Aktualności

2018-04-22

Na Noc Świętojańską

24 czerwca (niedziela) 2018 r. 
molo przy skwerze Jana Pawła II

ZAPRASZAMY na...

16:00
- 19:00 WARSZTATY perkusyjne - CAJON
prowadzenie Krzysztof Guzewicz

   WSPÓLNE WICIE WIANKÓW

22:00 SŁOWIAŃSKI RYT(M)
widowisko o wierzeniach dawnych Słowian ...

SŁOWA:
Radosław Dąbrowski
MUZYKA:
Joana Gawryszewska
SCENARIUSZ I REŻYSERIA

Ewa Dolińska-Baczewska
Radosław Dąbrowski

WYSTĄPIĄ:
Katarzyna Orłowska - Jaga
Sebastian Orłowski - Bies

TANIEC:
Julia Dolińska, Anna Zaręba, Aleksandra Wojszkun i Ola Kamuda

CHÓR:
Joanna Gawryszewska, Ludmiła Preker, Agnieszka Chmielińska, Natalia Kolińska-Jakubowicz, Jan Lisiewski, Mieczysław Lisiewski, Marek Czajka, Robert Jakubowicz

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach „Letnich koncertów na deptaku” dofinansowanych ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".