Przeglądy/Konkursy

2019-04-27

MAZURSKIE TRANSFORMACJE TANECZNE


Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają na prezentacje w ramach  2. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. TransFormacje odbywaja się w ramach ogólnopolskiej akcji TańczMy - Miedzynarodowy Dzień Tańca w Polsce, pod patronatem Instytutu Muzyki i Tańca.

                                                                                                               
     
Wystąpi około 50 dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych w różnych technikach. Wspólnym prezentacjom przyświecać będzie idea wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń a także popularyzacji różnych stylów tańca.

Zespoły zaprezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat.

Prezentacje oceni jury złożone ze specjalistów reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie podlegać będzie: oryginalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymają nagrody (rzeczowe i finansowe) oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach.

Pełny PROGRAM IMPREZY

do pobrania:

regulamin MTT 2019

karta zgłoszenia