Aktualności

  • Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Wieczornica kresowa z Barbarą Wachowicz

2017-06-20

Wieczornica kresowa z Barbarą Wachowicz

 „Wydźwignijmy Ojczyznę z niewoli, zasłużmy na wdzięczność Ojczyzny.
Łączmy się najściślej, łączmy serca, ręce wszystkich Ziemi naszej mieszkańców.
Narodowi i Ojczyźnie Waszą wierność winniście. Ona na Was woła o obronę”.
Odezwa Tadeusza Kościuszki z dnia 24 marca 1794 roku

Zapraszamy na opowieść BARBARY WACHOWICZ

„ŁĄCZMY SERCA!”

o dwóch Kresowych Naczelnikach

Tadeuszu Kościuszce

Józefie Piłsudskim

Wieczornica odbędzie się 4 sierpnia (piątek) 2017 o godzinie 20:00

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki.

 

 

BARBARA WACHOWICZ - „Pisarka losu polskiego”, Autorka książek, wystaw, spektakli o Wielkich Polakach, wiele prac poświęciła Kresom. Są wśród nich: wystawa i album pod Mickiewiczowskim tytułem „W Ojczyźnie serce me zostało”, tropy autora „Pana Tadeusza” na Litwie i Białorusi, Słowackiego szlaki wileńskie i Krzemieniec, Bohatyrowicze i Dolina Niemna. Książka „Ty jesteś jak zdrowie” z dedykacją „Rodakom, wiernym Polsce gdziekolwiek są” - szlaki Mickiewicza, Słowackiego i Orzeszkowej. Bohaterami są także Polacy żyjący dziś i działający na Kresach. „Wigilie polskie” – biografia Mickiewicza wpisana w losy ziemi jego dzieciństwa i młodości. Lwów – książki: „Czas nasturcji” – ścieżkami Kasprowicza, kolebka harcerstwa polskiego (cykl „Wierna rzeka harcerstwa”). Album „Siedziby Wielkich Polaków” : Nowogródek i Zaosie Mickiewiczowskie, Mereczowszczyzna Tadeusza Kościuszki. Książka „Matki Wielkich Polaków” - wiodąca kresowymi tropami króla Jana III Sobieskiego, Kościuszki, romantyków polskich.
Odbierając zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej Barbara Wachowicz jako jedyna wyraziła swe najwyższe uznanie dla rodaków, którzy na Kresach bronią języka polskiego i tradycji Ojczystych. Jest laureatką Złotej Statuetki przyznanej przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki z dedykacją: „Patriotce i miłośniczce Wilna i Ziemi Wileńskiej za niezmienne utrwalanie Wielkich Polaków, którzy obronili Polskość na tej ziemi”.
Episkopat Polski przyznał pisarce najwyższą nagrodę Totus – Polski Nobel „za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia i cenną działalność dla kultury Kresów Wschodnich”.

Po spotkaniu – promocja najnowszej książki „Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii” i piękne dedykacje Autorki.