Koncerty

2019-08-10

25. Festiwal Kultury Kresowej

 

 

10 sierpnia (sobota),

godz. 11.00 Kresowe spotkania z muzyką i poezją
Plac Jana Pawła II

godz. 13.00 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa
Plac Unii Europejskiej

godz. 13.00 REZYDENCJE KRESOWE - spotkanie autorskie z Grzegorzem Rąkowskim
godz. 14.00 Konferencja Prasowa

Centrum Kultury i Turystyki – sala Orbita

W spotkaniu uczestniczyć będą:
Apolonia Skakowska – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, Emilia Chmielowa - Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Renata Dziemiańczuk – Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury, Teresa Maria Dutkiewicz – Redaktor Naczelna czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, wiceprezes FOPnU, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów „Arena”, Elżbieta Korowiecka - członek redakcji czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, Irena Waluś-  Redaktor Naczelna miesięcznika ZPB „Magazyn Polski”, Polina Juckiewicz - dziennikarka "Głosu znad Niemna na uchodźstwie", Krystyna Adamowicz - dziennikarka „Tygodnika Wileńszczyzny”, Jadwiga Podmostko – dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, Sergiusz Leończyk - redaktor pisma Kongresu Polaków w Rosji RODACY oraz portalu www.rodacynasyberii.pl

godz. 16.00 Wernisaż malarstwa artystów plastyków z Kresów - „25 lat Festiwalu w Mrągowie”
Wystawa wycinanki ludowej inspirowanej twórczością Stanisława Moniuszko przygotowana przez Związek Polaków na Białorusi

Centrum Kultury i Turystyki – sala Kameralna

Swoje prace zaprezentują:
Aleksandr BOŁDAKOW  (Grodno) Urodził się w 1979 roku w Postawach. Absolwent Grodzieńskiego Uniwersytetu  Państwowego im. J. Kupały na kierunku plastyka. Absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku scenografia. Od 2002 r. uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wystawach oraz projektach artystycznych. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, a od 2012 r. jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Olga Szczerbińska (Grodno), Urodziła się w 1988 roku w Mińsku, Białoruś. w latach 2003 - 2006 uczyła się w Collegu Sztuk Pięknych im. Iwana Achremczyka w Mińsku. w latach 2006-2012 - studiowała na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, kierunek scenografia. Od 2002 roku jest artystą - scenografem w Grodzieńskim Teatrze Dramatycznym. Od 2013 roku jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Walentyna Szoba (Grodno), Urodzona w Mozyrze, obwód homelski. W roku 1989 ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Artystyczno – Teatralny na wydziale grafiki.  Jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. Laureatka licznych nagród. Prace Jej znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki  Białorusi, Grodzieńskim Historyczno- Archeologicznym Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, w zbiorach Białoruskiego Związku Malarzy. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Mińsku, Brześciu, Grodnie, Wrocławiu, Genewie, Limoges we Francji, San Benedetta del Toro i Fivizzano we Włoszech. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Danuta Lipska (Wilno) Prezes Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”. Jest absolwentką Wileńskiej Szkoły Sztuk Pięknych oraz ówczesnego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Wykładała plastykę w polskich szkołach: im. Joachima Lelewela, Jerozolimskiej oraz im. Władysława Syrokomli, gdzie też współpracowała jako plastyk z zespołem „Wilenka”. Maluje na płótnie, drewnie, kartonie. Stosuje technikę monotypii, dzięki czemu powstały kompozycje martwej natury, abstrakcji, realizmu i surrealizmu. Brała udział w aukcjach dobroczynnych, jej prace są w kolekcjach prywatnych na Litwie, w Polsce, Francji, Norwegii, Ameryce, Białorusi, Japonii, Szwecji. Jest nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Renata Utowka (Wilno) - urodziła się w 1975 roku w Skojdziszkach (rejon Wileński). W 1995 roku skończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu otrzymując tytuł plastyk – technolog tkactwa. W roku 1993 w Domu Polskim w Białymstoku odbyła się Jej pierwsza indywidualna wystawa prac malarskich. Od roku 1996 jest członkiem Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”.

Mieczysław Maławski (Lwów)  – Aktywny działacz społeczny. Artysta o wysokiej kulturze, pedagog, szanowany w środowisku twórczym Polaków i Ukraińców. Uczestniczy i organizuje międzynarodowe plenery malarskie oraz wystawy zbiorowe i indywidualne na Ukrainie i w Polsce. Od 2001 roku – członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2002 roku prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Przy Towarzystwie założył młodzieżową szkołę plastyczną „Skrzydła”, która jest reprezentowana przez uzdolnioną twórczą młodzież polską i ukraińską. Patronuje szkole plastycznej „Wrzos” przy w/w Stowarzyszeniu. Swoją działalnością sprzyja integracji środowisk plastycznych Lwowa i Ukrainy. Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Władysław Maławski (Lwów) – absolwent ASP we Lwowie. Od 2002 r. - członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, członek Zarządu, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich w Polsce, Ukrainie i Białorusi, uczestnik wielu wystaw zbiorowych LTPSP. Założyciel i prezes klubu młodych artystów „Skrzydła”, który skupia polską i ukraińską młodzież. Od 2009 r. - kierownik szkoły plastycznej dla dzieci i młodzieży w galerii „Własna strzecha” przy LTPSP. Członek twórczej grupy przy ZAU Ukrainy. Od 2011 r. – członek polskich artystów plastyków. Za działalność artystyczną w Polsce i na Ukrainie odznaczony dyplomami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Od 2011 r. pełni obowiązki prezesa Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych II Wojny Światowej. Organizator jubileuszowego spotkania 10-lecia polskich kombatantów, wycieczek, spotkań świątecznych. Odznaczony medalem „Pro Memoria” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Feliks Turowski (Lwów) – artysta malarz (malarstwo olejne), członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich oraz wystaw w Grodnie (Białoruś), Lwowie, Wrocławiu.

Maryna Marczuk (wycinanka ludowa) W 1991 r. ukończyła Wydział Grafiki w Witebskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów prowadziła kółko wycinanki ludowej  w Rejonowym Domu Kultury w Szkłowie. Od 1996 r. członek Związku Twórców Sztuki Ludowej Republiki Białoruś. Od 1999 r. Wykładowca na Uniwersytecie Brzeskim.  W 2004 r. w Brześciu miała miejsce jej indywidualna  wystawa „Wołanie Wiosny”, która od 2000 r. jest stałym elementem miejskich i republikańskie projektów kulturalnych: „Wiązanka wiosenna”, „Gwiazdka”, „Dożynki”, „Słowiański Bazar”. Od 2005 r. uczesniczka międzynarodowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce takich jak: „Jarmark Jagielloński” w Lublinie, „Kaziuki” w Seldcach i in.

Aleksander Owczynnikow (wycinanka ludowa) urodził się 7 listopada 1951 roku w Skidlu, co w rejonie grodzieńskim. W 1974 roku ukończył  Wydział Malarstwa w Państwowym Instytucie Pedagogiczny w Witebsku. Od 1988 r. – jest głównym metodykiem rzemioseł ludowych w Grodzieńskim Centrum Twórczości Ludowej. Zainteresowanie wycinanką zaczęło się nie przypadkowo. Od dzieciństwa Aleksander patrzył jak we wsiach Maszetniki i Łunno, gdzie mieszkali jego krewni, wycinano z gazet wycinanki dla upiększenia półek, a na Boże Narodzenie wycinano „rozetki - gwiazdeczki”, zawieszano papierowe firanki na oknach. Wycinanki głównie wykonywano używając ornamentu geometrycznego. Od 1993 roku Aleksander aktywnie zajmuje się wycinanką ludową. Jak przyznał autor, tematy jego wycinanek w dużej mierze odzwierciedlają motywy tradycyjnego haftu, tkactwa, malarstwa na szkle. Jednym z głównych motywów wycinanek jest gołąb, niosący w dziobie dobrą nowinę (kopertę lub gałązkę). Swoimi umiejętnościami Aleksander dzieli się przez prowadzenie warsztatów dla wszystkich chętnych, nauczyć się tworzyć wzory ażurowe z papieru. W 2009 roku za owocną twórczą pracę w dziedzinie twórczości ludowej Aleksander Owczynnikow otrzymał premię imienia A. Dubko w nominacji „Twórca ludowy”. Wśród mistrzów regionu grodzieńskiego Aleksander Owczynnikow zajmuje szczególne miejsce. Jego twórczość stała się wyznacznikiem współczesnej wycinanki, gdzie tematyka tradycyjna jest głównym motywem twórczości.

godz. 18:30 KONCERT GALOWY                                         koncert biletowany - bilety do nabycia w Centrum Kultury 89 743 34 66 lub na
Amfiteatr nad Jeziorem Czos                                                    

 

Gośćmi Koncertu Galowego będą:

Z Białorusi:
Grupa Taneczna Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia. Zespół powstał w 1991 r. z inicjatywy zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru, małżeństwa Walentyny i Jana Trzeciaków, absolwentów Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. Pomimo braku zaplecza, próby 90-osobowego zespołu, który składa się z trzech grup wiekowych,, odbywają się regularnie dwa, trzy razy w tygodniu. W zespole ćwiczą nie tylko ci, którzy chlubią się polskim rodowodem, ale także przedstawiciele innych narodowości, zauroczonych polską muzyką, tańcem oraz śpiewem. W repertuarze zespołu „Karolinka” znajduje się folklor regionów Polski oraz Polesia i Podlasia, a także tańce narodowe. Kierownictwo zespołu - Walentyna i Jan Trzeciak.

Zespół Ludowej Piosenki "Przyjaciele" z Borysewa powołano w 2001 r. wkrótce po otwarciu Domu Polskiego w Borysowie. Uczestnikami zespołu są muzycy - amatorzy, mający polskie korzenie. Zespół składa się z wokalnej i instrumentalnej grupy. Na wykonywany repertuar składają się polskie i białoruskie piosenki ludowe. W 2016 r. zespół obchodził swój 15 letni Jubileusz. Założyciel i kierownik zespołu - Swietłana Waszkiewicz.

Zespół Wokalno - Instrumentalny “Melodia” z Mińska. Jako grupa wokalna rozpoczęli swoją działalność dopiero w 2018 r. podczas przygotowań do nagrania płyty autorskiej Heleny Abramowicz “Dzień Dziecka”. Występowali na koncertach z okazji Dnia Dziecka, kolędowych spotkaniach, brali udział w konkursie „Kolorowe nutki” w Grodnie oraz „Uwaga talent” w Mińsku. Kierownik zespołu - Helena Abramowicz.

Z Litwy:
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”
z Wilna został założony 19 marca 1955 r.  przez polską społeczność w Wilnie i jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Od początku swego istnienia zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach. Ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach świata. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi. Kierownik artystyczny i dyrygent - Renata Brasel, choreograf - Marzena Suchocka, Kierownik dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Kierownik kapeli - Anna Kijewicz.

Zespół Tańca Ludowego "ZGODA" z Rudomina powstał w 1988 r. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz. Po pierwszych koncertach zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to stuosobowa grupa młodych artystów, którzy rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. W swoim repertuarze zespół posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różnorodne programy i obrazki sceniczne prezentujące folklor ziemi wileńskiej. Chórmistrz – Jasia Mackiewicz, Kierownik muzyczny – Romuald Piotrowski, Instruktorzy tańca – Elżbieta Klukowska, Marta Szczyglik, Antoni Franckiewicz, Kierownik artystyczny i choreograf – Henryk Kasperowicz

Kapela Wileńska z Wilna, kapela podwórkowa, wykonująca piosenki lat 20 - tych i współczesne. Kierownik kapeli – Romuald Piotrowski.

Zespół KAYMO PROJECT jest duetem muzycznym, którego repertuar bazuje na współczesnych aranżacjach polskich piosenek ludowych Wileńszczyzny. Zespół tworzą dwie uzdolnione artystki młodego pokolenia - Elżbieta Oleszkiewicz i Katarzyna Żemojcin.

Z Rosji:
Zespół wokalny „KRAKOWIACY” z Abakanu powstał przy Kulturalno - Narodowej Organizacji „Polonia” Republiki Chakasji. W repertuarze zespołu są tańce i pieśni regionów Polski, pieśni patriotyczne, rosyjskie, kozackie i ludów syberyjskich. Zespół regularnie bierze udział w miejskich i republikańskich przeglądach folklorystycznych. Wyjeżdżał z koncertami do środowisk polonijnych w Rosji. W 2017 r. koncertował podczas Sierpniowego Jarmarku w Jenisejsku w Kraju Krasnojarskim, natomiast we wrześniu w stolicy Republiki Ałtaj. Oprócz tego niejednokrotnie uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Krasnojarsku. Koncerty zespołu są częścią dorocznego Festiwalu Kultury Polskiej w Południowej Syberii. W 2018 r. zespół z cyklem koncertów i prelekcji „Syberyjskie drogi do niepodległości”, odwiedził kilka miejscowości, zamieszkałych przez potomków Polaków w Południowej Syberii. Kierownik zespołu – Helena Władimirowa,. administrator zespołu -  Sergiusz Leończyk.

Z Ukrainy:
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Krasnoszory. Zespół powstał przy szkole ogólnokształcącej w 1998 r. Każdego roku „Dolinianka” prezentuje swój dorobek na jednej ze scen Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” – w Polsce, Rumunii i na Ukrainie. W marcu 2018 r. „Dolinianka” gościła w Warszawie na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ramach podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie. W uznaniu za swój dorobek został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym roku na scenie mrągowskiej zaprezentuje się również trio bandurzystek, które tworzą solistki „Dolinianki”. Kierownik zespołu - Regina Kałuski.

Zespół wokalno-instrumentalny „Podolanie” z Baru powstał w 2016 r. na bazie dwóch zespołów: instrumentalnego „Renesans” i chóru kameralnego „Cantica Anima”, działających przy Domu Polskim w Barze na Podolu. Jego członkami są profesjonalni muzycy polskiego pochodzenia, którzy udzielają się w życiu społecznym miejscowej organizacji Polaków. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Domu Polskiego, służy oprawą artystyczną wszystkich uroczystości, odbywających się w Domu Polskim. Często jest zapraszany do Winnicy, obwodowego miasta, aby uświetnić swoimi występami imprezy okolicznościowe. Na swoim koncie zespół ma również występy w Polsce. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się utwory ludowe polskie i kresowe (we własnym opracowaniu), klasyczne, sakralne, pieśni ukraińskie. Kierownik zespołu - Małgorzata Miedwiediewa

Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa – to śpiew na głosy, piękne brzmienie instrumentów (akordeon, skrzypce, bandura, perkusja), duże umiejętności muzyczne oraz dobry kontakt z publicznością. Utwory brzmią w różnych językach: ukraińskim, polskim, angielskim, włoskim. Zespół śpiewa również pieśni religijne, wiele koncertów miało miejsce w kościołach polskich, niemieckich, francuskich, szwajcarskich. Do swoich sukcesów zespół zalicza występy w Polsce na Międzynarodowym Festiwalu w Brusach, dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Akordeonicznym w Sulęczynie, Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja 2015” w Sierakowicach, koncert w Kutnie na święto Róż, a także koncert we Lwowskiej Operze. Przełomowym w karierze okazał się czerwiec 2015 r., kiedy to zespół zagrał koncert w Filharmonii Lwowskiej. Projekt odbył się pod patronatem konsula RP we Lwowie. Kierownik zespołu - Volodymyr Ivanets.

Zespół wokalno - taneczny „Wszystko w porządku!” z Browar powstał we wrześniu 2015 r. przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina”. Składa się z 7 rodzin. Razem śpiewają rodzice i dzieci. W repertuarze dominują pieśni ludowe. Soliści brali udział w Festiwalach Kultury Polskiej w Barze, Kijowie, Browarach, Pyrohowie. Uczestniczą w różnych wydarzeniach, koncertach charytatywnych, konkursach na Ukrainie i w Polsce. Kierownik zespołu - Zoriana Dimitrowa.

Salomea Pletenicka – solistka, wokalistka, liryczno-dramatyczny sopran, wolontariusz Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Absolwentka dwóch uczelni na Ukrainie na kierunku prawa i stosunków międzynarodowych. Od 2015 r. kierownik muzycznego zespołu wolontariuszy CKPiDE. W marcu 2019 r. reprezentowała CKPiDE na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Finale Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Duet : Swiatosław Stefiuk - 14 lat, uczy się w Tłumaczu w gimnazjum i w sobotniej szkole języka polskiego. Niezwykle aktywny i emocjonalny, śpiewa od 5 lat, bardzo lubi muzykę, twórczość, gra na fortepianie. Dwa lata temu był finalistą IV sezonu The Voice Kids. Biegle rozmawia po angielsku, jest przedstawicielem organizacji Window on America w Iwano-Frankwiskim obwodzie. Wiktoria Dobrowolska - 14 lat, uczy się w gimnazjum w Tłumaczu i w sobotniej szkole języka polskiego. Jest bardzo romantyczna i liryczna, śpiewa w miejskim chórze młodzieżowym „Aksios”, uczy się w szkole tanecznej – tańca towarzyskiego i współczesnego, gra na akordeonie w rodzinnym instrumentalnym zespole. Intensywnie uczy się języków – polskiego, angielskiego, niemieckiego. Dwa lata temu została laureatką konkursu organizowanego przez Ambasadę Francuską z okazji dnia języka francuskiego. Duet Swiatosława i Wiktorii powstał ponad rok temu, cechuje go doświadczenie, pracowitość, pragmatyzm i romantyczność.

Gościnnie wystąpi Zespół Wokalny „Sukces”, pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Opieka artystyczna - Agata Dowhań, Mariusz Garnowski. 

11 sierpnia (niedziela),

godz. 10.30 Uroczysta Msza święta z udziałem poetów i zespołów kresowych
Kościół  Świętego Wojciecha

godz. 11.30 – 15.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa, kiermasze
Plac Unii Europejskiej

swoje prace zaprezentują:

Z Białorusi:
Henryka Sztrzałkowska (koronkarstwo) należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ZPB. Przez całe swoje życie zajmuje się koronkarstwem. Ten rodzaj robótek daje możliwość tworzenia własnych wzorów i form. Wykorzystuje różne style szydełkowania: styl rustykalny, patchworkowy,  wzory siatkowe i inne. Wykonuje serwetki duże i małe, firanki, obrusy, ubrania, aniołki, motyle, biżuterię, wydmuszki oraz ozdoby choinkowe. Wielokrotnie prezentowała swoje prace w Domu Polonii w Warszawie, na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, na Dniach Folkloru w Częstochowie, na Międzynarodowych Targach Asgroturystyki w Sokołowie Podlaskim. Każdego roku bierze udział w Grodzieńskim Jarmarku Kaziukowym, organizowanym przez ZPB. Swoi prasce prezentuje najbliższym przyjaciołom i znajomym, co przynosi jej wielką radość i satysfakcję z tego, że ich mieszkania stają się jeszcze piękniejsze.

Paweł Lasota (ceramika) Urodził się w Nikołajewie (Ukraina). 1987 – 1990 - studiuje na Wydziału Elektrotechniki w Instytucie Budowy Maszyn w Mohylewie (Białoruś). 1992 – 1996 - pracuje drukarzem w Orszańskiej Drukarni w Orsze. 1996 – zakłada własną pracownię sitodruku. 2009-2011 - prowadzi warsztaty regionalne sitodruku dla nauczycieli plastyki na bazie Mohylewskiego Regionalnego Instytutu Rozwoju Edukacji. 2012 – współorganizator  Rodzinnej Pracowni Ceramiki „LePa”. W pracowni prowadzi warsztaty ceramiczne i sitodrukowe dla dzieci i hobbystów. Bierze udział w wielu wystawach na Białorusi i zagranicą.

Eugeniusz Błudow (wyroby ze słomy) należy do Towarzystwa Twórców Ludowych przy ZPB. Jest trórcą ludowym oraz  badaczem  kultury materialnej na Grodzieńszczyźnie.  Jest znany z wyrobów ze słomy,  plecenia z wikliny, tkactwa ludowego. Corocznie bierze udział w festiwalach kultury  ludowej  w  Białymstoku, Warszawie, Węgorzewie, Toruniu, Łodzi i innych. Prowadzi warsztaty plecenia ze słomy zarówno na Białorusi jak i w Polsce.

Natalia Głuszeń (rękiodzieło współczesne) należy do Miejskiego Oddziału ZPB w Lidzie. Jest członkiem STL. Od dzieciństwa zajmowała się rękodziełem. Robótki szydełkiem, wiklina papierowa, ozdoby do włosów. Uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez Odział ZPB w Lidzie. Brała udział w jarmarkach w Wasylkowie, Węgorzewie, Mrągowie, Wilnie, Grodnie, Białymstoku, Pabradzie.

Maryna Marczuk (wycinanka ludowa) W 1991 r. ukończyła Wydział Grafiki w Witebskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów prowadziła kółko wycinanki ludowej  w Rejonowym Domu Kultury w Szkłowie. Od 1996 r. członek Związku Twórców Sztuki Ludowej Republiki Białoruś. Od 1999 r. Wykładowca na Uniwersytecie Brzeskim.  W 2004 r. w Brześciu miała miejsce jej personalna  wystawa „Wołanie Wiosny”, która od 2000 r. jest stałym uczestnikiem miejskich i republikańskie projektów kulturalnych: „Wiązanka wiosenna”, „Gwiazdka”, „Dożynki”, „Słowiański Bazar”. Od 2005 r. uczesniczka międzynarodowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce takich jak: „Jarmark Jagielloński” w Lublinie, „Kaziuki” w Seldcach i in.

Walery Marczuk (ceramista) po ukończeniu instytutu od 1991 r. prowadził zajęcia dla grupy ceramików w Domu Dziecka w Szkłowie. W 1999 r. wstąpił do Związku Twórców Ludowych Republiki Białoruś z kolekcją ludowych gwizdków, okaryna. Od 1996 roku jest nauczycielem ceramiki na Uniwersytecie Brzeskim.  Regularnie bierze udział w miejskich, regionalnych i republikańskich wystawach sztuki ludowej, ludowych konkursach zabawach i festiwalach ludowych. W 2017 roku w ramach „Słowiańskiego Bazaru” w Witebsku zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie „Zabawka ludowa”.

Anżelika Cydzik – wyroby ze skóry
Z Litwy:
Ola i Tomasz Kuniccy - palmy, chleb wileński
Leokadia i Leon Szałkowscy  - biżuteria, wyroby ze skóry, stare fotografie Wilna
Leonarda i Michał Jankowscy -  rzeźba w drewnie
Z Ukrainy:
Halina Szatruk- robótki szydełkiem

godz. 15.30 – 16.30 Korowód ulicami miasta
(od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do Amfiteatru nad Jeziorem Czos)

godz. 16.30 KONCERT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH z Poznania
-
Uroczyste zamknięcie 25. Festiwalu Kultury Kresowej
Amfiteatr nad Jeziorem Czos

Ponadto:
Wystawa fotografi i plakatu Festiwalu Kultury Kresowej
Centrum Kultury i Turystyki

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

                                                                         Projekt współfinansowany ze środków Samorządu                            Projekt współfinansowany ze środków
                                                                                                             Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                                   Gminy Miasta Mrągowo

 

 PARTNERZY WYDARZENIA

           

    www.zaiks.org.pl                                            www.lotto.pl

 

 

SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD

TADEUSZ RUTKOWSKI

MAKÓW MAZOWIECKI

  GMINA MIASTO MRĄGOWO

 

PATRONAT MEDIALNY

Program 2 Telewizji Polskiej

 

 

 

ORGANIZATORZY
Burmistrz Miasta Mrągowo,
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie,
Centrum Kultury i Turystyki