Koncerty

2020-08-07

26. Festiwal Kultury Kresowej przeniesiony na 2021

Szanowni Państwo
Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii w kraju, bezpieczeństwo widzów uczestniczących w koncercie galowym Festiwalu Kultury Kresowej, fakt, że znaczną część widowni stanowią osoby starsze oraz problemy związane z przyjazdem wykonawców z Ukrainy i Białorusi, wspólnie z pozostałymi Organizatorami oraz partnerami z Litwy, Białorusi i Ukrainy, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu
26. Festiwalu Kultury Kresowej na 6 - 8 sierpnia 2021 rok.

Informujemy, że wszystkie zakupione bilety zachowują swoją ważność i będą honorowane w nowym terminie. Prosimy o kontakt z nami w przypadku, jeśli chcecie Państwo zachować zakupione miejsca na rok 2021.
Osobom, które będą chciały dokonać jednak zwrotu biletu, w najbliższym czasie przekażemy informację o zasadach zwrotu biletów.