Aktualności

  • Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • KONCERT GALOWY Festiwalu Kultury Kresowej

2018-06-25

KONCERT GALOWY Festiwalu Kultury Kresowej

ZAPRASZAMY NA KONCERT GALOWY
11 SIERPNIA (sobota), godz. 19.00
amfiteatr nad jez. Czos

Wystąpią:

Zespół Pieśni i Tańca „Mozyrzanka” z Mozyrza 
został założony w 1995 roku przy Mozyrskim Oddziale Związku Polaków na Białorusi. Repertuar tworzą: polskie piosenki i tańce ludowe,  polska muzyka instrumentalna, regionalne piosenki oraz tańce z Polesia, obwodu Homelskiego. Zespół aktywnie koncertuje, biorąc udział m.in. w Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie,  Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Laureat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Postawach „ Brzmią cymbały i harmonia", uczestnik Międzynarodowego Festiwalu „Sożski korowód”, Regionalny Festiwal Kultur Narodowych w Owruczu (Ukraina).

Młodzieżowy zespół estradowej piosenki „Wszystko w porządku”
działa przy Domu Polskim w Borysowie od roku 2010 i składa się z solistów w wieku od 16 do 25 lat. Zespół bierze udział w różnych imprezach zorganizowanych przez Dom Polski –  okolicznościowych, Dni Polskiej Kultury w Borysowie, a także w polonijnych przedsięwzięciach, festiwalach, konkursach, organizowanych przez Ambasadę RP w Mińsku, Macierz Szkolną w Mińsku i inne. Zespół uczestniczył wielu festiwalach m.in.: V Festiwalu „Eurydyka” w Mińsku otrzymując wyróżnienie, w festiwalu piosenki patriotycznej „Polskie serce” w Mińsku, Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Ks. Kazimierza Szwarlika zdobywając I miejsce,  XIX Festiwalu polskiej piosenki estradowej w Grodnie (I nagroda), II Białorusko-Polskim Festiwalu „Jedność”.

Muzykująca Rodzina Żychów ze Smorgoni
W repertuarze rodziny dominuje instrumentalna muzyka regionalna rejonu Smorgońskiego i okolic.
Zespół brał udział m.in w  Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście, czy Międzynarodowym Festiwalu Muzykujących Rodzin w Leśniowie, a także w koncertach, imprezach organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi

Polska kapela „Słowianie”
powstała w 2006 roku w Raduniu. Członkami zespołu są nauczyciele Raduńskiej szkoły Sztuk Pięknych. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Tatiana Nowikiewicz. Różnorodny repertuar kapeli tworzą piosenki ludowe oraz muzyka instrumentalna polska, regionalna i białoruska.
Uczestnicy m.in: V Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych w Sokołowie Podlaskim,
Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie i wielu innych przedsięwzięciach.

Zespół muzyki żydowskiej “Szalom”
(m. Lida, Białoruś) jest laureatem drugiego Moskiewskiego Konkursu wykonawców muzyki żydowskiej, laureatem festiwalu muzyki żydowskiej w Izraelu. Repertuar zespołu tworzy klezmerska muzyka instrumentalna, piosenki w języku jidysz i hebrajskim. Zespół nagrał trzy płyty, wydał zbiory nut „Modlitwy żydowskie”, „Muzyka klezmierska”, album zdjęć zespołu.
Zespół klezmierski „Szalom” grał w filmie „Komisarz Szagal i obywatel Malewicz” znanego rosyjskiego reżysera Aleksandra Mitty.
Skład zespołu tworzą:
Michał Dwilanski- kierownik zespołu, skrzypek, wokal; Stanisław Miszkiel- klarnet; Katarzyna Klimowicz- wokal; Irena Gubarewa- skrzypce.

Zespół „Faustyna” (m. Równe, Wołyń)
powstał w 2003 r. przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w m. Równe na Wołyniu. Zespół tworzą młodzi ludzie polskiego pochodzenia, kochający śpiew, kulturę polską. "Faustyna" ubogaca różne uroczystości, śpiewa dla gości przyjeżdżających z Polski. Zespół występował na festiwalu piosenki polskiej w Łucku, na zjeździe Kresowiaków w Częstochowie. W swoim dorobku ma utwory religijne, kresowe, patriotyczne, ludowe.

Zespół wokalno-taneczny „Rezonans” (Bar, obw. winnicki)
powstał na bazie zespołu tanecznego i działa przy Domu Polskim w Barze. W jego bogatym repertuarze znajdują się tańce kaszubskie, śląskie, lubelskie, biłgorajskie i podolskie, również pieśni utrzymane w stylu retro i ludowe. W styczniu 2018 r. zespół uczestniczył w XV Koncercie Charytatywnym w Sycowie. Pomysłodawcą powstania zespołu oraz jego kierownikiem artystycznym jest dyrektor Domu Polskiego Małgorzata Miedwiediewa, choreografem pani Inna Miedwiediewa.

Zespół Folklorystyczny „Echo Prutu” (Czerniowce, Bukowina)
zasłużony dla Kultury Polskiej powstał w lipcu 1998 r. przy Domu Polskim w Czerniowcach z inicjatywy grupy Polaków, członków Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, zakochanych w polskich pieśniach ludowych i patriotycznych. Ważne miejsce w repertuarze zajmują pieśni naszych przodków – Polaków, od dawna mieszkających na Bukowinie. Kierownik zespołu jest - Lilia Pyndyk. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalach Międzynarodowych w Suczawie (Rumunia), Kiszyniowie (Mołdawia), Mrągowie, Dzierżyniowie „Bukowińskie Spotkania” oraz w Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie.

Reprezentacyjny Polski Zespół  Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”
pochodzi z Wilna, powstał na początku lat 80- tych. Działając w trudnych warunkach politycznych i ekonomicznych, zespół od początku swego istnienia prowadził nie tylko pracę artystyczną, lecz również rozległą pracę etnograficzną - zbiera po wsiach podwileńskich polski folklor, aby ocalić go od zapomnienia.

Zespół Tańca Ludowego "ZGODA"
powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudamina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa Zespołu. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Od wielu lat „Zgoda” pozostaje wierna pierwotnej idei - popularyzuje pieśni, tańce oraz melodie innych narodów, m. in. litewski folklor ludowy, folklor żydowski i białoruski. Na scenie Zespół wyróżnia nie tylko żywiołowość i wysoka technika taneczna, ale i bogactwo stroi ludowych. Zespół uczestniczył w wielu wysokiej rangi imprezach i koncertach, a także na największych scenach stolicy i innych miast Litwy. Jego występy gorąco oklaskiwano w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Anglii, Białorusi, Węgrzech, Włoszech, Grecji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii, Macedonii,Czarnogórze i Chorwacji.

Trio  „Wileńska  Biesiada”
powstało na wileńskim gruncie muzycznym, z wcześniej już znanych publiczności muzyków i wykonawców.
Skład trio tworzą:  Jasia Mackiewicz, Ryszard Bryżys (kierownik), Jarosław Królikowski.
Zespół ma w opracowaniu piosenki wileńskie, do tekstów wileńskich poetów, a także popularne piosenki biesiadne.

KAROLINA LYNDO - SOLISTKA ESTRADOWA 
urodziła się w Podbrodziu. Mimo że ma zaledwie 15 lat jest utalentowaną solistką wokalną i laureatką wielu konkursów, w tym zdobywczynią pucharu Grand Prix na Malcie, w Hiszpanii, Kazakstanie, Łotwie, Estonii. W 2017 r. odniosła sukces w projekcie telewizyjnym “Głos Litwy”. Karolina często koncertuje z Podbrodzką Orkiestą Dętą, a jej serdeczność i nadzwyczajny głos oczarowuje publiczność.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ceny biletów w Centrum Kultury i Turystyki:
Strefa VIP - 70 zł
I miejsca   - 55 zł
II miejsca  - 45 zł
III miejsca - 25 zł

Bilety do nabycia w recepcji CKiT w Mrągowie, ul. Warszawska 26, w godz. 14.00-21.00, tel.: 89 743 34 66, 89 743 34 73, bilety@ckit.mragowo.pl lub on-line w systemie e-bilet i ekobilet.

Pełny program Festiwalu tutaj