AMFITEATR NAD JEZIOREM CZOS

Oddany do użytkowania 6 lipca 2012 r. Położony w Mrągowie, nad jeziorem Czos, przy ul. Jaszczurcza Góra 10. Widownia liczy 5280 miejsc. Pod sceną znajdują się 4 umeblowane garderoby (13,70 m2, 26,70 m2, 24 m2, 17,80 m2), każda z łazienką oraz część restauracyjna. Na terenie amfiteatru zlokalizowy jest budynek z toaletami. Widownia podzielona jest na sektory A,B,C,D (sektor A znajduje się po prawej stronie patrząc na scenę). W górnej części sektora A znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”: 9 979 749,83 zł.
Wartość dofinansowania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 2 386 235,56 zł. Beneficjent: Gmina Miasto Mrągowo.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

materiał pochodzi ze strony www.polskazdrona.pl

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ  

W związku z pojawiającymi się pytaniami widzów, informujemy, że podczas imprez w amfiteatrze:
 
-  organizowane są punkty gastronomiczne,
-  sprzedaż i spożywanie piwa prowadzone są zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 
   Wyjątkiem jest Mazurska Noc Kabaretowa podczas, której nie jest prowadzona sprzedaż piwa.
-  amfiteatr nie jest zadaszony,
-  wstęp dzieci do lat 6 jest wolny, pod warunkiem, że zajmują te same miejsce razem z rodzicem,
-  do amfiteatru nie wolno wprowadzać zwierząt, 
-  toalety są bezpłatne,
-  przy amfiteatrze brak jest miejsc parkingowych. Sugerujemy pozostawianie pojazdów na parkingach zlokalizowanych przy
   ul. Giżyckiej, w miasteczku westernowym Mrongoville, okresowo organizowanych parkingach przez podmioty turystyczne
   prowadzące działalność niedaleko amfiteatru (Hotel Mercure Mrongovia, Camping Cezar, pozostałe hotele).
   Ceny kształtują się od 15 zł do 30 zł za dobę w zależności od imprezy; 3 zł za godz. lub w centrum miasta (ok. 1,5 km 
   od amfiteatru).  
-  główna droga dojazdowa do amfiteatru (ul. Jaszczurcza Góra) bezpośrednio przed dużymi imprezami jest zamykana
   dla ruchu pojazdów (zakaz wjazdu od strony ul. Giżyckiej),
-  podczas prób wykonawców amiteatr jest zamykany. Występują wówczas utrudnienia w ruchu dla pieszych spowodowane 
   zamknięciem bram wejściwych na promenadzie wzdłuż jeziora Czos,
-  poza imprezami amfiteatr (widownia) jest zamknięty. Oglądać go można z ogólnodostępnego punktu widokowego,
   widoczność bardzo dobra.

Impreza Data Termin rezerwacji Organizator
rezerwacja 21-22 czerwca
Dni Mrągowa 28 czerwca 27-29 czerwca miasto Mrągowo, Centrum Kultury i Turystyki
Mazurska Noc Kabaretowa 6 lipca 1-7 lipca Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA
rezerwacja 13-14 lipca
Mazurski Festiwal Operowy Belcanto 20 lipca 18-21 lipca Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART, miasto Mrągowo, CKiT
Festiwal Piknik Country & Folk 26-28 lipca 22-29 lipca Event Park, miasto Mrągowo, CKiT
rezerwacja 2-3 sierpnia
Festiwal Kultury Kresowej 10-11 sierpnia 7-11 sierpnia miasto Mrągowo, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, CKiT
Festiwal Weselnych Przebojów 16-17 sierpnia 12-19 sierpnia Stars of Poland, miasto Mrągowo
rezerwacja 24 sierpnia

Cennik za korzystanie z obiektu:

1. 4000 zł + VAT za dobę,
2. 400 zł + VAT za każdą godzinę najmu ponad wymiar dobowy,
3. 1000 zł + VAT za dzień techniczny.

Zniżki: a) 50% w przypadku wynajęcia amfiteatru na organizację imprez o charakterze niekomercyjnym,
            b) 10% za każdy kolejny, dzień wynajęcia amfiteatru (max do 50%).
              
W przypadku imprez współrealizowanych z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie warunki korzystania z amfiteatru są negocjowane.

 

Zarządca amfiteatru: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 3452, fax (89) 743 3460, e-mail:sekretariat@ckit.mragowo.pl