Przeglądy/Konkursy

2018-04-11

Eliminacje miejsko - gminne

 Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur oraz Centrum Kultury i Turystyki zaprasza do udziału w

XXXVI Wojewódzkim Konkursi Recytatorskim „Spotkania z Poezją”.

 

Ideą przyświecającą realizacji konkursu jest zachęcenie do artystycznej konfrontacji młodych recytatorów, wyostrzenie ich wrażliwości i wyobraźni poprzez piękne słowo, jak również możliwość prezentacji poezji i prozy dziecięcej.

 

Konkurs skierowany jest to uczniów szkół podstawowych, którzy będą konfrontować swoje umiejętności w 3 kategoriach wiekowych:

1. Klasy I - III (interpretacja jednego utworu poetyckiego)

2. Klasy IV - VI (interpretacja jednego utworu poetyckiego)

3. Uczniowie klas VII i gimnazjum (interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy)

 

"Spotkania z poezją" przeprowadzone będą na drodze wielostopniowych eliminacji:

I ETAP

eliminacje środowiskowe

II ETAP

eliminacje miejsko - gminne

III ETAP

eliminacje rejonowe

IV ETAP

eliminacje wojewódzkie

 

Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem dwóch etapów konkursu: eliminacji miejsko – gminnych i eliminacji rejonowych. Przesłuchania miejsko - gminne odbęda sie 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10. 00 w Centrum Kultury i Turystyki. Laureaci miejsko - gminnego etapu konkursu  wezmą udział w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 15 maja 2018 r.