Aktualności

2017-09-27

Remont Centrum Kultury i Turystyki

Dobiegł końca prowadzony w 2016 i 2017 roku Remont Centrum Kultury i Turystyki. Koszt remontu wyniósł 496712 zł. Prace dofinansowane zostały ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 243000 zł.

Złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury. Infrastruktura domów kultury” projekt „Remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie” uzyskał wysoką ocenę. Na prawie 600 złożonych wniosków był na 36 miejscu. Projekt zakładał kontynuację wcześniejszych prac prowadzonych w latach 2013-2015 w ramach tego samego programu oraz Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
W 2016 roku wymieniono przestarzałą i awaryjną instalację elektryczną, zniszczoną stolarkę drzwiową w kinie, wykonano remont posadzek i malowanie pomieszczeń w budynku. W tym roku przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych na pracownię rękodzielniczą oraz ułożono nową posadzkę w holu CKiT.
Prace realizowane były przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Panda” z Mrągowa oraz EMbudownictwo Zbigniew Miller z Kętrzyna.
Prace budowlane w Centrum Kultury i Turystyki trwają praktycznie od 2013 roku. W ciągu ostatnich 5 lat wykonano: odgrzybianie ścian, izolację poziomą i pionową budynku, docieplenie ścian fundamentowych budynku, remont elewacji, wymianę orynnowania, remont schodów, muru oporowego wraz balustradami, wymianę zewnętrznego oświetlenia, ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonano trawniki i nasadzenia wokół CKiT. Znaczny zakres prac objął część biblioteczną budynku wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przeprowadzone prace znacznie poprawiły stan techniczny budynku i terenu przy Centrum Kultury i Turystyki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego