Przeglądy/Konkursy

2018-10-13

47. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

 

13 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali Orbita Centrum Kultury i Turystyki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 47. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Podczas wernisażu wręczono nagrody laureatom Przeglądu:

I miejsce przyznano Pani Magdalenie Dudzik z Olsztyna za obraz „Przedwiośnie w Kobułtach”,

która otrzymała agrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

oraz Burmistrz Miasta Mrągowo 

 

II  miejsce przyznano Pani Małgorzacie Jasińskiej z Olsztyna za obraz „Dachy u św. Piotra i Pawła”,

która otrzymała nagrodę rzeczowa ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

oraz Starostę Powiatu Mrągowskiego

 

3 miejsce przyznano Pani Halinie Borowskiej z Mrągowa za obraz „Kwiaty”,

która otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

 

2 wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Mrągowo otrzymały

Pani Lilli Bartnikowskiej z Olsztyna za obraz „Rozlewiska”

oraz 

Pani Bernardzie Olizarewicz z Olsztyna za kolaż „Ocalić od zapomnienia”.

  

Oceny dokonało jury w składzie: 

dr Joanna Bentkowska-Chlebowicz - artysta plastyk

Piotr Dondajewski - artysta plastyk

Jan Gudelis - artysta plastyk

Na wystawie zaprezentowano prace zgłoszone przez 51 twórców nieprofesjonalnych z województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wiesławy Barańskiej, Lilli Bartnikowskiej, Haliny Borowskiej, Dominiki Pauli Brodzik, Marii Brzostek, Ewy Bucała, Krystyny Bylczyńskiej, Krystyny Ciszkiewicz, Tadeusza Czaplińskiego, Magdaleny Dudziak, Eugenii Dudzik, Bogusławy Dziuban, Jolanty Fukowskiej, Marii Gagat, Krystyny Ewy Głodek, Małgorzaty Jasińskiej, Elżbiety Jabłońskiej, Zofii Karczmarczyk, Teresy Kaszyckiej, Barbary Korzyckiej, Barbary Kostka, Heleny Kozdroń, Ewy Kuczewskiej, Ireny Kufel, Stefanii Lis, Aliny Łępickiej, Krzysztofa Łukomskiego, Ewy Maliszewskiej, Magdaleny Markiewicz, Iwony Mazurek, Jadwigi Michalkiewicz, Danuty Michałowicz, Małgorzaty Nawrockiej, Danuty Nowickiej, Bernardy Olizarowicz, Barbary Prytko, Teresy Ropiak, Bożenny Saniewskiej, Anny Sokołowskiej, Elżbiety Suchowieckiej, Żanety Steiner-Bogdaszewską, Antoniny Szulc, Elżbiety Szymborskiej, Jolanty Wojnicz, Janiny Zalewskiej, Stefanii Zdziechowskiej, Krystyny Zgorzali, Krystyny Zyśk, Jana Żdaniec, Jadwigi Żebrowskiej.

 

Zapraszamy do odwiedzania wystawy do końca listopada 2018 r. w Galerii Centrum.

 Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.