Przeglądy/Konkursy

2020-04-25

MAZURSKIE TRANSFORMACJE TANECZNE


Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają do udziału w

3. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH.

Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Wspólnym prezentacjom przyświeca idea wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń a także popularyzacji różnych stylów tańca. Zespoły prezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat. Prezentacje oceni jury złożone ze specjalistów reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie podlegać będzie: oryginalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymają nagrody (rzeczowe i finansowe o łącznej wartości 5 tys. zł) oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach.


Regulamin i karta zgłoszenia na stronie wydarzenia oraz w aktualnościach