierwsze artystyczne dzieła tworzyła pod okiem Barbary i Andrzeja Hulanickich, u których zdobyła tytuł twórcy ludowego w dziedzinie tkaniny artystycznej. Potem zaczęła sama próbować swych sił w sztuce.

Jej przygoda z Mrągowem rozpoczęła się w 1989 roku na Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej. W ciągu 22 lat wielokrotnie była laureatką tego konkursu: sześciokrotnie  zdobyła pierwszą lub drugą nagrodę, czterokrotnie została wyróżniona. W 1991 r. otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Dwukrotnie została laureatką nagrody im. Henryka Gudelisa. W 2008 roku z rąk Pani Burmistrz Otolii Siemieniec otrzymała statuetkę Niezapominajkę i gratulacje od przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Juliana Osieckiego za całokształt pracy artystycznej oraz popularyzację przyrody Warmii i Mazur.

W 2012 roku została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków, co potwierdziło jej status twórcy profesjonalnego.

W 1991 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się jej pierwsza wystawa indywidualna w Mrągowie, a kolejne dwie - batiki: "Między niebem a ziemią" oraz "Z kobietą w tytule" odbyły się w 2004 i 2013 roku w Centrum Kultury i Turystyki.

Od wielu lat jej pasją jest malarstwo na jedwabiu i batik. Inspiracji zawsze szuka w otaczającym ją świecie. W latach wcześniejszych pojawiały się ukwiecone łąki, pejzaże Warmii i Mazur obecnie wspomnienia z podróży do krajów o innej kulturze.