Aktualności

2018-01-04

SPEKTAKL

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na spektakl...

„MonoDramat”, który odbędzie się

31 stycznia 2018 r. o godzinie 17. 00 w sali widowiskowej CKiT .

w s t ę p   w o l n y

 

 "MonoDramat" to krótka opowieść o potrzebie i trudzie tworzenia, o scenicznym kłamstwie, prawdzie i galaretce truskawkowej - absurd i groteska w konwencji teatru w teatrze. W spektaklu w reżyserii Mateusza Szturma zobaczymy zabawę stylem, formą i konwencją, a w roli aktora zaraz obok samego reżysera wystąpi Wojciech Polak.

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z jego twórcą, który opowie o sowich zainteresowaniach teatrem oraz sztuką kuglarstwa.

 

 

Przed spektaklem odbędzie się pokaz taneczno-muzyczny w wykonaniu

Mrągowskiej Sceny Tańca Współczesnego i uczestników warsztatów.

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

 Program dofinansowano z Miejskiego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.