Koncerty

2017-08-05

Koncert Galowy 23. Festiwalu Kultury Kresowej (2)

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju. Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem. Koncert galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z Łotwy, Czech i Rosji. Występom towarzyszą wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.


Koncert Galowy w amfiteatrze nad jeziorem Czos rozpocznie się 5 sierpnia (sobota) o godz. 19.00.

 

Bilety do nabycia w recepcji CKiT w Mrągowie, ul. Warszawska 26, w godz. 14.00 - 22. 00 (tel: 89 743 34 66, 89 743 34 73) lub on-line w systemie e-bilet i ekobilet.

Ceny biletów w Centrum Kultury i Turystyki:

Strefa VIP  - 70 zł
I miejsca    - 55 zł
II miejsca   - 45 zł
III miejsca  - 25 zł


Uczestnikami tegorocznego Festiwalu będą:

Ukraina
Zespół
taneczno - wokalny „Polska Nuta” założony w 2013 r. przy Narodowo - Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków w Odessie. Zespół uczestniczył w licznych koncertach w Odessie oraz obwodzie odeskim. Kilkakrotnie przyjeżdżał z koncertami do Polski. Od czterech lat zespół jest organizatorem ekumenicznego Festiwalu kolęd „Melodie Bożego Narodzenia”. Kierownik zespołu – Wiktor Pajgert, muzyk, kompozytor, aranżer.

Zespół taneczno - wokalny „Podolski Kwiat” zrzeszający uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio - Niedzielnej w Koziatyniu na Podolu. Uczestnicy zespołu od 2010 r.  aktywnie uczestniczą w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” (ratowanie polskich nekropolii na Kresach). Kierownik zespołu - Natalia Czajkowska, muzyk, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Koziatyniu.

Zespół „Kwiaty Bukowiny” założony w 1998 r. przy Obwodowym Towarzystwie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach. Uczestnikami zespołu są uczniowie  w wieku od 7 do 15 lat. Zespół brał udział w Festiwalach Międzynarodowych w Polsce, w VII Światowym Młodzieżowym Festiwalu Folkloru w Udine (Włochy) i Klagenfurt (Austria). Za swą działalność zespół został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kierownicy zespołu: choreografia - Halina Prowalska, zespół wokalny - Ałła Zubczuk, Kierownik artystyczny - Łucja Uszakowa.

Kapela „Lwowska Fala” powstała w 1999 r. Kapela jest stałym uczestnikiem akademii 3 Maja oraz 11 Listopada we Lwowie. W 2001 r. akompaniowała Zespołowi Pieśni i Tańca „Weseli Lwowiacy”, podczas występu dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jego spotkania z młodzieżą we Lwowie. Kapela koncertowała na Ukrainie, w Polsce, Republice Czeskiej. W 2005 r. w Mrągowie została odznaczona przez Ninę Terentiew nagrodą Dyrektora TVP 2. Kierownik zespołu – Edward Sosulski, założyciel, solista.

Zespół wokalny „Podolskie Świderki” założony w 2011 r. przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Koziatyniu na Podolu. Uczestnikami są młode osoby polskiego pochodzenia uwielbiające śpiewać złote polskie przeboje lat 80-tych XX wieku. W 2016 r. zespół zdobył I nagrodę w Konkursie Polskiej Piosenki w Czerniowcach. Kierownik zespołu - Natalia Czajkowska, muzyk, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Koziatyniu.

Białoruś
Zespół taneczny „Słoneczko”
działający od 2001 r.  przy Domu Polskim w Borysowie. W ich repertuarze znajdują się tańce polskie, białoruskie oraz regionalne. Zespół bierze udział we wszystkich imprezach zorganizowanych przez Dom Polski w Borysowie. Zespół brał udział w Międzynarodowych Folklorystycznych Festiwalach w Polsce, we Włoszech, w Czechach, Bułgarii i na Słowacji. Kierownik zespołu - Susana Kolcowa. 

Kapela "Jednym głosem" z Mińska, powstała przy Związku Polaków na Białorusi w 2015 r. W programie kapeli  znajdują się popularne polskie piosenki estradowe i ludowe. W 2016 r. kapela brała udział  w Xlll Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi. Jest laureatem I stopnia Międzynarodowego Festiwalu Poloneza w Warszawie. Zajęła I miejsce na V Festiwalu Piosenki  Anny German "Eurydyka" w Mińsku. Kierownik kapeli - Aleksiej Grebienko.

Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Raduńskie Słowiki” pochodzący z Radunia, miejscowości liczącej niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. "Raduńskie Słowiki" powstały przed 25 laty. Dzisiaj w zespole śpiewa i tańczy ponad 60-ciu uczniów w wieku od 5 do 17 lat. Zespół działa pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, który również jest fundatorem instrumentów muzycznych oraz strojów. Kierownik zespołu – Franciszka Gabis

Zespół muzyki ludowej “Jawor” powstał  w 2007 r.  przy  Związku Polaków na Białorusi Oddział w Mozyrzu. Zespół składa się z grupy wokalno - instrumentalnej. Zespół co roku bierze udział w Festiwalu Kultur Narodowych  w Homlu, w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Węgorzewie. Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Muzyki Ludowej „Dzwonią cymbały i akordeon” Postawy (Białoruś) oraz laureatem Międzynarodowego Festiwalu „Soż Korogod”. Kierownik zespołu – Aleksander Biełocki 

Wokalny zespół młodzieżowo – estradowy „Wszystko w porządku” działający przy Domu Polskim w Borysowie od 2010 r. Zespół  bierze udział w imprezach okolicznościowych zorganizowanych przez Dom Polski w Borysewie. W październiku 2016 r. zespół uczestniczył w V Festiwalu „Eurydyka” w Mińsku i otrzymał wyróżnienie. W styczniu br. zespół  uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika gdzie zajął I miejsce. Kierownik zespołu – Aleksy Griebienko 

Litwa
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”,
który jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Już od 62 lat propaguje polską kulturę na Litwie oraz poza jej granicami. Ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach w kraju i za granicą. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznaczeniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Kierownik artystyczny i dyrygent - Renata Brasel, choreograf - Marzena Suchocka, Kierownik dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Kierownik kapeli - Anna Kijewicz.

 

Kapela Suderwianie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym od 2010 r. Repertuar stanowią opracowane pieśni ludowe polskie, rosyjskie, białoruskie i litewskie. Zespół uczestniczy w różnych imprezach kulturalnych, koncertach i festiwalach na terenie Litwy oraz za granicą. Kierownik zespołu – Edward Michalkiewicz 

Kapela Wesołe Wilno z Mickun, powstała w 2008 r. z inicjatywy znanego wszystkim Wincuka -  Dominika Kuźniewicza. Kapela przede wszystkim gra repertuar składający się z piosenek folkloru miejskiego z Polski i USA. Kierownik zespołu – Edward Szczęsnowicz 

Trio „HANKI” z Połuknia, rej. Trocki powstało w 2005 r. Pierwszy koncert odbył się w miejscowym kościółku w Połukniu, podczas pasterki. Obecnie występy Trio ,,HANKI” uświetniają uroczystości rodzinnej miejscowości, Ziemi trockiej oraz Wileńszczyzny. Niejednokrotnie występowały na scenach Polski, Białorusi i Słowacji. Kierownik – Renata Joknienė.

Czechy
Zespół Pieśni i Tańca „SUSZANIE”
reprezentujący gminę Sucha Górna, działający w ramach Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej. Zespół został założony w 1953 r. i jest najstarszym, nieprzerwanie pracującym zespołem tanecznym na terenie Zaolzia. Zespół ośmiokrotnie zakwalifikowali się do udziału w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Prawie corocznie zespół wyjeżdża za granicę kraju i uczestniczy w festiwalach folklorystycznych na terenie kontynentu europejskiego (ostatnio w Niemczech, w Holandii, we Włoszech i na Węgrzech i w Polsce). Na  rzeszowskim festiwalu w roku 2008 SUSZANIE otrzymali Złoty Medal za krzewienie kultury polskiej w Republice Czeskiej oraz za całokształt działalności przyznany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z siedzibą w Warszawie. Kierownik – Barbara Mracna.

Polska
Zespół Wokalny „Sukces”,
pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawują Agata Dowhań i Mariusz Garnowski.

Więcej informacji w menu Wydarzenia/ Festiwal Kultury Kresowej.