Przeglądy/Konkursy

2018-07-15

KŁOBUKI FEST

Serdecznie zapraszamy na Kłobuki FEST, wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, które odbędzie się w dniu 15 lipca w godz. 12.00 – 20.00 na deptaku przy Placu Jana Pawła II w Mrągowie.

Kłobuki FEST to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w tym: rękodzieła, muzyki i tańca, kuchni. Skierowana jest zarówno do twórców reprezentujących różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedzających imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz licznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim turystów. W ramach wydarzenia zapraszamy do udziału w konkursie na „MAZURSKIE KUCHY” i Wojewódzkim Przeglądzie Rękodzieła Artystycznego a w nim konkursie na Pamiątkę z Warmii i Mazur.  

Dzień wypełni nam muzyka regionalnych kapel folkowych i biesiadnych.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki, dział ADM 
tel. 89 - 743 - 34 – 52, e - mail - 
l.melnicki@ckit.mragowo.pl

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na „MAZURSKIE KUCHY”

Zasady uczestnictwa:

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 11 lipca br.

2. Konkursowy wypiek należy dostarczyć do organizatora w dniu imprezy czyli 15 lipca do godz. 14.00
Do wypieku konkursowego należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem kontaktowym

3. Oceny wypieków dokona profesjonalne Jury. Głównym kryterium oceny wypieków będą walory smakowe i estetyczne oraz nawiązanie do tradycji

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie imprezyok. godz. 16:00

Na autora najsmaczniejszego wypieku czekać będzie
atrakcyjna nagroda /sprzęt AGD/!

 

Więcej informacji:

Dział organizacji imprez /89/ 743 34 65, 743 34 70

Konkurs adresowany do osób indywidualnych, kół gospodyń wiejskich, promujących tradycyjne wypieki.

  Karta zgłoszenia

 

 1. Imię i nazwisko ………………………………………….…………………………………………………………………………………
 2. Adres zamieszkania/ Telefon ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 1. Nazwa wypieku ……………………………… ……….………………………………………..…………………………………………
 2. Przepis …..……………………………………………………………………………..………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w ramach organizacji przeglądu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.  zm.).

 

......................................................................

(Podpis uczestnika)

 

Jednocześnie podczas imprezy odbędzie się Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur.

 

REGULAMIN

Celem przeglądu jest prezentacja mieszkańcom i turystom współczesnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego, umożliwienie twórcom ludowym i rękodzielnikom nawiązania kontaktów handlowych i sprzedaży własnych wyrobów, promocja rękodzieła artystycznego kulturowo związanego z regionem warmińsko – mazurskim.

Organizatorzy:

 • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
 • Burmistrz Miasta Mrągowa
 • Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Termin i miejsce realizacji:

15 lipca 2018 r., deptak przy Placu Jana Pawła II,  11 – 700 Mrągowo

Warunki uczestnictwa:

 • przegląd jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego,
 • przedmiotem przeglądu są wyroby użytkowe i dekoracyjne – serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, obrazki na ścianę, ceramika, obrazki malowane na szkle, rzeźba ludowa, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, kowalstwo artystyczne, itp.,
 • uczestnicy przeglądu powinni nadesłać kartę zgłoszenia do dnia 15 lipca na adres Centrum lub info@ckit.mragowo.pl

Informacje ogólne

 • Wszelkich informacji w sprawie przeglądu i konkursu udziela specjalista ds. organizacji imprez Centrum Kultury i Turystyki - Agnieszka Kozioł, tel. /89/ 743 34 70, kom. 601 628 012, e-mail. info@ckit.mragowo.pl

  Karta zgłoszenia

 

 1. Imię i nazwisko ………………………………………….………………………………………………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia …………………………………….……………………………………………………………………
 3. PESEL …………………………………………………………..……………………………………………………………………………
 4. Dokładny adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 1. Numer telefonu ………………………………………………………………….………………………………………………………
 2. Dziedzina twórczości/ działalności ……….………………………………………..…………………………………………
 3. Nota biograficzna …………………………………..…………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 1. Rezerwowana ilość mb pod stoisko, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w ramach organizacji przeglądu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.  zm.).

 

......................................................................

(Podpis uczestnika)

Wykaz prac zgłoszonych na Konkurs

„Pamiątka Warmii i Mazur” 2018

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………

 

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników

14. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego

do przygotowania i zaprezentowania

prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,

Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 15 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody:

 • oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 • autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,