FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ

Festiwal Kultury Kresowej

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju. Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem. Koncert galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z Łotwy, Czech i Rosji. Występom towarzyszą wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.

 

 

9 sierpnia (piątek),

godz. 16.00 Mała Gala Kresowa - Uroczyste otwarcie Festiwalu połączone z występami zespołów,
prezentacją rękodzieła i malarstwa, kiermaszami
Plac Unii Europejskiej

między innymi usłyszymy:
Zespół "Tęcza" z Mińska założony w 1998r. pod kierownictwem Tatiany Wołoszynej,
Kapelę "Rudomianka" oraz
Zespół taneczno - wokalny „Polska Nuta” założony w 2013 r. przy Narodowo - Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków w Odessie. Zespół uczestniczył w licznych koncertach w Odessie oraz obwodzie odeskim. Kilkakrotnie przyjeżdżał z koncertami do Polski. Od czterech lat zespół jest organizatorem ekumenicznego Festiwalu kolęd „Melodie Bożego Narodzenia”. Kierownik zespołu – Wiktor Pajgert, muzyk, kompozytor, aranżer.

godz. 17.00 Wieczór poezji
Centrum Kultury i Turystyki – sala kameralna

Podczas wieczoru swoje wiersze zaprezentują:
Barbara ZAJDEL – lwowska poetka, tłumacz. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 i 24. Po ukończeniu studiów wyższych w Lwowskiej Akademii Leśnictwa uzyskała dyplom inżyniera gospodarki leśnej. Wiersze pisze od najwcześniejszych lat. Laureatka Konkursu Literackiego im. Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Wschodzie oraz konkursu „U progu Kresów”. Wiersze poetki weszły do antologii poezji religijnej „Miłość jak ziarno odwagi” (Białystok 2000), „Habemus Papam” (Lwów 2001). Wydaliśmy antologię współczesnej poezji lwowskiej „My, ludzie Lwowa” (Lwów 2006), do której również weszły wiersze B. Zajdel. Poza tym poezja Barbary Zajdel publikowana była w czasopiśmie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie „Nasze Drogi”. W 2013 r. został wydany tomik wierszy „W sieci słów”. Przez pewien czas - kierownik teatrzyku lalek „Zielona żabka” oraz współautor scenariuszy spektakli. Tłumaczy utwory poetów ukraińskich i rosyjskich na język polski.

Helena NOWAK, Browary obw. Kijowski. Posiada wykształcenie wyższe. Pracuje jako wykładowca w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy „Politechnika Kijowska” im. Igora Sikorskiego. Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Rodzina” w mieście Browary, lektor języka polskiego (praca społeczna). Poetka. Jej wiersze były drukowane w gazetach, czasopismach, wydaniach poetyckich w Polsce i na Ukrainie. W 1997 r. ukazała się książka poetycka „Все від любові – сльози і пісні”, w 2012 r. – książka dla dzieci „Котик песику сказав...” Brała udział w spotkaniach poetyckich w Browarach, Kijowie, Lwowie, Samborze, Krakowie. Organizator corocznego konkursu literackiego na Politechnice Kijowskiej. Odznaczona odznaką honorową „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Apolonia SKAKOWSKA z Wilna. Urodziła się na Wileńszczyźnie w przepięknym zakątku nad Wilenką, w Mickunach (8 km od Wilna), gdzie czternastoletni Juliusz Słowacki spędzał wakacje letnie, a jego ojczym, August Becu, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lekarz, posiadał tu swój majątek, więc bywali tu całą rodziną. Absolwentka  Filologii Polskiej Instytutu Pedagogicznego w Wilnie. Pracowała w Szkole Średniej im. J.I. Kraszewskiego oraz w Szkole Pedagogicznej, w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Wilnie i jako redaktor w Wydawnictwie Podręczników Polskich "Śviesa" ("Światło"). Z zamiłowania dyplomowany przewodnik po Wilnie, Trokach, Kownie oraz pilot na długich trasach. Obecnie  Prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Wilnie. Laureat tytułu Vox Populi "Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej" 2013.Przy centrum działa biuro turystyczne "Askandras", które powstało z inicjatywy Apolonii Skakowskiej. W Centrum praca jest nieodpłatna.  30. lat pracy misyjnej dały wspaniałe wyniki. Działa  97. zespołów polskich na Litwie.Zorganizowano i przeprowadzono  ponad 4 tys. imprez. Krocie zwiększyła się liczba zespołów polskich na Litwie. Autorka sześciu podręczników języka polskiego dla szkół polskich na Litwie i na Białorusi. Ukazało się pięć tomików jej wierszy i jeden tomik dla dzieci. Jej poezja ma charakter liryczno-patriotyczny. Ukazały się również dwie książki o działalności Centrum Kultury. Za zasługi w pielęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej, polskich tradycji ludowych oraz za integrowanie kultury polsko-litewskiej Premier Litwy odznaczył Apolonię Skakowską Flagą Litewską oraz Dyplomem honorowym (2018 rok).
Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Litwy -- Złtym Orderem.

Krystyna UŻENAITE z Wilna. Debiutowała w 2014 r. podczas konkursu Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO. Dwukrotna laureatka konkursu Rzeźni Literackiej. Od 2014 r. należy do Nowej Awangardy Wileńskiej przy Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie.Jej twórczość tłumaczona jest na języki: bułgarski, angielski, włoski, rosyjski. W języku polskim, jak również w przekładach publikowana na Litwie, w Polsce, w Białorusi, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Pakistanie i w Indiach. Uczestniczka i prowadząca wieczorów literackich oraz koncertów. Bierze aktywny udział w międzynarodowych zlotach, festiwalach, spotkaniach poetyckich. Autorka tomiku poezji „Na strunach duszy“. Publikowała twórczość na łamach Kuriera Wileńskiego, w Kalendarzu Rodziny Wileńskiej na rok 2014, 2017, 2018, 2019; na stronie Pegaz w Tygodniku Wileńszczyzny. Poszczególne wiersze weszły do antologii wydanej w Wilnie – „W zakolu Wilii”, pod red. Józefa Szostakowskiego (Wilno, 2016). W Polsce publikacje się ukazały w miesięczniku Powiat Słupski, a także Praski Świerszcz w Warszawie, weszły do antologii międzynarodowej „Świat idzie inną drogą” pod red. Zbigniewa Babiarza Zycha (Słupsk 2016), a także antologii „Wykrzesać iskrę” (Słupsk 2019). Publikowane były w antologii „Metafora Współczesności” (wydania LATO, 2017 oraz JESIEǸ, 2018) Międzynarodowej Grupy Literacko-Artystycznej Kwadrat pod red. Alicji Marii Kuberskiej. Wybrane wiersze były publikowane również w ogólnokrajowym miesięczniku ZS "Związek Polaków na Białorusi" - "Magazyn Polski" 2017. Ukazały się na stronach Czasopisma Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie ,,NASZE DROGI“. Weszły także do „Tomików Poezji Kresowej” wydanych podczas 23. i 24. Festiwali Kultury Kresowej Mrągowo, 2017; 2018. Twórczość publikowana była w Poezja dzisiaj z okazji 20 - lecia i XI Festiwalu Poezji Słowiańskiej, pod red. Aleksandra Nawrockiego, Warszawa. Wiersze weszły do antologii „Odcienie Polskiej Poezji 1918 - 2018“ wydanej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę pod red. Ireny Ewy Idzikowskiej, Wydawnictwo Puffin Print Limited, Wielka Brytania, 2018. Publikacje na stronach antologii: „Love Postcards” International Antology of Poetry, Editors: Alicja Maria Kuberska, Alicia Minjarez Ramirez, USA 2018; na stronach antologii wydanej w Pakistanie: „Whispers of Soflay“ Yearly Antology Of Poetry (Vol 2 ), Editors: Rehmat Changaizi, Alicia Minjares, Pakistan 2018. Wiersze weszły również w skład antologii autorów państw bałtyckich „Mosty“, Wydawnictwo Książkowe IBIS, Warszawa, 2019; a także publikowane były w antologii w Indiach: OPA Anthology of Poetry 2019: „SPIRIT OF NATURE”. Od najmłodszych lat fascynuje się malarstwem, od 2018 r. należy do Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie. Motto życiowe: „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię… „

Wiaczesław ZIENKIEWICZ - ur. w 1962 r. we wsi Sawiczuny w rejonie wileńskim. Nauczyciel historii, poeta, autor przekładów poezji z języka litewskiego i rosyjskiego. Laureat I Otwartego Bałtyckiego festiwalu pamięci Włodzimierza Wysockiego Żagiel w Wilnie (2014). Jeden z laureatów konkursu piosenki do słów Agnieszki Osieckiej (2016). Został wyróżniony na 36 Międzynarodowym Wąglańskim Maju Poezji (2017). Opublikował debiutancki tomik wierszy Wśród kwiatów zimnych gwiazd... (2018). Wiersze ukazywały się w kwartalniku VariArt i Almanachu (Olsztyn), w Poezji dzisiaj i antologii międzynarodowej Mosty (Warszawa).

Sergiusz DZIEMIEŃCZUK z Brześcia, z zawodu jest inżynierem. W wieku 16 lat zafascynowała go poezja i twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Jego ulubione wiersze to wiersze prawie nieznanych autorów. Lubi sport i co dwa lata bierze udział w Światowych Igrzyskach Polonijnych poznając jednocześnie Polskę, bo Igrzyska odbywają się w różnych polskich miastach. Wiersze z Wrocławia i Zakopanego to chęć utrwalenia wrażeń i nie tylko sportowych. W Zakopanem w dn. 6 marca 2010 r. Igrzyska otwierał prezydent RP Lech Kaczyński. Tamten piękny wieczór stał się dla poety inspiracją do napisania wiersza, do którego później życie dodało tragiczne i pełne goryczy zakończenie. Ten wiersz poświecił tym, którzy nagle stracili swoich bliskich.

Jan ROMAN z Grodna język polski poznał w wieku pięciu lat ucząc się z elementarza, zaś wiersze w języku ojczystym pisze dopiero od trzydziestego roku życia. Obecnie pracuje jako dziennikarz polskiego programu „Nad Niemnem” ukazującego się na antenie TVP Polonia. Stara się pracować nad swoim warsztatem i rozwijać swoje umiejętności poetyckie.

godz. 20.00 Wieczornica Kresowa - Wiwat! Pan Moniuszko
Centrum Kultury i Turystyki – sala widowiskowa


10 sierpnia (sobota),

godz. 11.00 Kresowe spotkania z muzyką i poezją
Plac Jana Pawła II

godz. 13.00 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa
Plac Unii Europejskiej

godz. 13.00 REZYDENCJE KRESOWE - spotkanie autorskie z Grzegorzem Rąkowskim
godz. 14.00 Konferencja Prasowa

Centrum Kultury i Turystyki – sala Orbita

W spotkaniu uczestniczyć będą:
Apolonia Skakowska – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, Emilia Chmielowa - Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Renata Dziemiańczuk – Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury, Teresa Maria Dutkiewicz – Redaktor Naczelna czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, wiceprezes FOPnU, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów „Arena”, Elżbieta Korowiecka - członek redakcji czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, Irena Waluś-  Redaktor Naczelna miesięcznika ZPB „Magazyn Polski”, Polina Juckiewicz - dziennikarka "Głosu znad Niemna na uchodźstwie", Krystyna Adamowicz - dziennikarka „Tygodnika Wileńszczyzny”, Jadwiga Podmostko – dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, Sergiusz Leończyk - redaktor pisma Kongresu Polaków w Rosji RODACY oraz portalu www.rodacynasyberii.pl

godz. 16.00 Wernisaż malarstwa artystów plastyków z Kresów - „25 lat Festiwalu w Mrągowie”
Wystawa wycinanki ludowej inspirowanej twórczością Stanisława Moniuszko przygotowana przez Związek Polaków na Białorusi

Centrum Kultury i Turystyki – sala Kameralna

Swoje prace zaprezentują:
Aleksandr BOŁDAKOW  (Grodno) Urodził się w 1979 roku w Postawach. Absolwent Grodzieńskiego Uniwersytetu  Państwowego im. J. Kupały na kierunku plastyka. Absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku scenografia. Od 2002 r. uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wystawach oraz projektach artystycznych. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, a od 2012 r. jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Olga Szczerbińska (Grodno), Urodziła się w 1988 roku w Mińsku, Białoruś. w latach 2003 - 2006 uczyła się w Collegu Sztuk Pięknych im. Iwana Achremczyka w Mińsku. w latach 2006-2012 - studiowała na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, kierunek scenografia. Od 2002 roku jest artystą - scenografem w Grodzieńskim Teatrze Dramatycznym. Od 2013 roku jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Walentyna Szoba (Grodno), Urodzona w Mozyrze, obwód homelski. W roku 1989 ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Artystyczno – Teatralny na wydziale grafiki.  Jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. Laureatka licznych nagród. Prace Jej znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki  Białorusi, Grodzieńskim Historyczno- Archeologicznym Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, w zbiorach Białoruskiego Związku Malarzy. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Mińsku, Brześciu, Grodnie, Wrocławiu, Genewie, Limoges we Francji, San Benedetta del Toro i Fivizzano we Włoszech. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Danuta Lipska (Wilno) Prezes Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”. Jest absolwentką Wileńskiej Szkoły Sztuk Pięknych oraz ówczesnego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Wykładała plastykę w polskich szkołach: im. Joachima Lelewela, Jerozolimskiej oraz im. Władysława Syrokomli, gdzie też współpracowała jako plastyk z zespołem „Wilenka”. Maluje na płótnie, drewnie, kartonie. Stosuje technikę monotypii, dzięki czemu powstały kompozycje martwej natury, abstrakcji, realizmu i surrealizmu. Brała udział w aukcjach dobroczynnych, jej prace są w kolekcjach prywatnych na Litwie, w Polsce, Francji, Norwegii, Ameryce, Białorusi, Japonii, Szwecji. Jest nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Renata Utowka (Wilno) - urodziła się w 1975 roku w Skojdziszkach (rejon Wileński). W 1995 roku skończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu otrzymując tytuł plastyk – technolog tkactwa. W roku 1993 w Domu Polskim w Białymstoku odbyła się Jej pierwsza indywidualna wystawa prac malarskich. Od roku 1996 jest członkiem Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”.

Mieczysław Maławski (Lwów)  – Aktywny działacz społeczny. Artysta o wysokiej kulturze, pedagog, szanowany w środowisku twórczym Polaków i Ukraińców. Uczestniczy i organizuje międzynarodowe plenery malarskie oraz wystawy zbiorowe i indywidualne na Ukrainie i w Polsce. Od 2001 roku – członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2002 roku prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Przy Towarzystwie założył młodzieżową szkołę plastyczną „Skrzydła”, która jest reprezentowana przez uzdolnioną twórczą młodzież polską i ukraińską. Patronuje szkole plastycznej „Wrzos” przy w/w Stowarzyszeniu. Swoją działalnością sprzyja integracji środowisk plastycznych Lwowa i Ukrainy. Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Władysław Maławski (Lwów) – absolwent ASP we Lwowie. Od 2002 r. - członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, członek Zarządu, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich w Polsce, Ukrainie i Białorusi, uczestnik wielu wystaw zbiorowych LTPSP. Założyciel i prezes klubu młodych artystów „Skrzydła”, który skupia polską i ukraińską młodzież. Od 2009 r. - kierownik szkoły plastycznej dla dzieci i młodzieży w galerii „Własna strzecha” przy LTPSP. Członek twórczej grupy przy ZAU Ukrainy. Od 2011 r. – członek polskich artystów plastyków. Za działalność artystyczną w Polsce i na Ukrainie odznaczony dyplomami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Od 2011 r. pełni obowiązki prezesa Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych II Wojny Światowej. Organizator jubileuszowego spotkania 10-lecia polskich kombatantów, wycieczek, spotkań świątecznych. Odznaczony medalem „Pro Memoria” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Feliks Turowski (Lwów) – artysta malarz (malarstwo olejne), członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich oraz wystaw w Grodnie (Białoruś), Lwowie, Wrocławiu.

Maryna Marczuk (wycinanka ludowa) W 1991 r. ukończyła Wydział Grafiki w Witebskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów prowadziła kółko wycinanki ludowej  w Rejonowym Domu Kultury w Szkłowie. Od 1996 r. członek Związku Twórców Sztuki Ludowej Republiki Białoruś. Od 1999 r. Wykładowca na Uniwersytecie Brzeskim.  W 2004 r. w Brześciu miała miejsce jej personalna  wystawa „Wołanie Wiosny”, która od 2000 r. jest stałym uczestnikiem miejskich i republikańskie projektów kulturalnych: „Wiązanka wiosenna”, „Gwiazdka”, „Dożynki”, „Słowiański Bazar”. Od 2005 r. uczesniczka międzynarodowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce takich jak: „Jarmark Jagielloński” w Lublinie, „Kaziuki” w Seldcach i in.

Aleksander Owczynnikow (wycinanka ludowa) urodził się 7 listopada 1951 roku w Skidlu, co w rejonie grodzieńskim. W 1974 roku ukończył  Wydział Malarstwa w Państwowym Instytucie Pedagogiczny w Witebsku. Od 1988 r. – jest głównym metodykiem rzemioseł ludowych w Grodzieńskim Centrum Twórczości Ludowej. Zainteresowanie wycinanką zaczęło się nie przypadkowo. Od dzieciństwa Aleksander patrzył jak we wsiach Maszetniki i Łunno, gdzie mieszkali jego krewni, wycinano z gazet wycinanki dla upiększenia półek, a na Boże Narodzenie wycinano „rozetki - gwiazdeczki”, zawieszano papierowe firanki na oknach. Wycinanki głównie wykonywano używając ornamentu geometrycznego. Od 1993 roku Aleksander aktywnie zajmuje się wycinanką ludową. Jak przyznał autor, tematy jego wycinanek w dużej mierze odzwierciedlają motywy tradycyjnego haftu, tkactwa, malarstwa na szkle. Jednym z głównych motywów wycinanek jest gołąb, niosący w dziobie dobrą nowinę (kopertę lub gałązkę). Swoimi umiejętnościami Aleksander dzieli się przez prowadzenie warsztatów dla wszystkich chętnych, nauczyć się tworzyć wzory ażurowe z papieru. W 2009 roku za owocną twórczą pracę w dziedzinie twórczości ludowej Aleksander Owczynnikow otrzymał premię imienia A. Dubko w nominacji „Twórca ludowy”. Wśród mistrzów regionu grodzieńskiego Aleksander Owczynnikow zajmuje szczególne miejsce. Jego twórczość stała się wyznacznikiem współczesnej wycinanki, gdzie tematyka tradycyjna jest głównym motywem twórczości.

godz. 18:30 KONCERT GALOWY                                         koncert biletowany - bilety do nabycia w Centrum Kultury 89 743 34 66 lub na
Amfiteatr nad Jeziorem Czos                                                    

 

11 sierpnia (niedziela),

godz. 10.30 Uroczysta Msza święta z udziałem poetów i zespołów kresowych
Kościół  Świętego Wojciecha

godz. 11.30 – 15.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa, kiermasze
Plac Unii Europejskiej

swoje prace zaprezentują:

Z Białorusi:
Henryka Sztrzałkowska (koronkarstwo) należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ZPB. Przez całe swoje życie zajmuje się koronkarstwem. Ten rodzaj robótek daje możliwość tworzenia własnych wzorów i form. Wykorzystuje różne style szydełkowania: styl rustykalny, patchworkowy,  wzory siatkowe i inne. Wykonuje serwetki duże i małe, firanki, obrusy, ubrania, aniołki, motyle, biżuterię, wydmuszki oraz ozdoby choinkowe. Wielokrotnie prezentowała swoje prace w Domu Polonii w Warszawie, na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, na Dniach Folkloru w Częstochowie, na Międzynarodowych Targach Asgroturystyki w Sokołowie Podlaskim. Każdego roku bierze udział w Grodzieńskim Jarmarku Kaziukowym, organizowanym przez ZPB. Swoi prasce prezentuje najbliższym przyjaciołom i znajomym, co przynosi jej wielką radość i satysfakcję z tego, że ich mieszkania stają się jeszcze piękniejsze.

Paweł Lasota (ceramika) Urodził się w Nikołajewie (Ukraina). 1987 – 1990 - studiuje na Wydziału Elektrotechniki w Instytucie Budowy Maszyn w Mohylewie (Białoruś). 1992 – 1996 - pracuje drukarzem w Orszańskiej Drukarni w Orsze. 1996 – zakłada własną pracownię sitodruku. 2009-2011 - prowadzi warsztaty regionalne sitodruku dla nauczycieli plastyki na bazie Mohylewskiego Regionalnego Instytutu Rozwoju Edukacji. 2012 – współorganizator  Rodzinnej Pracowni Ceramiki „LePa”. W pracowni prowadzi warsztaty ceramiczne i sitodrukowe dla dzieci i hobbystów. Bierze udział w wielu wystawach na Białorusi i zagranicą.

Eugeniusz Błudow (wyroby ze słomy) należy do Towarzystwa Twórców Ludowych przy ZPB. Jest trórcą ludowym oraz  badaczem  kultury materialnej na Grodzieńszczyźnie.  Jest znany z wyrobów ze słomy,  plecenia z wikliny, tkactwa ludowego. Corocznie bierze udział w festiwalach kultury  ludowej  w  Białymstoku, Warszawie, Węgorzewie, Toruniu, Łodzi i innych. Prowadzi warsztaty plecenia ze słomy zarówno na Białorusi jak i w Polsce.

Natalia Głuszeń (rękiodzieło współczesne) należy do Miejskiego Oddziału ZPB w Lidzie. Jest członkiem STL. Od dzieciństwa zajmowała się rękodziełem. Robótki szydełkiem, wiklina papierowa, ozdoby do włosów. Uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez Odział ZPB w Lidzie. Brała udział w jarmarkach w Wasylkowie, Węgorzewie, Mrągowie, Wilnie, Grodnie, Białymstoku, Pabradzie.

Maryna Marczuk (wycinanka ludowa) W 1991 r. ukończyła Wydział Grafiki w Witebskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów prowadziła kółko wycinanki ludowej  w Rejonowym Domu Kultury w Szkłowie. Od 1996 r. członek Związku Twórców Sztuki Ludowej Republiki Białoruś. Od 1999 r. Wykładowca na Uniwersytecie Brzeskim.  W 2004 r. w Brześciu miała miejsce jej personalna  wystawa „Wołanie Wiosny”, która od 2000 r. jest stałym uczestnikiem miejskich i republikańskie projektów kulturalnych: „Wiązanka wiosenna”, „Gwiazdka”, „Dożynki”, „Słowiański Bazar”. Od 2005 r. uczesniczka międzynarodowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce takich jak: „Jarmark Jagielloński” w Lublinie, „Kaziuki” w Seldcach i in.

Walery Marczuk (ceramista) po ukończeniu instytutu od 1991 r. prowadził zajęcia dla grupy ceramików w Domu Dziecka w Szkłowie. W 1999 r. wstąpił do Związku Twórców Ludowych Republiki Białoruś z kolekcją ludowych gwizdków, okaryna. Od 1996 roku jest nauczycielem ceramiki na Uniwersytecie Brzeskim.  Regularnie bierze udział w miejskich, regionalnych i republikańskich wystawach sztuki ludowej, ludowych konkursach zabawach i festiwalach ludowych. W 2017 roku w ramach „Słowiańskiego Bazaru” w Witebsku zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie „Zabawka ludowa”.

Anżelika Cydzik – wyroby ze skóry
Z Litwy:
Ola i Tomasz Kuniccy - palmy, chleb wileński
Leokadia i Leon Szałkowscy  - biżuteria, wyroby ze skóry, stare fotografie Wilna
Leonarda i Michał Jankowscy -  rzeźba w drewnie
Z Ukrainy:
Halina Szatruk- robótki szydełkiem

godz. 15.30 – 16.30 Korowód ulicami miasta
(od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do Amfiteatru nad Jeziorem Czos)

godz. 16.30 KONCERT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH z Poznania
-
Uroczyste zamknięcie 25. Festiwalu Kultury Kresowej
Amfiteatr nad Jeziorem Czos

Ponadto:
Wystawa fotografi i plakatu Festiwalu Kultury Kresowej
Centrum Kultury i Turystyki

Gośćmi Koncertu Galowego będą:

Z Białorusi:
Grupa Taneczna Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia. Zespół powstał w 1991 r. z inicjatywy zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru, małżeństwa Walentyny i Jana Trzeciaków, absolwentów Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. Pomimo braku zaplecza, próby 90-osobowego zespołu, który składa się z trzech grup wiekowych,, odbywają się regularnie dwa, trzy razy w tygodniu. W zespole ćwiczą nie tylko ci, którzy chlubią się polskim rodowodem, ale także przedstawiciele innych narodowości, zauroczonych polską muzyką, tańcem oraz śpiewem. W repertuarze zespołu „Karolinka” znajduje się folklor regionów Polski oraz Polesia i Podlasia, a także tańce narodowe. Kierownictwo zespołu - Walentyna i Jan Trzeciak.

Zespół Ludowej Piosenki "Przyjaciele" z Borysewa powołano w 2001 r. wkrótce po otwarciu Domu Polskiego w Borysowie. Uczestnikami zespołu są muzycy - amatorzy, mający polskie korzenie. Zespół składa się z wokalnej i instrumentalnej grupy. Na wykonywany repertuar składają się polskie i białoruskie piosenki ludowe. W 2016 r. zespół obchodził swój 15 letni Jubileusz. Założyciel i kierownik zespołu - Swietłana Waszkiewicz.

Zespół Wokalno - Instrumentalny “Melodia” z Mińska. Jako grupa wokalna rozpoczęli swoją działalność dopiero w 2018 r. podczas przygotowań do nagrania płyty autorskiej Heleny Abramowicz “Dzień Dziecka”. Występowali na koncertach z okazji Dnia Dziecka, kolędowych spotkaniach, brali udział w konkursie „Kolorowe nutki” w Grodnie oraz „Uwaga talent” w Mińsku. Kierownik zespołu - Helena Abramowicz.

Z Litwy:
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”
z Wilna został założony 19 marca 1955 r.  przez polską społeczność w Wilnie i jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Od początku swego istnienia zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach. Ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach świata. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, miedzy innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi. Kierownik artystyczny i dyrygent - Renata Brasel, choreograf - Marzena Suchocka, Kierownik dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Kierownik kapeli - Anna Kijewicz.

Zespół Tańca Ludowego "ZGODA" z Rudomina powstał w 1988 r. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz. Po pierwszych koncertach zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to stuosobowa grupa młodych artystów, którzy rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. W swoim repertuarze zespół posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różnorodne programy i obrazki sceniczne prezentujące folklor ziemi wileńskiej. Chórmistrz – Jasia Mackiewicz, Kierownik muzyczny – Romuald Piotrowski, Instruktorzy tańca – Elżbieta Klukowska, Marta Szczyglik, Antoni Franckiewicz, Kierownik artystyczny i choreograf – Henryk Kasperowicz

Kapela Wileńska z Wilna, kapela podwórkowa, wykonująca piosenki lat 20 - tych i współczesne. Kierownik kapeli – Romuald Piotrowski.

Zespół KAYMO PROJECT jest duetem muzycznym, którego repertuar bazuje na współczesnych aranżacjach polskich piosenek ludowych Wileńszczyzny. Zespół tworzą dwie uzdolnione artystki młodego pokolenia - Elżbieta Oleszkiewicz i Katarzyna Żemojcin.

Z Rosji:
Zespół wokalny „KRAKOWIACY” z Abakanu powstał przy Kulturalno - Narodowej Organizacji „Polonia” Republiki Chakasji. W repertuarze zespołu są tańce i pieśni regionów Polski, pieśni patriotyczne, rosyjskie, kozackie i ludów syberyjskich. Zespół regularnie bierze udział w miejskich i republikańskich przeglądach folklorystycznych. Wyjeżdżał z koncertami do środowisk polonijnych w Rosji. W 2017 r. koncertował podczas Sierpniowego Jarmarku w Jenisejsku w Kraju Krasnojarskim, natomiast we wrześniu w stolicy Republiki Ałtaj. Oprócz tego niejednokrotnie uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Krasnojarsku. Koncerty zespołu są częścią dorocznego Festiwalu Kultury Polskiej w Południowej Syberii. W 2018 r. zespół z cyklem koncertów i prelekcji „Syberyjskie drogi do niepodległości”, odwiedził kilka miejscowości, zamieszkałych przez potomków Polaków w Południowej Syberii. Kierownik zespołu – Helena Władimirowa,. administrator zespołu -  Sergiusz Leończyk.

Z Ukrainy:
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Krasnoszory. Zespół powstał przy szkole ogólnokształcącej w 1998 r. Każdego roku „Dolinianka” prezentuje swój dorobek na jednej ze scen Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” – w Polsce, Rumunii i na Ukrainie. W marcu 2018 r. „Dolinianka” gościła w Warszawie na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ramach podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie. W uznaniu za swój dorobek został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W tym roku na scenie mrągowskiej zaprezentuje się również trio bandurzystek, które tworzą solistki „Dolinianki”. Kierownik zespołu - Regina Kałuski.

Zespół wokalno-instrumentalny „Podolanie” z Baru powstał w 2016 r. na bazie dwóch zespołów: instrumentalnego „Renesans” i chóru kameralnego „Cantica Anima”, działających przy Domu Polskim w Barze na Podolu. Jego członkami są profesjonalni muzycy polskiego pochodzenia, którzy udzielają się w życiu społecznym miejscowej organizacji Polaków. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Domu Polskiego, służy oprawą artystyczną wszystkich uroczystości, odbywających się w Domu Polskim. Często jest zapraszany do Winnicy, obwodowego miasta, aby uświetnić swoimi występami imprezy okolicznościowe. Na swoim koncie zespół ma również występy w Polsce. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się utwory ludowe polskie i kresowe (we własnym opracowaniu), klasyczne, sakralne, pieśni ukraińskie. Kierownik zespołu - Małgorzata Miedwiediewa

Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa – to śpiew na głosy, piękne brzmienie instrumentów (akordeon, skrzypce, bandura, perkusja), duże umiejętności muzyczne oraz dobry kontakt z publicznością. Utwory brzmią w różnych językach: ukraińskim, polskim, angielskim, włoskim. Zespół śpiewa również pieśni religijne, wiele koncertów miało miejsce w kościołach polskich, niemieckich, francuskich, szwajcarskich. Do swoich sukcesów zespół zalicza występy w Polsce na Międzynarodowym Festiwalu w Brusach, dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Akordeonicznym w Sulęczynie, Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja 2015” w Sierakowicach, koncert w Kutnie na święto Róż, a także koncert we Lwowskiej Operze. Przełomowym w karierze okazał się czerwiec 2015 r., kiedy to zespół zagrał koncert w Filharmonii Lwowskiej. Projekt odbył się pod patronatem konsula RP we Lwowie. Kierownik zespołu - Volodymyr Ivanets.

Zespół wokalno - taneczny „Wszystko w porządku!” z Browar powstał we wrześniu 2015 r. przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina”. Składa się z 7 rodzin. Razem śpiewają rodzice i dzieci. W repertuarze dominują pieśni ludowe. Soliści brali udział w Festiwalach Kultury Polskiej w Barze, Kijowie, Browarach, Pyrohowie. Uczestniczą w różnych wydarzeniach, koncertach charytatywnych, konkursach na Ukrainie i w Polsce. Kierownik zespołu - Zoriana Dimitrowa.

Salomea Pletenicka – solistka, wokalistka, liryczno-dramatyczny sopran, wolontariusz Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Absolwentka dwóch uczelni na Ukrainie na kierunku prawa i stosunków międzynarodowych. Od 2015 r. kierownik muzycznego zespołu wolontariuszy CKPiDE. W marcu 2019 r. reprezentowała CKPiDE na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Finale Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Duet : Swiatosław Stefiuk - 14 lat, uczy się w Tłumaczu w gimnazjum i w sobotniej szkole języka polskiego. Niezwykle aktywny i emocjonalny, śpiewa od 5 lat, bardzo lubi muzykę, twórczość, gra na fortepianie. Dwa lata temu był finalistą IV sezonu The Voice Kids. Biegle rozmawia po angielsku, jest przedstawicielem organizacji Window on America w Iwano-Frankwiskim obwodzie. Wiktoria Dobrowolska - 14 lat, uczy się w gimnazjum w Tłumaczu i w sobotniej szkole języka polskiego. Jest bardzo romantyczna i liryczna, śpiewa w miejskim chórze młodzieżowym „Aksios”, uczy się w szkole tanecznej – tańca towarzyskiego i współczesnego, gra na akordeonie w rodzinnym instrumentalnym zespole. Intensywnie uczy się języków – polskiego, angielskiego, niemieckiego. Dwa lata temu została laureatką konkursu organizowanego przez Ambasadę Francuską z okazji dnia języka francuskiego. Duet Swiatosława i Wiktorii powstał ponad rok temu, cechuje go doświadczenie, pracowitość, pragmatyzm i romantyczność.

Gościnnie wystąpi Zespół Wokalny „Sukces”, pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Opieka artystyczna - Agata Dowhań, Mariusz Garnowski. 

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

                                              Projekt współfinansowany ze środków Samorządu                            Projekt współfinansowany ze środków
                                                                       Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                                   Gminy Miasta Mrągowo

 

 PARTNERZY WYDARZENIA

           

    www.zaiks.org.pl                                            www.lotto.pl

 

 

SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD

TADEUSZ RUTKOWSKI

MAKÓW MAZOWIECKI

  GMINA MIASTO MRĄGOWO

 

PATRONAT MEDIALNY

Program 2 Telewizji Polskiej

 

 

 

ORGANIZATORZY
Burmistrz Miasta Mrągowo,
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie,
Centrum Kultury i Turystyki

 

Komunikat o utrudnieniach w ruchu kołowym
 
W związku z organizacją 25 Festiwalu Kultury Kresowej w dniach  08.08 – 11.08.2019 r.  nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście poprzez zmianę oznakowania pionowego.
W związku z wyłączeniem z ruchu części ul. Sobczyńskiego w trakcie trwania Festiwalu w dniach 08.08 -  11.08.2019r. zostanie zablokowany wjazd z ul. Mrongowiusza i ul. Warszawskiej w ul. Sobczyńskiego na wysokości placu PCK. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.
W dniu 11.08.2019r (niedziela) w godzinach 15.30 – 16.30 w czasie „Korowodu uczestników Festiwalu Kultury Kresowej” czasowo zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Sobczyńskiego (przy placu PCK), Warszawska, Plac Kajki, Ratuszowa.
 
Organizatorzy Festiwalu Kultury Kresowej serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas Festiwalu.
 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się w systemie ebilet internetowa sprzedaż biletów na tegoroczny „Festiwal Kultury Kresowej ".

Wydruk biletu  z systemu dla poszczególnych klientów następuje po wpłacie kwoty na konto Centrum Kultury i Turystyki. Bilety będą przechowywane dla Państwa w Centrum Kultury i Turystyki i będzie je można odebrać w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Termin Festiwalu : 9 - 11 sierpnia 2019 r. Koncert Galowy 10 sierpnia (sobota), godz. 18:30

* Nie wysyłamy biletów pod wskazany adres - odbiór na miejscu.

* Rezerwacja otrzymuje status pełnej rezerwacji w momencie wpłaty na wskazany rachunek, o którym  jesteście Państwo informowani drogą mailową, dodatkowo w przesłanej informacji jest zawarta propozycja miejsc i wysokość kwoty do wpłaty.

* Okres ważności rezerwacji upływa po 7 dniach roboczych (okres ważności rezerwacji jest liczony od  otrzymania szczegółowych informacji dotyczących rezerwacji).  Po nieopłaceniu rezerwacji w ciągu 7 dni rezerwacja zostaje anulowana, a bilety  wracają do ponownej sprzedaży. 

*Uwaga! Chęć otrzymania faktury za zakup biletów prosimy zgłaszać przy dokonywaniu rezerwacji.

 

Dane dotyczące naszego konta:

Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26
11-700 Mrągowo

Numer rachunku: 85 2030 0045 1110 0000 0263 3580 

z dopiskiem w treści przelewu "rezerwacja biletów na Festiwal Kultury Kresowej"
+  (nazwisko, imię osoby rezerwującej)

 

Bilety do nabycia w recepcji CKiT w Mrągowie, ul. Warszawska 26, w godz. 14.00-21.00

tel.: 89 743 34 66, 89 743 34 73, bilety@ckit.mragowo.pl lub on-line w systemie e-bilet

Ceny biletów w Centrum Kultury i Turystyki:

Strefa VIP - 70 zł
I miejsca   - 55 zł
II miejsca  - 45 zł
III miejsca - 25 zł

Dla grup zorganizowanych powyżej 50 osób przygotowaliśmy ofertę specjalną 10% rabatu /dotyczy biletów w cenach 55zł, 45zł, 25zł/

Gośćmi 23. Festiwalu byli:

Ukraina

Zespół taneczno - wokalny „Polska Nuta” założony w 2013 r. przy Narodowo - Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków w Odessie. Zespół uczestniczył w licznych koncertach w Odessie oraz obwodzie odeskim. Kilkakrotnie przyjeżdżał z koncertami do Polski. Od czterech lat zespół jest organizatorem ekumenicznego Festiwalu kolęd „Melodie Bożego Narodzenia”. Kierownik zespołu – Wiktor Pajgert, muzyk, kompozytor, aranżer.

Zespół taneczno - wokalny „Podolski Kwiat” zrzeszający uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio - Niedzielnej w Koziatyniu na Podolu. Uczestnicy zespołu od 2010 r.  aktywnie uczestniczą w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” (ratowanie polskich nekropolii na Kresach). Kierownik zespołu - Natalia Czajkowska, muzyk, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Koziatyniu.

Zespół „Kwiaty Bukowiny” założony w 1998 r. przy Obwodowym Towarzystwie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach. Uczestnikami zespołu są uczniowie  w wieku od 7 do 15 lat. Zespół brał udział w Festiwalach Międzynarodowych w Polsce, w VII Światowym Młodzieżowym Festiwalu Folkloru w Udine (Włochy) i Klagenfurt (Austria). Za swą działalność zespół został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kierownicy zespołu: choreografia - Halina Prowalska, zespół wokalny - Ałła Zubczuk, Kierownik artystyczny - Łucja Uszakowa.

Kapela „Lwowska Fala” powstała w 1999 r. Kapela jest stałym uczestnikiem akademii 3 Maja oraz 11 Listopada we Lwowie. W 2001 r. akompaniowała Zespołowi Pieśni i Tańca „Weseli Lwowiacy”, podczas występu dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jego spotkania z młodzieżą we Lwowie. Kapela koncertowała na Ukrainie, w Polsce, Republice Czeskiej. W 2005 r. w Mrągowie została odznaczona przez Ninę Terentiew nagrodą Dyrektora TVP 2. Kierownik zespołu – Edward Sosulski, założyciel, solista.

Zespół wokalny „Podolskie Świderki” założony w 2011 r. przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Koziatyniu na Podolu. Uczestnikami są młode osoby polskiego pochodzenia uwielbiające śpiewać złote polskie przeboje lat 80-tych XX wieku. W 2016 r. zespół zdobył I nagrodę w Konkursie Polskiej Piosenki w Czerniowcach. Kierownik zespołu - Natalia Czajkowska, muzyk, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Koziatyniu.

Białoruś

Zespół taneczny „Słoneczko” działający od 2001 r.  przy Domu Polskim w Borysowie. W ich repertuarze znajdują się tańce polskie, białoruskie oraz regionalne. Zespół bierze udział we wszystkich imprezach zorganizowanych przez Dom Polski w Borysowie. Zespół brał udział w Międzynarodowych Folklorystycznych Festiwalach w Polsce, we Włoszech, w Czechach, Bułgarii i na Słowacji. Kierownik zespołu - Susana Kolcowa. 

Kapela "Jednym głosem" z Mińska, powstała przy Związku Polaków na Białorusi w 2015 r. W programie kapeli  znajdują się popularne polskie piosenki estradowe i ludowe. W 2016 r. kapela brała udział  w Xlll Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi. Jest laureatem I stopnia Międzynarodowego Festiwalu Poloneza w Warszawie. Zajęła I miejsce na V Festiwalu Piosenki  Anny German "Eurydyka" w Mińsku. Kierownik kapeli - Aleksiej Grebienko.

Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Raduńskie Słowiki” pochodzący z Radunia, miejscowości liczącej niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. "Raduńskie Słowiki" powstały przed 25 laty. Dzisiaj w zespole śpiewa i tańczy ponad 60-ciu uczniów w wieku od 5 do 17 lat. Zespół działa pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, który również jest fundatorem instrumentów muzycznych oraz strojów. Kierownik zespołu – Franciszka Gabis

Zespół muzyki ludowej “Jawor” powstał  w 2007 r.  przy  Związku Polaków na Białorusi Oddział w Mozyrzu. Zespół składa się z grupy wokalno - instrumentalnej. Zespół co roku bierze udział w Festiwalu Kultur Narodowych  w Homlu, w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Węgorzewie. Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Muzyki Ludowej „Dzwonią cymbały i akordeon” Postawy (Białoruś) oraz laureatem Międzynarodowego Festiwalu „Soż Korogod”. Kierownik zespołu – Aleksander Biełocki 

Wokalny zespół młodzieżowo – estradowy „Wszystko w porządku” działający przy Domu Polskim w Borysowie od 2010 r. Zespół  bierze udział w imprezach okolicznościowych zorganizowanych przez Dom Polski w Borysewie. W październiku 2016 r. zespół uczestniczył w V Festiwalu „Eurydyka” w Mińsku i otrzymał wyróżnienie. W styczniu br. zespół  uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika gdzie zajął I miejsce. Kierownik zespołu – Aleksy Griebienko 

Litwa

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, który jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Już od 62 lat propaguje polską kulturę na Litwie oraz poza jej granicami. Ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach w kraju i za granicą. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznaczeniami  Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Kierownik artystyczny i dyrygent - Renata Brasel, choreograf - Marzena Suchocka, Kierownik dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Kierownik kapeli - Anna Kijewicz.

Kapela Suderwianie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym od 2010 r. Repertuar stanowią opracowane pieśni ludowe polskie, rosyjskie, białoruskie i litewskie. Zespół uczestniczy w różnych imprezach kulturalnych, koncertach i festiwalach na terenie Litwy oraz za granicą. Kierownik zespołu – Edward Michalkiewicz 

Kapela Wesołe Wilno z Mickun, powstała w 2008 r. z inicjatywy znanego wszystkim Wincuka -  Dominika Kuźniewicza. Kapela przede wszystkim gra repertuar składający się z piosenek folkloru miejskiego z Polski i USA. Kierownik zespołu – Edward Szczęsnowicz 

Trio „HANKI” z Połuknia, rej. Trocki powstało w 2005 r. Pierwszy koncert odbył się w miejscowym kościółku w Połukniu, podczas pasterki. Obecnie występy Trio ,,HANKI” uświetniają uroczystości rodzinnej miejscowości, Ziemi trockiej oraz Wileńszczyzny. Niejednokrotnie występowały na scenach Polski, Białorusi i Słowacji. Kierownik – Renata Joknienė.

Czechy

Zespół Pieśni i Tańca „SUSZANIE” reprezentujący gminę Sucha Górna, działający w ramach Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej. Zespół został założony w 1953 r. i jest najstarszym, nieprzerwanie pracującym zespołem tanecznym na terenie Zaolzia. Zespół ośmiokrotnie zakwalifikowali się do udziału w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Prawie corocznie zespół wyjeżdża za granicę kraju i uczestniczy w festiwalach folklorystycznych na terenie kontynentu europejskiego (ostatnio w Niemczech, w Holandii, we Włoszech i na Węgrzech i w Polsce). Na  rzeszowskim festiwalu w roku 2008 SUSZANIE otrzymali Złoty Medal za krzewienie kultury polskiej w Republice Czeskiej oraz za całokształt działalności przyznany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z siedzibą w Warszawie. Kierownik – Barbara Mracna.

Polska

Zespół Wokalny „Sukces”, pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół folkowy. Występy zespołu to niezapomniane widowiska taneczno –wokalne. Zespół wykonuje stare utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawują Agata Dowhań i Mariusz Garnowski.

 

Goście Wieczoru Poezji

Sonia Pajgert z Odessy,  ur. w 1987 r. w Odessie na Ukrainie. Poetka polskiego pochodzenia. Jest autorką wierszy w języku polskim i tekstów do piosenek, które sama wykonuje. Autorka cyklu wierszy „Kawiarenka poetycka” oraz książki „Przygody detektywa Kotka Marcela”.

Stanisława Nowosad – ur. w 1942 r. we Lwowie. Polka. Ukończyła studia bibliotekarskie. Jej wiersze weszły do antologii poezji religijnej „Miłość jak ziarno odwagi” (2000), „Habemus Papam” (2001); antologii współczesnej poezji lwowskiej „My, Ludzie Lwowa”. W 2013 r. ukazał się tomik jej wierszy „Wierność”.

Janina Grigorowicz z Brześcia, poetka, pisząca wiersze po polsku, białorusku i po rosyjsku. W swoim dorobku ma dziewięć tomików wierszy. Należy do Związku Pisarzy Białorusi. Uczestniczy w życiu polskiej diaspory, jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu.

Grzegorz Igor Dalkiewicz z Grodna, autor licznych publikacji o tematyce publicystyczno - historycznej w Polsce oraz na łamach „Magazynu Polskiego”. Poeta, jego wiersze drukowano na Białorusi i w Polsce. Uczestnik i kierownik wypraw geograficznych na Pacyfiku, Dalekim Wschodzie i Wschodniej Syberii. W roku 1990 założył Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Ogniwo” w Irkucku. Malarz, członek Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi od początku jego założenia.

Dominika Olicka z Wilna. W 2015 r. otrzymała świadectwo ukończenia gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Obecnie studiuje indologię na Uniwersytecie Wileńskim. Debiutowała w 2013 r. w konkursie poetyckim w ramach XIII Światowych Dni Poezji UNESCO. W 2014 r. została laureatką XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej (Słupsk). Jej twórczość została również zamieszczona w antologiach poetyckich „Susitikimai – Сустрэчи – Spotkania” (Wilno 2013), „W zakolu Wilii” (Wilno 2016) oraz „Świat idzie inną drogą” (Słupsk 2016).

Krystyna Užėnaitė absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Od 2014 r. należy do Nowej Awangardy Wileńskiej przy Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie. Debiutowała w 2014 r. podczas konkursu Światowego Dnia Poezji UNESCO w Wilnie. Dwukrotna laureatka konkursu Rzeźni Literackiej. Twórczość tłumaczona jest na język bułgarski. Wiersze weszły w skład antologii wydanej w Wilnie – „ W zakolu Wilii”(Wilno 2016) oraz do antologii międzynarodowej „Świat idzie inną drogą”(Słupsk 2016).

Apolonia Skakowska. Urodziła się na Wileńszczyźnie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Autorka pięciu podręczników języka polskiego dla szkół polskich na Litwie i na Białorusi. Ukazało się pięć tomików jej wierszy i jeden tomik dla dzieci. Jej wiersze znalazły się w siedmiu antologiach w Polsce, Anglii i na Litwie. Jej wiersze tłumaczone są na język angielski. Założycielka Zrzeszenia Polek na Litwie (1992 r.) oraz Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki (1993 r.) z siedzibą w Wilnie. Jej poezja ma charakter patriotyczny, obyczajowy, liryczno-miłosny i satyryczny.

 

Uczestnicy Konferencji Prasowej

Apolonia Skakowska – Dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki
Emilia Chmielowa - Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Teresa Teterycz - członek Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Anżelika Orechwo – Przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi
Tadeusz GawinPierwszy Prezes Związku Polaków na Białorusi
Renata Dziemiańczuk – Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury
Teresa Maria Dutkiewicz – Redaktor Naczelna czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”, wiceprezes FOPnU, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów „Arena”
Elżbieta Korowiecka - członek redakcji czasopisma FOPnU „Nasze Drogi”
Irena Waluś-  Redaktor Naczelna miesięcznika ZPB „Magazyn Polski”
Ludmiła Burlewicz – dziennikarka z Białorusi. Współpracuj z portalem znadniemna.pl. Pisze artykuły o życiu wspólnoty Polaków na Białorusi
Krystyna Adamowicz - dziennikarka „Tygodnika Wileńszczyzny”
Jadwiga Podmostko – dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”

 

Uczestnicy pleneru malarskiego

Mieczysław Maławski – aktywny działacz społeczny na Ukrainie. Uczestniczy i organizuje międzynarodowe plenery malarskie oraz wystawy zbiorowe i indywidualne na Ukrainie i w Polsce. Od 2001 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezes Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Przy Towarzystwie założył młodzieżową szkołę plastyczną „Skrzydła”. Patronuje szkole plastycznej „Wrzos” przy w/w Stowarzyszeniu. Odznaczony Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Władysław Maławski – absolwent ASP we Lwowie. Od 2002 r.  członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, członek Zarządu, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich w Polsce, Ukrainie i Białorusi, uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Założyciel i Prezes klubu młodych artystów „Skrzydła”. Od 2009 r. kierownik szkoły plastycznej dla dzieci i młodzieży w galerii „Własna strzecha” przy LTPSP. Od 2011 r. członek Polskich Artystów Plastyków. Za działalność artystyczną w Polsce i na Ukrainie odznaczony dyplomami Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Odznaczony Medalem „Pro Memoria” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Feliks Turowski – artysta malarz (malarstwo olejne). Członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Uczestnik wielu plenerów malarskich oraz wystaw na Białorusi, Ukrainie oraz w Polsce.

Aleksander Bołdakow - Urodził się w 1979 r.  w Postawach. Absolwent Grodzieńskiego Uniwersytetu  Państwowego im. J. Kupały na kierunku plastyka. Absolwent Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku scenografia. Od 2002 r. uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wystawach oraz projektach artystycznych. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, a od 2012 r. jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Walentyna Szoba - Urodzona w Mozyrze, obwód homelski. W roku 1989 ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Artystyczno – Teatralny na wydziale grafiki.  Jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. Laureatka licznych nagród. Prace Jej znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki  Białorusi, Grodzieńskim Historyczno- Archeologicznym Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, w zbiorach Białoruskiego Związku Malarzy. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Mińsku, Brześciu, Grodnie, Wrocławiu, Genewie, Limoges we Francji, San Benedetta del Toro i Fivizzano we Włoszech. Od 2010 r. należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Renata Utowka - urodziła się w 1975 roku w Skojdziszkach (rejon Wileński). W 1995 roku skończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu otrzymując tytuł plastyk – technolog tkactwa. W roku 1993 w Domu Polskim w Białymstoku odbyła się Jej pierwsza indywidualna wystawa prac malarskich. Od roku 1996 jest członkiem Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”.

Bożena Kvetkovska -

 

Rękodzielnicy

Henryka Strzałkowska – koronkarka. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy Związku Polaków na Białorusi. W swoich pracach wykorzystuje różne style szydełkowania: styl rustykalny, patchwarkowy, wzory siatkowe i inne. Wielokrotnie prezentowała swoje prace w Domu Polonii w Warszawie, na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Każdego roku bierze udział w Grodzieńskim Jarmarku Kaziukowym.

Eugeniusz Błudowtwórca ludowy. Należy do Towarzystwa Twórców Ludowych przy Związku Polaków na Białorusi. Jest badaczem kultury materialnej na Grodzieńszczyźnie.  Znany jest z wyrobów ze słomy i wikliny oraz tkactwa ludowego. Corocznie bierze udział w festiwalach kultury  ludowej w Białymstoku, Warszawie, Węgorzewie, Toruniu, Łodzi i innych miastach. Prowadzi warsztaty plecenia ze słomy zarówno na Białorusi jak i w Polsce.

Walentyna Kmieć – pochodzi z Górali Czadeckich. Członek Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach oraz członek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Rękodzieło to Jej hobby. Zajmuje się robótkami ręcznymi na drutach.

Illa Kmieć – członek Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach, członek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Jego pasja to ceramika.

Lolita Vilimienie i Domestas Dambrauskas - chleb

Michał i Eleonora Jankowscy - wyroby z drewna

Leokadia Szałkowska - piernki

Leon Szałkowski  - galanteria

Ola Kunicka - palmy

Sponsorzy i Fundatorzy nagród:

Wice Premier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotr Gliński

 Wojewoda Warmińsko Mazurskiego Pan Artur Chojecki

 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin

Państwo Maria i Bronisław Radwańscy

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Starosta Powiatu Mrągowskiego Pan Antoni Karaś 

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski 

Totalizator Sportowy S.A. w Warszawie

Związek Powiatów Polskich

 Zakłady Mięsne Warmia w Biskupcu  

 Pan Tadeusz Rutkowski 

 Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

Pan Stefan Duk 

 Miasto Maków Mazowiecki

firma ”Locaris” Warszawa

Program 24. Festiwalu Kultury Kresowej

10 sierpnia (piątek),

godz. 16.00 – 20.00 Mała Gala Kresowa - Uroczyste otwarcie Festiwalu połączone z występami zespołów, prezentacją rękodzieła i malarstwa, kiermaszami
Plac Unii Europejskiej

godz. 17.00 Wieczór poezji
Centrum Kultury i Turystyki – sala kameralna

godz. 20.00 Wieczornica Kresowa – „Z domu niewoli” - monodram w wykonaniu Elżbiety Lewak
Centrum Kultury i Turystyki – sala widowiskowa

Monodram „Z domu niewoli” oparty jest na prozie oraz poezji Beaty Obertyńskiej. Reżyser Zbigniew Chrzanowski postanowił przedstawienie zatytułować „Z domu niewoli”, idąc za słowami, które są w finale. Kiedy bohaterka przekraczała granice, kiedy na moście dudniły kroki, usłyszała jakby biblijny głos Pana z Synaju: »Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł... z domu niewoli«. Jest w tym optymistyczna nuta, jest w tym nadzieja, że z domu niewoli zawsze można wyjść”.

Prapremiera przedstawienia odbyła się w listopadzie 2012 r. na festiwalu monospektakli ,,Monowschód” w Wilnie. Premiera miała miejsce we Lwowie w grudniu 2012 r. Następnie monodram był wystawiany w Opolu, Kluczborku, Krakowie oraz Łodzi.

Beata Obertyńska (1898–1980) to znana już w okresie dwudziestolecia międzywojennego powieściopisarka i poetka (pisząca także pod pseudonimem Marta Rudzka). Została aresztowana przez NKWD w 1940 r., była przetrzymywana w lwowskich Brygidkach, następnie więziona w Kijowie, Charkowie, Odessie, Starobielsku, po czym została zesłana do łagru Loch-Workuta. W 1942 r. ewakuowała się wraz z armią Andersa do Iranu. Po wojnie zamieszkała w Anglii. Jej bogaty dorobek pisarski został doceniony i uhonorowany nagrodami emigracyjnych stowarzyszeń i ośrodków wydawniczych. Otrzymała między innymi nagrodę Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, ,,Przeglądu Powszechnego” wychodzącego w Londynie pod redakcją ks. Jerzego Mirewicza, a także nowojorskiej fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego.

„W domu niewoli” to relacja z więziennej i łagrowej tułaczki Autorki po ogromnych obszarach Związku Radzieckiego w latach ostatniej wojny. Spisuje własne wspomnienia – od aresztowania w lipcu 1940 r. przez NKWD we Lwowie do momentu założenia munduru armii generała Andersa.

Sama Autorka tak opisuje narodziny tego tekstu w posłowiu do jego drugiego wydania: ,,Książkę moją zaczęłam pisać w roku 1942 w Palestynie, kiedy wszyscy, którzy wyszli z Rosji, wezwani zostali do spisywania swoich wspomnień, ale lwia jej część powstała dopiero w Południowej Afryce, w Johannesburgu, skończyłam ją w Londynie, jeszcze pod bombami, a wyszła z druku w roku 1946 we Włoszech”.

Elżbieta Lewak – lwowianka, Polka, absolwentka Wydziału Polonistyki UW, z wykształcenia – redaktor, z zamiłowania – aktorka. W 2008 r. debiutowała na deskach Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, w 2009 r. dołączyła do Teatru Polonistyki UW. Monodram „Z domu niewoli” jest wynikiem pracy z dyrektorem lwowskiego teatru. Jego prapremiera odbyła się w Wilnie w 2012 r. na Festiwalu Monospektakli „Monowschód”. Jest to pierwszy monodram w jej wykonaniu.

Wieczornicy towarzyszyć będzie Wystawa malarstwa członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi „Marszałkowi w hołdzie”

11 sierpnia (sobota)

godz. 11.00 Kresowe spotkania z muzyką i poezją
Plac Jana Pawła II

godz. 13.00 – 17.00 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa
Plac Unii Europejskiej

godz. 14.00 Konferencja Prasowa
Centrum Kultury i Turystyki – sala Kameralna

godz. 16.00 Wernisaż malarstwa artystów plastyków z Kresów - „Moja Niepodległość
Centrum Kultury i Turystyki – sala Orbita

 

godz. 19.00 KONCERT GALOWY                                         koncert biletowany
Amfiteatr nad Jeziorem Czos       

12 sierpnia (niedziela)

godz. 10.30 Uroczysta Msza święta z udziałem poetów i zespołów kresowych
Kościół  Świętego Wojciecha

godz. 11.30 – 15.30 Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa, kiermasze
Plac Unii Europejskiej

godz. 15.30 – 16.30 Korowód ulicami miasta
(od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do Amfiteatru nad Jeziorem Czos)

godz. 16.30 KONCERT - Uroczyste zamknięcie 24. Festiwalu Kultury Kresowej
Amfiteatr nad Jeziorem Czos

 

Ponadto:

Wystawa fotograficzna „23 lata Festiwalu Kultury Kresowej”
Wystawa plakatu Festiwalu Kultury Kresowej
Centrum Kultury i Turystyki

Projekt współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Mrągowo

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego

 

PARTNERZY I FUNDATORZY NAGRÓD

 

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Mrągowo,
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie,
Centrum Kultury i Turystyki


           

 

Uczestnicy 21. Festiwalu Kultury Kresowej:

z Litwy:

Ewelina Saszenko z zespołem - wokalistka, absolwentka Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej w Wilnie na Wydziale Wokalistyki Jazzowej, laureatka oraz zdobywczyni wielu nagród na prestiżowych festiwalach na Litwie oraz za granicą. Jest często zapraszana do współpracy z najlepszymi litewskimi muzykami oraz współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami z Litwy i zagranicy. W 2011 r. z piosenką „C´est ma vie” reprezentowała Litwę w konkursie piosenki Eurowizja. Wszystkie swoje muzyczne marzenia oraz idee realizuje w projektach, takich jak recital piosenek Edith Piaf ‒ „Hymn życia i miłości według Edith Piaf” oraz jazzowych aranżacjach Chopina do wierszy Cypriana Norwida  z cyklu „Fortepian Chopina”.

Zespół Tańca Ludowego „PERŁA” - kierownik zespołu  German Komarowski. Zespól powstał w Niemenczynie (Rejon Wileński) w 2004 r. Obecnie do 5 grup tanecznych uczęszcza ponad 120 członków w wieku od 5 do 20 lat. W swej działalności zespół nie ogranicza się wyłącznie do imprez kulturalnych Rejonu Wileńskiego, ale też regularnie występuje na różnych festiwalach i imprezach na terenie całej Litwy. Zespół występował na scenach Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji i Macedonii. Repertuar zespołu tworzą tańce wileńskie, polskie, ukraińskie, litewskie, rosyjskie, łotewskie, mołdawskie, włoskie, gruzińskie i słowackie.

Zespół „GŁĘBINA"  -  kierownik zespołu Agnė Rickevičienė. Zespół pochodzący ze Szkoły Sztuki z Podbrodzia (Rejon Święciański), założony został w 2002 r. Zespół stale bierze udział w międzynarodowych i krajowych konkursach, gdzie zdobywa tylko najwyższe nagrody - 1 miejsca oraz Grand Prix. W 2008 r. tancerze na Mistrzostwach Świata Tańca Nowoczesnego zdobyli tytuł wicemistrza, a w 2010 i 2011 r. na Mistrzostwach Świata Tańca Nowoczesnego zdobyli złoty medal.  W 2013 r. w projekcie Telewizji Litewskiej “Tańcz!“ zespół ”Gelme” zajął 2 miejsce, a komisja  nazwała ich „Zjawiskiem litewskim“. W 2014 r. w projekcie Telewizji Litewskiej “Talenty Litwy“  zespół tańca ”Gelme”(Głębina) zakwalifikował się do pierwszej dziesiątki najbardziej utalentowanych mieszkańców Litwy.

KAPELA ŚWIĘTOJAŃSKA – kierownik kapeli Zygmund Żdanowicz. Kapela istnieje od 1991 roku a jej założycielem był Jan Szpakow, dyrektor Ośrodka Kultury w Sużanach. Kapela wykonuje różnorodne utwory. W repertuarze są zarówno piosenki ludowe jak i patriotyczne. Znajdziemy też popularne i znane utwory oraz piosenki żydowskie i cygańskie.  Kapela może zadowolić gusta publiczności, wykonując piosenki po polsku, litewsku, ukraińsku i tatarsku. W dorobku zespołu jest wiele dyplomów i wyróżnień. Kapela koncertowała w Warszawie, w Stargardzie Szczecińskim, Giżycku, Węgorzewie, Szczytnie, Stawigudzie, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie i w  innych miastach Warmii i Mazur. Jest też stałym uczestnikiem zlotu kapel ludowych w Ceikiniai (Rejon Ignaliński).

Litewska Kapela Instrumentalna „PRZY FONTANNIE" – kierownik kapeli Bronisław Vilimas. Kapela została założona w 2010 r. Pomysł stworzenia orkiestry zrodził się w Połądze (Pałanga), gdzie muzycy grali przy głównej fontannie nad morzem. Z tego też powstała nazwa orkiestry. Kapela swoim młodzieńczym repertuarem i charyzmą uświetnia wiele imprez i koncertów na Litwie i za granicą. Członkowie kapeli to studenci szkół muzycznych, konserwatorium i akademii muzycznej. Kapela gra między innymi jazz, latino i muzykę pop.

RAFAŁ JACKIEWICZ/ saksofon/ i Jakub Paradowski /fortepian/ - Wykonawcy poznali się na XX Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Rafał z Kapelą Powileńską był pod opieką Kuby – pilota Festiwalu. Razem spędzony czas, te same zainteresowania i miłość do muzyki zaowocowały wspólnymi występami. Panowie postanowili swoją znajomość muzyczną zaprezentować na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.
Rafał Jackiewicz - saksofon - Absolwent Konserwatorium Wileńskiego. Obecnie student czołowego polskiego saksofonisty Piotra Barona. Laureat wielu międzynarodowych konkursów. Koncertował na wielu festiwalach na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Luksemburgu, Włoszech. Założyciel Kapeli Podwileńskiej. W 2012 r. odznaczony za osiągniecia muzyczne Listem Gratulacyjnym Prezydenta Litwy Dali Grybauskaite.
Jakub Paradowski - fortepian - Absolwent Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Zbigniewa Czwojdy. Obecnie student Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie; w klasie fortepianu prof. dr hab. Wojciecha Niedzieli. Jakub jest również absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Mrągowie.

Dziewczęcy Zespół Wokalny "JASKÓŁECZKA" - kierownik Alina Balkuviene. Zespół działa przy Rudomińskiej Szkole Średniej, w repertuarze ma głównie pieśni patriotyczne i ludowe.


z Ukrainy

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich „DOLINIANKA”  – kierownik zespołu Regina Kałuska. Zespól powstał w 1998 r. przy szkole podstawowej w Stare Hucie. Członkowie zespołu to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat. Opiekę nad zespołem sprawuje Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Potomkowie Górali Czadeckich kultywują tradycje folklorystyczne swoich dziadków, zbierają i zapisują stare piosenki. Repertuar zespołu obejmuje tradycyjne tańce i śpiewy ze Starej Huty. W 2009 r. zespół otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół „MUZYCZNY DŻEM”  – kierownik Marina Dmytrenko. Zespół składa się z dwóch rodzin muzykujących, które od lat współpracują ze sobą. Większość uczestników gra na różnych instrumentach muzycznych, dlatego zespół brzmi różnorodnie i odnajduje się na każdej scenie. Zaletą zespołu jest umiejętność połączenia klasycznego brzmienia utworów z folklorem. 

Orkiestra HENRYK BAND - kierownik zespołu  Henryk Melnarowicz. Zespół działa przy rejonowym Domu Kultury w Samborze. Uczestnik koncertów EURO 2012 we Lwowie. Henryk Melnarowicz, znany publiczności mrągowskiej z wcześniejszych Festiwali, jest jego trzecim kierownikiem. Za swoją działalność otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zespół „MOŚCISKIE SŁOWIKI”  - kierownik zespołu  Teresa Teterycz. Zespół powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej w 1996r. Założycielką chóru była pani Krystyna Husarz. To był pierwszy chór, który propagował piosenki religijne, ludowe i współczesne w języku polskim. Zespół niejednokrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Pieśni Religijnej, występował  w wielu miastach Ukrainy i Polski, otrzymując nagrody i dyplomy. Wielką popularność zdobył, biorąc udział w Międzykontynentalnym Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi, gdzie wspólnie  z chórem z Chicago zajął I miejsce. 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  – kierownik zespołu Stanisława Koleśnicka. Zespół powstał 10 lat temu z inicjatywy proboszcza w polskiej wsi Strzelczyska i ściśle współpracuje z Towarzystwem Kultury Polskiej działającej na terenie wsi. Członkowie zespołu to panie, które swoimi występami uświetniają wiele uroczystości i imprez. Ich repertuar to: folklor, kołomyjki, piosenki „ z życia wzięte”. Paniom przygrywa akordeon lub klawisze. Pani Stanisława Koleśnicka otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

z Białorusi

 Polonijny Zespół Pieśni i Tańca "KAROLINKA" – kierownik zespołu Jan Trzeciak. Zespół powstał w 1991 r. w Brześciu z inicjatywy zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru - małżeństwa Walentyny i Jana Trzeciaków, absolwentów Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. Zespół działa pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. 90 - osobowy zespół tworzą trzy grupy wiekowe. Do zespołu należą nie tylko ci, którzy chlubią się polskim rodowodem, ale także przedstawiciele innych narodowości, zauroczonych polską kulturą. Repertuar zespołu to folklor regionów Polski oraz Polesia i Podlasia, a także tańce narodowe. 

ORKIESTRA INSTRUMENTÓW LUDOWYCH  -  kierownik zespołu Waliantsina Korshowa 

Zespół Muzyki i pieśni „WIOSNA”  - kierownik zespołu Włodzimierz Baranowski. Zespół został utworzony w 2009 r. Zespół składa się z absolwentów Akademii Muzycznej w Mińsku. W repertuarze zespołu znajdują się utwory polsko - białoruskiej muzyki Zachodniej Białorusi oraz utwory Włodzimierza Baronowskiego, Rusłana Maguly, Bogdana Gabrynowicza. Zespół składa się z absolwentów Akademii Muzycznej w Mińsku. 

Zespół „Czarna Perła” - kierownik zespołu Valery Shymchak. Istnieje od 2011 roku w składzie: akordeon klawiszowy- Walery Szymczak, akordeon guzikowy- Eugeniusz Trusiewicz, perkusja- Wlas Woronin, gitara- Ilija Fralow, wokal- Ludmiła Kucelaj. W repertuarze znajdują się polskie piosenki, muzyka klasyczna i jazz. Koncertują w Polsce i na Białorusi.

Zespół „MŁODE BABCIE”  - kierownik zespołu Maria Rewucka. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki biesiadne, patriotyczne, ludowe i religijne. „Młode Babcie” występowały między innymi na Festiwalu Piosenki im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Festiwalu poświęconemu twórczości Anny German w Mińsku,  Festiwalu Przyśpiewek Kresowych w Czarnej Białostockiej, Festiwalu Kolęd w Baranowiczach.

z Czech

 Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca "OLZA"  - kierownik zespołu Roman Kulhanek.Działający przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej od lat należy do zespołów o wysokim poziomie artystycznym. Jego historia sięga roku 1953, kiedy to Janina Marcinkowa (później kierowniczka artystyczna Zespołu Ziemi Cieszyńskiej) zorganizowała kurs dla kierowników zespołów folklorystycznych. Na tymże kursie spotkała się grupa zapaleńców, która wkrótce zżyła się bardzo, tworząc zgraną grupę muzyczną. W 1957 roku zespół przyjął nazwę rzeki granicznej Olzy. Ze względu na miejsce swojej działalności zespół Olza prezentuje oprócz folkloru rodzimego również folklor czeski i słowacki. W ciągu swej wieloletniej działalności miał w repertuarze również tańce węgierskie, tańce licznych republik byłego Związku Radzieckiego. Obecnie w Olzie tańczy ok. 30 młodych ludzi, przeciętna wieku waha się około 20 lat. W czasie swojej działalności Olza zaliczyła setki występów w kraju i zagranicą. Jest laureatem najważniejszych polskich odznaczeń w dziedzinie kultury - Nagrody im. Oskara Kolberga i Nagrody im. Józefa Ligonia. W 1. edycji ankiety Tacy jesteśmy w 2003 roku zespół Olza otrzymał nagrodę w kategorii folklor. Zespół koncertuje we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, USA, na Litwy i Białorusi. W ostatnim dziesięcioleciu zespół odwiedził takie kraje, jak: Egipt (1998), Bułgaria (2000), Portugalia (2002) i Turcja (2006). Zespół ten, dzięki swemu różnorodnemu repertuarowi, witalności i radości tancerzy zbiera wszędzie tam, gdzie występuje, słowa szczerego podziwu i uznania.

z Rosji

 Polski folklorystyczny zespół wokalny "CZERWONE JAGODY" - kierownik zespołu Elizaveta Lyaskovskaya. „Czerwone Jagody” to zespół krasnojarskiej regionalnej polskiej narodowo-kulturalnej organizacji społecznej "Polonia Minusińska". Zespół został założony w 1999 r. wraz z założeniem organizacji, łączącej Polaków, osoby polskiego pochodzenia i przedstawicieli innych narodowości, zainteresowanych kulturą polską.  W aktualnym repertuarze zespołu znajduje się ponad 30 folklorystycznych, popularnych ludowych i estradowych piosenek wykonywanych w języku polskim, rosyjskim i tatarskim. Podstawą działalności zespołu jest zachowanie polskich tradycji narodowych, promocja języka polskiego i kultury, wzmocnienie współpracy kulturalnej z zagranicą. Co roku zespół "Czerwone jagody" występuje w różnych miastach i wsiach południowej Syberii. Corocznie zespół bierze udział w Dniach kultury Polskiej, organizowanych przez "Polonię" Republiki Chakasja i "Polonię Minusińska". Wielokrotnie występował również w Polsce.

 

Program 21. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

7 sierpnia 2015 (piątek), godz. 16.00

Uroczyste otwarcie Festiwalu połączone z występami zespołów, prezentacją rękodzieła i malarstwa, kiermaszami

Plac Unii Europejskiej 


7 sierpnia 2015 (piątek), godz. 17.00
Wernisaż malarstwa artystów plastyków z Kresów
Wernisaż „Czerwonym tramwajem do Przystanku Niepodległość”

Centrum Kultury i Turystyki


7 sierpnia 2015 (piątek), godz. 18.00
Wieczór poezji

Centrum Kultury i Turystyki


7 sierpnia 2015 (piątek), godz. 19.00
Wieczornica kresowa - spotkanie z Wiktorem Szałkiewiczem

Centrum Kultury i Turystyki

Aktor, poeta, bard pochodzący z Grodna Wiktor Szałkiewicz pisze i wykonuje piosenki, w których często odwołuje się do polskich spraw i do polskich wykonawców. Koncertuje na Białorusi, w Polsce, Litwie i innych krajach europejskich.

Absolwent  Instytutu Teatralnego w Mińsku, od 1990 roku pracuje w Teatrze Lalek w Grodnie. Autor książki "Requiem dla rzeczy niepotrzebnych"

Piosenki jego autorstwa pełne są sarkazmu, ironii i żalu po niespełnionych nadziejach. Często poruszają wzniosłe tematy, ale jednocześnie nie ma w nich patosu. Wychowanie na pograniczu kultur sprawiło, że często porusza tematykę życia codziennego ludzi, którzy czują więź z ojczystą ziemią, ale uważają życie − miłość, śpiew, taniec, wychowanie dzieci − za ważniejsze od niekończących się wojen, zmieniających się okupacji i następujących po sobie kolejno władz.


7 sierpnia 2015 (piątek), godz. 21 .00
MUSICALNA KONCERTOWO - Kochanie bez granic - Studia Wokalnego SUKCES

Plac Unii Europejskiej 

               

8 sierpnia 2015 (sobota), godz. 11.00
Kresowe spotkania z muzyką i poezją

Plac Jana Pawła II


8 sierpnia 2015 (sobota), godz. 12.00
Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa

Plac Unii Europejskiej


8 sierpnia 2015 (sobota), godz. 14.00
Konferencja prasowa

Ratusz Miejski


8 sierpnia 2015 (sobota), godz. 19.00
KONCERT GALOWY                koncert biletowany

Amfiteatr nad Jeziorem Czos

              

9 sierpnia 2015 (niedziela), godz. 10.30
Uroczysta msza święta z udziałem zespołów kresowych

Kościół świętego Wojciecha


9 sierpnia 2015 (niedziela), godz. 11.30 
Koncerty zespołów kresowych, prezentacje rękodzieła i malarstwa, kiermasze

Plac Unii Europejskiej


9 sierpnia 2015 (niedziela), godz. 16.00
Korowód ulicami miasta

(od ul. Sobczyńskiego do pl. Jana Pawła II i promenadą do Amfiteatru nad jeziorem Czos.)


9 sierpnia 2015 (niedziela), godz. 17.30
KONCERT PROJEKT ARBORETUM czyli ŚWIAT MUZYKI HYBRYDOWEJ.

Amfiteatr nad jeziorem Czos

Inspirowane dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i krajobrazowym wydarzenie, nawiązuje również do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jako autorski i nowatorski projekt, wpisuje się w definicje nowoczesnej kultury i muzyki współczesnej, a także ma potencjał by stać się rozpoznawalnym warmińsko-mazurskim produktem regionalnym.

W projekt zaangażowanych jest dwóch znanych mrągowian. Prozatorsko-baśniową narrację wydarzenia poprowadzi aktor i reżyser Wojciech Malajkat. Twórcą i dyrektorem artystycznym Projektu Arboretum jest pochodząca z Mrągowa Ola Turkiewicz, polsko-kanadyjska wokalistka, kompozytorka i animatorka kultury. Od 7 lat jest ona dyrektorem muzycznym oraz jednym z wykonawców Koncertu Niepodległości w Warszawie. W Projekcie Arboretum wystąpią także: znany pieśniarz kurpiowski Adam Strug oraz Justyna Czerwińska z polsko-ukraińskiego zespołu „Dziczka”. Wokalistom towarzyszyć będą znakomici polscy instrumentaliści sesyjni.

Inspiracją tegorocznego Projektu Arboretum są zapomniane opowieści i zwyczaje ludowe oraz muzyka źródeł, wywodząca się z obszaru Warmii, Mazur oraz Kurpiów. Te niezwykłe klimaty ukazane będą w nowatorski sposób. Pozornie proste ludowe nuty wkomponowane zostały w hybrydowe aranżacje, sięgające po współczesne środki wyrazu, m.in. jazz, etno, rok alternatywny i progresywny, poezję śpiewaną, muzykę elektroniczną czy klasyczną.

Projekt Arboretum to wydarzenie wykreowane przez twórców Koncertu Niepodległości, organizowanego od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Zamku Królewskim, a także organizowanych w Toronto Polskiego Festiwalu Jazzowego i Polskich Zaduszek Jazzowych. Doświadczenia organizatorów z projektów realizowanych w Polsce i w Kanadzie zostały wykorzystane do stworzenia Projektu Arboretum. Tak jak Koncert Niepodległości od lat skutecznie przełamuje stereotypy i tabu, które narosły wokół pieśni patriotycznej, tak Projekt Arboretum ma za zadanie popularyzować spuściznę Warmii, Mazur i Kurpiów. Efektem wydarzenia jest integracja zarówno miłośników etnografii, jak i melomanów, osób starszych i młodzieży, ludzi o różnych światopoglądach, przedstawicieli mniejszości, także cudzoziemców. Jesteśmy przekonani, że Projekt Arboretum to wydarzenie, którego potencjał jest trudny do przecenienia.

Wykonawcy:

Wojciech Malajkat (narracja), Ola Turkiewicz (kompozycje i śpiew), Adam Strug (śpiew), Justyna Czerwińska(śpiew), Krzysztof Kowalewski (gitara), Marcin Riege (instrumenty klawiszowe), Wojciech Hartman (skrzypce),Marcin Janiszewski (akordeon, instrumenty klawiszowe), Paweł Iwaszkiewicz (flety), Marcin „Ritus” Ritter (bas, kontrabas), Przemek „Benbeneq” Kuczyński (perkusja) oraz Tomas Celis Sanches (instrumenty perkusyjne). Scenariusz i produkcja Projektu Arboretum - Jacek „Wiejski” Górski

Uroczyste zamkniecie Festiwalu.

WEJŚCIA NA IMPREZY BEZPŁATNIE z wyjątkiem biletowanego koncertu galowego

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Mrągowo, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki

Współpraca: Narodowe Centrum Kultury, Telewizja Polska Oddział Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

22. Festiwal Kultury Kresowej rozpoczął się MAŁĄ GALĄ KRESOWĄ na Placu Unii Europejskiej, podczas której zespoły zaprezentowały najnowsze efekty swoich rocznych przygotowań. Usłyszeliśmy Kapelę ŚWIĘTOJAŃSKĄ z Sużan założoną w roku 1991 pod kierownictwem Zygmunta Żdanowicza. Pełne entuzjazmu młode pokolenie Polaków, działające w kapeli, uczęszcza do szkół muzycznych, więc granie na różnych instrumentach nie stanowi problemu. Kapela ma w swoim dorobku wiele udanych koncertów nie tylko na Wileńszczyźnie, ale i za granicą. Kolejna grupa to  Zespół Śpiewaczy ŁANOWICZANIE ze wsi Łanowice, który po raz pierwszy pojawi się w Mrągowie.  Zespół powstał siedem lat temu przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach. Trzonem zespołu jest Koło Gospodyń Wiejskich. Zespół uczestniczył w Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie oraz wielokrotnie występował w Polsce. Kierownikiem zespołu jest Teresa Staszczyszyn.Gościnnie wystąpił także Zespół Tańca Ludowego KWIATY UKRAINY Lwowskiego Pałacu Kultury, który przyjechał do Polski na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

MAŁA GALA to również prezentacje arcydzieł rękodzielnictwa i malarstwa.  Tutaj mieszkańcy i turyści mogli przyjść aby nacieszyć oko widokami Wilna, Grodna, Lwowa, pejzażami ziemi, która dla wielu jest ziemią rodzinną. Stworzyła się tu urocza i niepowtarzalna barwna galeria jedyna w swoim rodzaju. Każdy artysta miał swój własny odmienny warsztat malarski co dało różnorodną gamę technik plastycznych. Mogliśmy tu  podziwiać wielokrotnie prezentowane,  wspaniałe,  wręcz sentymentalne akwarele MIECZYSŁAWA MAŁAWSKIEGO ze Lwowa. Uwagę przyciągały też prace pozostałych artystów: RENATY UTOWKA absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, WŁADYSŁAWA ŁAWRYNOWICZA Prezesa założonego w 1993 roku Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”, WŁADYSŁAWA MAŁAWSKIEGO absolwenta Kolegium Sztuki Dekoracyjnej im. I. Trusza we Lwowie i Wydziału Malarstwa Sakralnego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, obecnego Prezesa Lwowskiego Klubu Młodych Artystów „Skrzydła”, WACŁAWA ROMASZKO artysty który w swych pracach wydobywa piękno ciszy i piękno burzy, urok łagodności i urok grozy,  ANTONA CYBIZOW absolwenta Grodzieńskiego Liceum Sztuk Pięknych na kierunku wzornictwo oraz Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale grafiki.

Wszystkie obrazy były jak zawsze pełne uroku i wdzięku. Najbardziej urokliwe były jednak te które pokazywały czar kresowych ziem. Dzięki  prezentacjom malarskim możemy zawsze odbyć swoją własną sentymentalną podróż i wybrać najbliższy sercu obraz.

Tutaj też można było podziwiać a i nabyć przecudowne palmy OLI KUNICKIEJ spod wileńskiej wsi Krawczuny,  jedynej mistrzyni tego rodzaju sztuki ludowej, zatrzymać się przy stoliku LEONA KUNICKIEGO z mini obrazkami Starego Wilna, WALENTYNY KMIEĆ z tradycyjnymi bukowińskim motankami, przystanąć przy LEOKADII SZAŁKOWSKIEJ z biżuterią i wyrobami ze skóry, ILLI KMIEĆ z ceramiką, LEOKADII BIEDROWSKIEJ  z pięknymi wyrobami ze słomy, porozmawiać z Janem Pereginiec o tajnikach kowalstwa artystycznego. Niepowtarzalnym zapachem kusić będą stoiska  z kolorowymi sercami oraz czarnym chlebem wileńskim LOLITY VILIMIENE, sękaczami, kindziukami, innego rodzaju smakołykami kuchni kresowej …

POEZJA KRESOWA W MRĄGOWIE
Trudno wyobrazić sobie Festiwal bez spotkań poetyckich w Centrum Kultury i Turystyki oraz bez autorskiego czytania wierszy przy pomniku Jana Pawła II.

Różnorodna  jest to twórczość, tak jak różni są poeci pochodzący z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wspólną cechą utworów jest ciepłe, czasem żarliwe wyrażanie uczuć do ojczyzny, do życia. Wiersze są pisane po polsku. I w tym przypadku  najważniejszą sprawą nie jest forma wypowiedzi - język, styl i wyrafinowanie, ale to, jakie przesłanie kieruje do czytelnika piszący.

Wiersze Apoloni Skakowskiej – poetki z Wilna cechuje wrażliwość i duma, barwną paletą przeżyć maluje autorka  swoje wspomnienia domu rodzinnego i Polski

„Śni mi się Polska
z lat dziecinnych
w kwieciu wiosennych róż
śni mi się Polska
w kłosach żyta
w szerokich łanach zbóż
śni mi się Polska...”

Jakże tęskno o Polsce pisze Helena Abramowicz

„ Me wszystkie dumki związane z tobą są,
o, Polsko miła, mój rodzinny kraj,
Ja tylko tobie śpiewam jedynej
i głos mej pieśni z wiatrem leci w dal...”

Bardzo wymowne są słowa innego wiersza – apelu  pt. „Modlitwa” Łucji Uszakowej – poetki  mieszkającej w Czerniowcach, na Ukrainie. Wiersz przesiąknięty jest tęsknotą i miłością do kraju  ojców, także wielkim szacunkiem i wdzięcznością

„Ogrzej me serce ciepłem matczynym,
Witam Cię Polsko!
W imię Twe święte wszystko uczynię,
Ufaj mi, Polsko
Jesteś obecna w moich marzeniach,
Kocham Cie Polsko!
Do Ciebie sięgają moje korzenie,
Dbaj o nie, Polsko”

Zenon Bieńko  w bardzo podniosłym tonie swojego wiersza mówi -

My z tych zrodzili się korzeni
z Polskiego rodu, na tej Świętej Ziemi
Bo Ziemia Kresów, jest dla nas święta
każdy Kresowiak o tym pamięta...”

 

Nostalgicznie, z ogromnym rozrzewnieniem Alicja Michałkiewicz- Romaniuk pisze o swoim mieście rodzinnym - Lwowie

wróć pamięcią
i sercem do Lwowa
wspomnij dom
skwer parki ulice...
i dalej –
...Pamiętasz ciągle
gdzie są twe korzenie
Jesteś dumny
żeś się urodził Lwowiakiem
dar to Boży
i nie byle jaki ...”

 

Kresy to nie tylko tęsknota do czasów minionych i pamięć zachowana przez może już nieco starsze pokolenie. Polskość na Kresach to także ludzie młodzi, posługujący się słowem polskim, znającym polską literaturę, polskie tradycje, ludzie światli, trwający w polskości.
Tematyka wierszy młodych twórców kresowych jest trochę inna, wiersze traktują o życiu czasem z moralnym podtekstem ...

I tak na przykład  Daniel Rogoża –  poeta z Litwy pisze -

„Jestem kelnerem, cóż mi jest  spojrzeć mu w życie
Życie głosi: niemy ten kto wołał do głuchych...”

 i dalej

„wybraniec losu wierzy w odwagę zwątpienia.
Demaskuje resztki wotum zaufania – nie ufa...”

Daniel Krajczyński –także  młody poeta z  Litwy snuje emocjonujące rozważania -

„gdy skacze się z mostu
to się z mostu nie skacze
a do głębi
czarnych niezbadanych wód
posłuchać
krzyku ryb”

WIECZORNICA KRESOWA
W piątkowy wieczór /5 sierpnia o godz. 19.00/  w Centrum Kultury i Turystyki - odbył się Spektakl „Grażyna” w wykonaniu Teatru Ludowego Ubioru Historycznego POŁOCKI ZWIĄZEK z Białorusi.
Członkowie Teatru należą do bractwa rycerskiego – grupy rekonstrukcyjnej. Wielokrotnie  uczestniczyli w rekonstrukcjach bitew historycznych okresu średniowiecza, w festiwalach kultury średniowiecznej zarówno na Białorusi jak i w Polsce, Ukrainie, Litwie, Łotwie. Teatr działa od 2002 roku, w repertuarze siedem spektakli na tematy historyczne. Po raz pierwszy „Grażynę”, opartą na motywach poematu Mickiewicza, teatr wystawił na Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Związek Polaków na Białorusi w Grodnie.

KONCERT GALOWY
Tradycyjnie w sobotni wieczór /6 sierpnia o godz. 19.00/ podczas Koncertu prowadzonego przez ANNĘ ADAMOWICZ czyli CIOTKĘ FRANUKOWĄ z Wilna i WIKTORA SZAŁKIEWICZA z Grodna oraz ANNĘ POPEK z Telewizji Polskiej, gościliśmy:

Zespół Tańca Ludowego „PERŁA” z Niemenczyna
Kierownik artystyczny i choreograf - German Komarowski
Choreografowie -  Olga Walentynowicz, Ewa Bartusewicz i Erwin Mieczkowski

Zespół został założony w 2004 roku przy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Wówczas grupkę z 16 tancerzy, w wieku 9-10 lat, zaczęła uczyć tańca choreograf Regina Klukowska. Po roku do niej dołączył choreograf German Komarowski. Nazwa Zespołu ZTL „Perła” została nadana podczas koncertu z okazji 5-lecia działania. Obecnie do 5 grup tanecznych uczęszcza ponad 130 tancerzy w wieku od 6 do 21 lat. Skład tancerzy nie ogranicza się wyłącznie obecnymi lub byłymi uczniami Gimnazjum w Niemenczynie. Do Zespołu uczęszczają dzieci i młodzież, którzy są uczniami 7-miu polskich, rosyjskich i litewskich szkół Rejonu Wileńskiego oraz miasta Wilna, a także studenci. Repertuar Zespołu jest bardzo wielonarodowościowy. Perła tańczy polskie tańce narodowe oraz regionalne, tańce litewskie i wileńskie, a także ukraińskie, rosyjskie, mołdawskie, włoskie, gruzińskie, słowackie i łotewskie. W ciągu 12 lat swojej działalności, Perła miała około 120 mniejszych i większych występów na scenach Litwy, Polski, Białorusi, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii oraz Czech. Zespół jest wielokrotnym laureatem różnorodnych konkursów tańca ludowego na Litwie. W roku 2016 zwyciężył w litewskim projekcie telewizyjnym „Kadagys”, w którym udział brały największe zespoły pieśni i tańca ludowego z Litwy oraz Łotwy.

Zespół Tańca Ludowego JUTRZENKA z Niemenczyna 
Kierownik zespołu – Leokadia Klukowska
Choreograf – Agnesa Krasodomska

Zespół powstał w 1975 roku. Obecnie liczy ponad 100 osób. W repertuarze zespołu są utwory dziecięce, ludowe oraz autorów z Wileńszczyzny, prezentuje tańce narodowe, wileńskie i litewskie, tańce regionalne- warmińskie, rzeszowskie, śląskie, innych narodów- ukraińskie, rosyjskie. Większość tancerzy tańczy 10 i więcej lat w zespole a najwytrwalsi dopełniają grono taneczne zespołu „Wileńszczyzna”. Zespół od 1-go  festiwalu bierze udział w „Kwiatach Polskich”, w festiwalach „Pieśń znad Wilii”.

Zespół Pieśni i Tańca JAWOR - z podwileńskiej miejscowości Awiżenie
Kierownicy zespołu – Renata Lisowska-Urbanowicz i Elita Sinkiewicz
Kierownik kapeli – Olek Kwiecień

JAWOR prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W roku 2009 grupa miłośników polskiej kultury ludowej postanowiła założyć zespół, w którym mogłaby rozwijać swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej, jednocześnie propagując polski folklor. Z inicjatywy właśnie tej młodzieży powstał zespół. Jawor gromadzi w swoich szeregach młodzież i dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, ćwiczą w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie, litewskie oraz białoruskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki, Kaziuk Wileński. Pomimo tego, że Jawor działa dopiero od sześciu lat, odbył już wiele koncertów w kraju i za granicą, uczestniczył wielu festiwali, m.in. XIX Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, XX Festiwalu Kultury Polskiej „Pieśń Znad Wilii”, XIX i XX Międzynarodowych Festiwali Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, VII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Pokrovskije kolokola”, III, IV oraz VII Festiwalu Narodów w ramach Jarmarku Narodów. Zespół dba o technikę taneczną i wokalną, jako szczególną formę przekazu treści kulturowych. Zespół wystąpi z towarzyszeniem Kapeli Ludowej SUDERWIANIE z Suderwy.

Zespół taneczno – folklorystyczny PODOLSKIE BARWY reprezentujący Dom Polski w Barze.
Kierownik zespołu - Małgorzata Miedwiediewa

Zespół promuje tańce i tradycje folkloru polskiego i regionalnego. Niejednokrotnie był zapraszany do Polski a występy młodych artystów cieszyły się wielkim uznaniem widzów.

Zespół Wokalno – Instrumentalny BUKOWIŃSKIE KOLORY z Czerniowiec
Kierownik zespołu – Irena Manik

Powstał w 2002 roku przy Domu Polskim Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Zespół wykonuje pieśni polskie, ukraińskie i rumuńskie.

Kwartet Bandurzystek BLIŹNIACZKI z Równego
Kierownik  - Irena Jewtuszok

Kwartet składa się z dwóch par bliźniąt – dwie ciocie bliźniaczki i ich piętnastoletnie bratanice – bliźniaczki. Ten kwartet wokalno – instrumentalny istnieje już ponad 10 lat. Śpiewaniu polskich i ukraińskich piosenek towarzyszy wielostrunowy ukraiński ludowy instrument szarpany – bandura. Kwartet to wielokrotny uczestnik festiwali i konkursów.

Zespół WOŁYŃSKIE ZABAWY z Łucka
Prezes Towarzystwa – Nina Poremska
Kierownik zespołu –
Walentyna Gawryluk

Od 1994 r. prowadzi aktywną działalność koncertową w Łucku. W zespole śpiewają m. in. studenci, nauczyciele, inżynierowie, lekarze, bibliotekarze. Obecnie zespołowi przygrywa kapela, składająca się z dwóch skrzypków, kontrabasisty, harmonisty i pianisty. Przed polską publicznością po raz pierwszy wystąpili w 1995 r. na III Festiwalu Pieśni Religijnej. Uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu „Tobie Śpiewamy Ojczyzno”, X Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Zespół zdobywa coraz większą popularność na Ukrainie. Wiele razy uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Ostrogu oraz w nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych. W 2003 r. Ministerstwo Kultury Ukrainy nadało zespołowi miano Narodowego Zespołu Amatorskiego. Repertuar obejmuje polskie i ukraińskie pieśni.

Białoruski Zespół Tańca Muzyki i Pieśni BIEŁYJE ROSY z Grodna
Dyrektor -  Boris W. Altyszkin
Kierownik artystyczny -  Wiera I. Cziczina
Kierownik muzyczny -  Aleksandr M. Awrukiewicz

Zespół powstał w 1987 roku w Grodnie. Członkowie grupy, zakorzenieni w tradycji białoruskiej, czerpią z niej inspirację, tworząc unikalne programy artystyczne w nowoczesnym stylu. Grupa posiada czterysta pięćdziesiąt kostiumów tkanych i haftowanych przez białoruskich mistrzów. Orkiestra operuje licznymi instrumentami, takimi jak bajan, skrzypce, altówka, koncertyna, flet, kontrabas, bębny, różnego rodzaju kobzy i dudy, okaryna, cymbały. Artyści wystawili ponad tysiąc widowisk na europejskich scenach, wielokrotnie zwyciężając prestiżowe festiwale.

Piotra Jelfimow, piosenkarza, aktora, autora tekstów, aranżera, zdobywcę Grand prix Międzynarodowego Festiwalu Sztuki "Słowiański bazar w Witebsku - 2004", reprezentanta z Białorusi w konkursie "Eurowizja - 2009" (Rosja). laureata nagrody specjalnego funduszu Prezydenta Republiki Białoruś, finalistę 14. Międzynarodowego Festiwalu "WORLD CHAMPIONSHIPS OF PERFORMING ARTS 2010" w Los Angeles,kierownika artystycznego wokalnego studium "GŁOS PRZYSZŁOŚCI".

Zespół Folklorystyczny MATCZYNA PIOSENKA z Taniewicz
Kierownik Zespołu – Teresa Adamowicz

Białoruska wieś Taniewicze leżąca w pięknym zakątku rejonu szczuczyńskiego, niedaleko granicy z Litwą, od lat ukryta jest przed światem w gąszczu otaczającego ją lasu. Właśnie tu, w położonej z dala od wielkich miast i ruchliwych szlaków miejscowości, ukształtował się niepowtarzalny styl śpiewu. Po ciężkiej pracy w polu od niepamiętnych czasów, w każdym domu znajdowano czas na muzykę. Wieś dochowała się całych rodzin muzykantów i śpiewaków. Oprócz nich, w rodzinnej wsi wykonawców do dziś śpiewa się pieśni wielkopostne i wielkanocne. W szerokim repertuarze grupy przenikają się wątki religijne i świeckie, obrzędowe i liryczne. Obok wiosennych kolęd życzących, których tradycja sięga poprzednich stuleci, taniewiczanie chętnie sięgają także po piosenki przygodne, zwane przez nich samych „szorstkimi romansami”. Zespół rozpoczął swoje działanie na początku lat 90. Od 20 lat koncertuje na Białorusi i w Polsce przyciągając szerokie grono publiczności dzięki swej niezwykłej energii i naturalności. Piękne autentyczne głosy o wyrazistej indywidualnej barwie współgrają w wielogłosowych harmoniach tak w czasie rodzinnych spotkań, jak i na scenach przeglądów i festiwali folklorystycznych.

Twórczość zespołu Matczyna piosenka jest dowodem na to, że pieśń jest nadal tym, co podtrzymuje wspólnotę rodzinną i społeczną, konsoliduje społeczności lokalne wokół wspólnych tradycji. W czasach alienacji, powszechnej anonimowości, wirtualności relacji międzyludzkich ożywiają tożsamość kulturową umacniając więź z miejscem urodzenia a także wspólnym kulturowym dziedzictwem Kresów 

Kapelę GRODZIEŃSKĄ z Lidy

Działającą od 1993 roku na bazie Zespołu Rodzinnego Sahoń. Kapela jest niezwykła w swoim rodzaju. Bogaty repertuar sięga różnych zakątków Polski i Białorusi, ale największą perełką są ludowe Pieśni Grodzieńszczyzny przekazywane z pokolenia na pokolenie i starannie pielęgnowane.

Zespół Tańca Ludowego KUKUŁECZKA z Daugavpils 
Kierownik i choreograf zespołu  -  Żanna Stankiewicz.

Zespół powstał w 1991 roku i ma na swoim koncie ponad 300 koncertów. W swoim repertuarze „Kukułeczka” ma tańce warmińskie, wielkopolskie, kurpiowskie, sieradzkie, opoczyńskie, śląskie, lubelskie, przeworskie, górali żywieckich oraz tańce łotewskie.  Zespół jest stałym uczestnikiem Festiwali Kultury Polskiej oraz Festiwali Mniejszości Narodowych organizowanych na Łotwie. Zespół brał udział także w wielu festiwalach w Polsce, m.in. Festiwalach Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwalach Zespołów Polonijnych Krajów Nadbałtyckich „Bursztynowa Kolia Bałtyku” w Elblągu, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru na Kaszubach, Polonijnych Festiwalach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu – Zdroju, Międzynarodowych Festiwalach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie i Pieńsku, Festiwalu „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie (Litwa), Festiwalu „Sławiański Bazar” w Witebsku (Białoruś) oraz Festiwalach Folkloru w Szwecji. W 2006 roku Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” otrzymał  nagrodę TVP Polonię  „Za sławienie Polski i Polskości.”  Symbolem nagrody jest statuetka Fryderyka Chopina. W maju 2016 roku ZTL „ Kukułeczka” obchodziła swoje 25-lecie!

RAZEM W BARWNYM KOROWODZIE
„… i nigdy nie będzie wiadomo,  
czy to Mrągowo przygarnęło Kresowiaków,

czy Kresowiacy przygarnęli Mrągowo…”

W niedzielę, ostatni dzień Festiwalu ulicami miasta przeszedł tradycyjny Korowód - szczególna forma spotkania Gości Festiwalu z Mieszkańcami i jakże licznie przebywającymi w naszym mieście Turystami. To forma podziękowania za trudy codziennej troski o język polski, za polskie wychowanie kolejnych pokoleń, za wielokilomentowe podróże do nas, do Mrągowa. Prócz należnych naszym Gościom podziękowań głowę z szacunkiem pochylmy przed AMBASADORAMI POLSKOŚCI.

OJCZYZNO MOJA …

Po tradycyjnym korowodzie odbył się Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Historia, kultura, patriotyzm, tradycja, pamięć i ojczyzna to elementy składające się na repertuar Zespołu.

To także pożegnanie z naszymi Gośćmi. Pożegnanie z nadzieją na kolejne już 23 – cie spotkanie w Mrągowie.

           

11. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 13-15 sierpnia 2005 r.

Uczestniczyło w nim 14 zespołów z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zespoły zostały wyłonione do udziału w festiwalu przez Związki Polaków na Wschodzie i Centra Kultury Polskiej. Koncert galowy w amfiteatrze odbył się 14 sierpnia. Gwiazdą konceru był zespół Wilia obchodzący 50-lecie swojej dzialalności. Program imprez na placu Piłsudskiego był bardzo bogaty. Przez trzy dni występowały tam kapele z Litwy i Ukrainy, a w poniedziałek, po tradycyjnym korowodzie ulicami miasta, jeszcze raz zaprezentowały się zespoły występujące w amfiteatrze. Wydarzeniem artystycznym 11 FKK była wieczornica kresowa Barbary Wachowicz oraz wieczór autorski Jerzego Surwiło „Józef Piłsudski – spacerkiem po Wilnie”. Festiwal był okazją do obejrzenia wystaw: ”Kresy wschodnie a Józef Piłsudski” Ryszarda Bitowta, plakatu FKK Piotra Dondajewskiego, fotografii Jerzego Karpowicza, prac plastyków i wyrobów rękodzielniczych.

12. Festiwalu Kultury Kresowej 4-6 sierpnia 2006 r.

Uczestniczyło w nim ponad 450 wykonawców. Gościliśmy zespoły z Litwy: Zespół Wileńszczyzna, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Ejszyszczanie, Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Gromada, Kapelę Wileńską, Dziecięcy Zespół Turgielanka; Białorusi: Zespół Jutrzenka, Zespół Białe Skrzydła, Zespół Polesia Czar, Chór Kraj Rodzinny, Chór Głos znad Niemna; Ukrainy: Młodzieżowy Taneczno Śpiewaczy Zespół Dolinianka, Kapelę Kresowi Wnukowie, Zespół Śpiewaczy Odrodzenie, Zespół Białe Gołąbki, Kapelę Wesoły Lwów oraz Polski Teatr ze Lwowa.
Festiwalowi towarzyszyszyły prezentacje rękodzieła, malarstwa, kiermasze. W programie nie zabrakło spotkania z poezją kresową, obejrzeć można było wystawy: ”Zabierano aby pamiętać" Ryszarda Bitowta, plakatu FKK Piotra Dondajewskiego, fotografii Jerzego Karpowicza. Aktorzy z Polskiego Teatru we Lwowie zaprezentowali spektakl teatralny "Dwaj Panowie"B". Festiwal zakończył korowód zespołów kresowych ulicami miasta.

13. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 10-12 sierpnia 2007 r.

Gościliśmy zespoły z UKRAINY: Zespół „Tęcza” (taneczno - wokalny; kapela ze Lwowa), Zespół „Wołyńskie słowiki” (taneczno - wokalny; kapela z Łucka), Duet bandurzystek, Zespół „Kwiaty Bukowiny” (taneczno - wokalny; kapela “Źródło”), Zespół “Piernacz”, Duet: Gabriela Wasilawskaite z Litwy oraz Marek Gierczak z Ukrainy; LITWY: Zespół „Lśniące Kropelki” (taneczno - wokalny), Kapela Rendez-vous, Zespół „Żejmiana” (wokalny), Zespół „Nowi Grzegorzanie” (wokalny), Zespół wokalny „Mejszagolanki”, Zespół „Głębina” (taneczny) oraz BIAŁORUSI: Zespół „Wesoła Gromadka”, Zespół „Mozyrzanka”, Zespół „Kresowianka”, Zespół „ Matczyna Piosenka”, Chór „Credo”, Zespół Muzyki Dawnej. Ponadto na pl. Piłsudskiego wystąpili: Kapela "Suderwianie" z Litwy,Kapela "Sześć złotych" z Ukrainy, Kabaret “Tyligentne Batiary” z Polski. Koncert Galowy prowadzili: Stanisław Szelc, Anna Adamowicz i Dominik Kuźniewicz.

14. Festiwal Kultury Kresowej 8-10 sierpnia 2008 r.

Ponad 400 artystów, jak w barwnym kalejdoskopie zmieniało się na scenie, wplatając taniec i pieśń polską, zawsze cudowną i zawsze wzruszającą. Bo czy można się nie wzruszyć, gdy na scenie śpiewa dziecięcy zespół folklorystyczny „Dzwoneczki” z ukraińskiej wsi Strzelczyska, gdzie istnieje szkoła polska, w której ten zespół działa od sześciu lat.
„Polesia czar” z Żytomierza - to rewelacja festiwalu. Tym razem artyści kilku polskich zespołów z wołyńskiego Polesia przygotowali wspólny program, do którego weszły takie zespoły jak chór męski „Poleskie sokoły”, jak młodzieżowa grupa taneczna „Słoneczko”, jak chór dziecięcy „Dzwoneczki”. Czyli trzy pokolenia artystów połączyły swe siły, a solista tego zespołu - to fenomen co do skali i piękna głosu. To właśnie ten zespół przywiózł nową „Pieśń o Mrągowie”, a w jego wykonaniu „Czerwony pas” czy „Pieśń legionów” nigdy nie zestarzeje.
W bloku ukraińskim nie zabrakło oczywiście kapeli „Dzieci z Łyczakowa”, zawsze dowcipnej i swojskiej ze swego batiarskiego charakteru, chóru „Lumena” czy kwartetu „Sursum Corda” z Sambora.
Blok białoruski natomiast rozpoczął całość galowego koncertu pieśnią wyjątkowo wzruszającą tych, którzy musieli porzucić swoją ojcowiznę - „Kraj rodzinny matki mej”.
Swój kunszt artystyczny mogły tym razem zaprezentować zespoły z Grodna („Chabry”) i Brześcia („Cantabile”), Mińska i Smorgonia. To właśnie w Smorgoniu istnieje cudowny zespół muzykującej rodzinny Zychów, gdzie mama, tata i pięcioro dzieci w różnym wieku - z najmłodszym trzyletnim Mareczkiem - też stanowili rewelację i zebrali bodaj największe brawa. Co tam mówić, występ dzieci najbardziej wzrusza.
Chór „Tęcza” z Mińska przyjechał na festiwal po raz pierwszy. To kolejna rewelacja, gdy się uwzględni, że w stolicy Białorusi, nie zawsze przychylnej dla Polaków, rozbrzmiewają takie pieśni po polsku, jak „Cześć polskiej ziemi, cześć ojczystej ziemi, cześć”, czy nawet wiązanka polskich pieśni, tak dobrze znanych całej widowni, toteż cała widownia śpiewała razem. Śpiewanie razem z widownią - to tradycja mrągowskiego festiwalu.
Już bodaj trzy lata z rzędu w układanym przez reżyserów i scenarzystów scenariuszu brakuje „Sokołów”. Ale ta pieśń ma taką moc, że nie da się jej pominąć żadnymi zawczasu układanymi scenariuszami. Po raz pierwszy prowadząca koncert galowy prezenterka TV2 Anna Popek to doskonale rozumie, toteż w finale wezwała, by bez próby wszystkie zespoły a i widzowie ją zaśpiewali jednym wspólnym chórem. Tak też było i niedosyt wspólnego śpiewania został zaspokojony.
Nasze zespoły niosące podmuch Ziemi Wileńskiej były gorąco oklaskiwane przez widownię. Bo były naprawdę dobre: dziecięce jak „Wilenka” czy „Świtezianka”, albo dorosłe, jak „Zgoda” czy „Solczanie”. Mieliśmy swoją rewelacyjną kapelę - Kapelę Świętojańską pod kierunkiem Jana Szpakowa. Powstała we wsi Sużany, bardzo swojsko wpisała się do barw festiwalu poprzez swoją niekłamaną ludowość w polce „Stara baba” czy w innych znanych na Wileńszczyźnie utworach, jak „Rudy dziad, ruda baba” i itp. Tej autentyczności dodawał artystyczny duch samego kierownika, nieco ekstrawaganckiego, ale przecież innego i dlatego da się zapamiętać go i polubić. Zawadiacki styl wykonania nadawał też nasz kolega redakcyjny Zygmunt Żdanowicz i skromny, wręcz powściągliwy styl skrzypaczki Emilii Żdanowiczówny. Kapela ta była wprost rozrywana na inne występy dodatkowe.
Wyjątkowo pięknie wypadła licząca już 35 lat „Wilenka” ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli pod kierunkiem Janiny Łabul. Spośród dużego repertuaru zespołu reżyserzy wybrali „Suitę rzeszowską”, między innymi o bardzo ciekawym układzie. To ten zespół wybiera z kuferka babuni piosenki dawno zapomniane, chociażby „Jak pojechał pan Borkowski”, to ten zespół zainicjował „Walca wileńskiego” tak zgrabnie podchwyconego przez inne nasze zespoły i widownię. „Wilenka”, podobnie jak „Dzwoneczki” z Żytomierza, została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Była to najwyższa nagroda tegorocznego festiwalu.
Zespół tańca ludowego „Zgoda” pod kierunkiem Henryka Kasperowicza nie jest nowicjuszem w kresówce mrągowskiej. Przywozi tu zawsze to, co ma najlepszego. Tym razem spośród czterech proponowanych obrazków, jak „Tańce żydowskie”, które są fragmentem przedstawienia Kaziukowego, „Mazura ułańskiego” oraz „Tańców weselnych”, komisja na scenę galową wybrała „Suitę Spiską” - zawrotną w rytmie, wspaniałą w swej wymowie artystycznej. Co prawda Henryk Kasperowicz bardziej chciałby pokazać coś regionalnego, wileńskiego, ale życzenie organizatorów jest niepodważalne. Od wszystkich czternastu lat Telewizja Polska wydaje ostateczny werdykt co do repertuaru galowego koncertu. „Zgoda” też miała swoje popisy śpiewane.
Zespół „Solczanie” z pełnym uzasadnieniem jest nazywany reprezentacyjnym zespołem Ziemi Solecznickiej. Jest w takiej formie artystycznej, że może zająć czołowe miejsce wśród najlepszych zespołów Wileńszczyzny. „Ukochana ma wileńska ziemio” czy „Pieśń o Wilnie” zmienia pieśń o tym, jak dziewczę „wiło wianki i rzucało je do wody” oraz „Suita tańców wileńskich”. Kierownictwu Renacie Brasel, Bożenie Niewierkiewicz, Giennadijowi Afanasjewowi zespół zawdzięcza wiele wysokiej rangi nagród oraz kunszt artystyczny. To właśnie temu zespołowi było dane wykonanie finałowego akcentu, którym był „Ostatni mazur” odtańczony przez nasze zespoły i odśpiewany przez młodego śpiewka Zdzisława Palewicza.
To nie wszystko, co mogła tego roku zaprezentować ekipa artystów z Wileńszczyzny. Na placach Unii Europejskiej i Jana Pawła II wystąpiły „Sużanianka” oraz „Jaskółeczka” z Rudomina. Prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska, kierownik całej ekipy z Litwy uważa, że w tym roku musiały wziąć udział w tej najbardziej prestiżowej imprezie kresowiaków zespoły - jubilaty. I tak też się stało. Zresztą to te zespoły były najbardziej zauważone podczas jubileuszowego Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”, którego od 15 lat organizatorem jest Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki.

Jak zwykle podczas festiwalu kresowego było szereg imprez towarzyszących, w tym spotkanie poetyckie, już tradycyjny koncert przy pomniku Jana Pawła II, który w tym roku przygotowała Apolonia Skakowska. Między innymi otwarcie wystawy fotograficznej naszego kolegi Jerzego Karpowicza, kronikarza wszystkich czternastu festiwali, oraz wystawa historyczna kolekcjonera pamiątek kresowych Ryszarda Bitowta. Jak co roku nasi poeci oraz poeci z Białorusi i Ukrainy mają możliwość zaprezentowania swych wierszy w kościele św. Wojciecha. Do tych momentów z życia festiwalowego powrócimy w najbliższym czasie. Jak też do występu podczas wieczornicy Krzysztofa Daukszewicza, dowcipnisia bardzo ciętego na język, a z urodzenia wilnianina, pochodzącego z okolic Ziemi Trockiej, nieopodal Połukni i Rudnik.
Jak co roku można tu było spróbować chleba wileńskiego, nabyć palmę wileńską, które tym razem były dziełem Stanisława i Stanisławy Rynkiewiczów, posmakować serc lukrowanych czy nabyć precyzyjne prace mistrza w drzewie Michała Jankowskiego. No i nasycić się niepowtarzalną atmosferą ciepła i serdeczności kresowej.
Jeszcze tylko korowód przez miasto wszystkich zespołów. A to zawsze jest obrazem upiększającym miasto, którego mieszkańcy w przeważającej większości stanowią byli mieszkańcy kresów lub są dziećmi czy wnukami kresowiaków.

Nie da się pominąć naszych prowadzących przez wszystkie poprzednie lata - Anny Adamowicz oraz Dominika Kuziniewicza, tutaj znanych jako Ciotka Franukowa oraz Wincuk z Pustaszyszek. Każde ich wyjście na scenę jest tu oczekiwane i gorąco oklaskiwane. Bo i umieją wyjść z każdej nawet nieprzewidzianej sytuacji w sposób żartobliwy - nad sobą i nad charakterem kresowym. Po raz pierwszy prowadziła kresówkę Anna Popek. Tak ze sobą się rozumieli, jak gdyby znali się przez wiele lat. Mieli też wielu rozmówców kresowiaków na temat „Czym jest kresowa fantazja”. Umieją kresowiacy fantazjować, nigdy nie tracić animuszu i wiary w dobro. (Krystyna Adamowicz "Kurier Wileński").

15. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 7-9 sierpnia 2009 r.

Koncert galowy odbył się 8 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Był podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można było występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Występom towarzyszyły tematyczne wystawy: Ryszarda Bitowta, Jerzego Karpowicza, Piotra Dondajewskiego, Władysława Ławrynowicza i Stanisława Kaplewskiego oraz degustacje potraw kresowych. Zorganizowano także konferencję naukową poświęconą tematyce kresowej. Wystąpiły m.in. zespoły: z Ukrainy - Kwiaty Bukowiny, Chór Wołyń , Młode Liście, Aksamitki, Kapela Wesoły Lwów , z Białorusi - Białe Skrzydła, Głos znad Niemna, Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, Raduńskie Słowiki, z Litwy - Sto Uśmiechów, Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca Wilia, Kapela Wileńska, Sużanianka, Zespół Tańca Ludowego Zgoda oraz z Czech - Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Olza. Festiwal zakończył koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

16. Festiwalu Kultury Kresowej odbył się w dn. 6 - 8 sierpnia 2010 r.

W festiwalu udział wzięli:

UKRAINA:
Zespół Folklorystyczny „Podolski Kwiat” , Folklorystyczny Wokalno - Instrumentalny Zespół "Bukowińskie kolory", Zespół „Jagiellonia”, Kapela Wesoły Lwów.

LITWA:
Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”, Zespół instrumentalny „Akord” z udziałem zespołu „Melodia”, Polski Zespół Folklorystyczny „Rudomianka”, Zespół Żeński "Marzenie", Kapela Świętojańska, Zespół Grzegorzanie, Kapela Wileńska.

BIAŁORUŚ:
Zespół "Karolinka", Zespół Folklorystyczny "Matczyna Piosenka", Młodzieżowy Zespół Taneczny „Białe Skrzydła”, Muzykująca Rodzina Żych

17. Festiwalu Kultury Kresowej odbył się w dn. 5 - 7 sierpnia 2011 r.

W festiwalu udział wzięli:

BIAŁORUŚ
Zespół Pieśni i Tańca „Mozyrzanka” z Mozyrza, Dziecięco – młodzieżowy zespół „Tęcza” z Mińska, Zespół ludowy „Kresowianka” z Iwieńca, Polski Chór Akademicki „Zgoda” z Brześcia, Instrumentalny Zespół „Biedronki” z Mińska, wokalny duet „Wspólna wędrówka” z Mińska.

UKRAINA
Dziecięcy Polonijny Zespół Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Huty, Zespół „Fujareczka” z Sambora, Zespół „Borysławiacy” z Borysławia, Zespół „Niebo do wynajęcia” ze Strzałkowic

LITWA
Zespół Pieśni i Tańca Żydowskiego Folkloru, Kapela Miejska, Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”
Zespół Pieśni i Tańca „Troczenie”, Kapela "Randez – Vous”, Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Sużanianka”, Kapela „Wesołe Wilno”, Zespół Pieśni i Tańca „Kotwica”

ROSJA
Zespół Ludowy Folklorystyczny Polskiej Pieśni i Tańca „Syberyjski Krakowiak”

18. Festiwalu Kultury Kresowej odbył się w dn. 10 -12 sierpnia 2012 r.

W festiwalu udział wzięli:

UKRAINA: Zespół Taneczny ”Kołomyjka” z Kołomyi, Zespół Tańca „Barwinek” z Krzemieńca, Polski Amatorski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza. Chór Kameralny „Młode liście” z Baru, Solistka Luba Skiba z Żółkwi, Zespół muzyki sakralnej „Angelus” z Ługańska.   

BIAŁORUŚ: Polonijny Chór „Społem” z Mińska, Polski Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Grodna, Zespół „Akwarela” z Grodna, Trio Folklorystyczne „Odrodzenie” ze Starych Wasiliszek, Grupa wokalna „Czarna Perła” z Mińska, akordeonista Witalij Woronko z Mińska, solistka Maria Lebiecka z Lidy, Grupa wokalna „Ars – Libero” z Brześcia. 

LITWA: Kapela litewska Jauninelis, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Wilna, Młodzieżowy Zespół Tańca " Sto Uśmiechów" z Wilna, "Kapela Wesołe Wilno" z Wilna, Kapela Podwileńska" z Wilna.                                        

POLSKA: Studio Wokalne "Sukces" z Mrągowa

Oprócz stałych punktów programu podczas Festiwalu obejrzeć można było wystawy: malarstwa Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z okazji 10- lecia istnienia Towarzystwa, plastyczną poświęconą Czesławowi Niemenowi, fotograficzną Jerzego Karpowicza. Gościem Honorowym Wieczornicy Kresowej była Pani prof. Teresa Żylis - Gara. Festiwal zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

19. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 9 - 11 sierpnia 2013 r.

Podczas trzydniowych koncertów na Placu Unii Europejskiej oraz Koncertu Galowego w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos wystąpili:

BIAŁORUŚ
Folklorystyczny Zespół „Przyjaciele”  z Borysewa. Kierownik zespołu - Swietłana Waszkiewicz, Rodzinny zespół Sachoń z Lidy, Polski Zespół Pieśni i Tańca "Raduńskie Słowiki"  z Radunia. Kierownik zespołu Franciszka Gabis,choreograf - Helena Stecenko, Polski Zespół Ludowy „Kresowiacy”. Kierownik zespołu - Czesław Januszkiewicz, Kapela „Polskie Kwiaty” z Grodna. Kierownictwo zespołu Anna i Iwan Mackiewicz, Białoruski Ludowy Zespół Taneczny „Prialica” z Grodna.  Od 1977 roku zespołem kieruje pani Nina Zalewska. 

LITWA
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Renata Brasel, choreografem - Marzena Suchocka, kierownikiem dziecięcej grupy tanecznej - Beata Bużyńska, Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń. Kierownictwo zespołu  Renata Lisowska-Urbanowicz i Elita Sinkiewicz, Kapela „Stara Nowa” z Niemenczyna, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” z Wilna. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Justyna Wasiukiewicz, choreografem  Monika Bogdziewicz, Trio z Połuknia w składzie: Iwona Grigienie, Agnieszka Szczygło i Renata Jokniene (kierownik zespołu). 

UKRAINA
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kwiaty Bukowiny” z Czerniowic. Kierownik zespołu Liutsiia Ushakova, Orkiestra „Henryk Band” z Sambora. Kierownikiem zespołu jest Henryk Melnarowicz, Wokalno – instrumentalny zespół „Akwarele” z Łucka. Zespołem kieruje Swietłana Jabłońska, Zespół „Mościskie Słowiki” z Mościsk. Kierownictwo zespołu: Irena Iwanczuk i Roman Kochan.

SYBERIA
Folklorystyczny Zespół Polonijny „Korale”  z Żeleznogorsk -Krasnojarsk. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Julia Skidan.

Oprócz koncertów odbyły się prezentacje rękodzieła artystycznego. Można było spróbować chleba wileńskiego, przywiezionego przez Lolitę Wilimienije oraz pierników lukrowanych Anny Gryszkiewicz,  nabyć palmę wileńską Oli Kunickiej, drewniane anioły i świątki Łucji i Michała Jankowskich. Swoje prace zaprezentowały również Henryka Strzałkowska i Paweł Lasota oraz Jolanta Czuczupak i Irena Teresa Szach.

Już w pierwszy dzień Festiwalu zaprezentowaliśmy twórczość  malarzy z Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi, którzy z okazji 150 rocznicy Powstania 1863 – 1864 oraz 175 rocznicy urodzin Konstantego Kalinowskiego przygotowali ekspozycję składającą się z portretów powstańców, które wykonane zostały w różnych technikach malarstwa oraz obrazów tematycznych, poświęconych powstaniu, Wystawę „Historia polskich wydawnictw na Kresach” oraz  wystawę fotografii Jerzego Karpowicza upamiętniających minione Festiwale. Wieczorem 9 sierpnia zaprosiliśmy wszystkich na Musical „ KOCHANIE BEZ GRANIC” w wykonaniu Zespółu „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna pod kierownictwem Alicji Binert oraz Studia Wokalnego "SUKCES" z Mrągowa pod kierownictwem Agaty Dowhań. W sobotę na Placu Jana Pawła II w programie słowno-muzycznym swoje najnowsze wiersze zaprezentowali  Apolonia Skakowska, Aleksander Śnieżko, Aleksander Sokołowski z Litwy, Alena Andryca i Witold Iwanowski z Białorusi oraz Jerzy Kamiński i Anna Paszkowska z Ukrainy. Festiwal zamknął występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z solistami.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.". 

20. Jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 8-10 sierpnia 2014 r. 

LITWA
Dziecięco Młodzieżowy Zespół Tańca „ Sto Uśmiechów” Wokalna Grupa Zespołu "Wilenka, Zespół Tańca Ludowego "Zgoda, "Kapela Wileńska", Kapela Podwileńska.

Prowadzenie: Anna Adamowicz/ Ciotka Franukowa, Dominik Kuziniewicz/ Wincuk

Malarz: Tadeusz Romanowski
Poeci: Aleksander Sokołowski, Aleksander Śnieżko
Media: Halina Jotkiałło "Magazyn Wileński", Krystyna Adamowicz "Tygodnik Wileńszczyzny"
Rękodzieło: Ola Kunicka (palmy wileńskie), Łolita Vilimiene i Modestas Dąbrowski (chleb wileński), Anna Gryszkiewicz(pierniki), Jan i Leonora Jankowscy (rzeźba w drewnie)
Fotograf: Jerzy Karpowicz
kierownik: Apolonia Skakowska  

UKRAINA
Polonijny Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich,  "Wianeczek, "Zespół "Niebo do wynajęcia", Zespół Pieśni i Tańca "Podolski Kwiat", Ukraiński Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny "Bukowynoczky", Duet Bandurzystek
Malarze: Mieczysłąw Maławski, Władysław Maławski
Poeci: Dorota Jaworska, Zofia Bożena Sokołowska
Media: Terasa Maria Dutkiewicz „Nasze Drogi”, Elżbieta Korowiecka „ Nasze drogi”
Rękodzieło: Jarosława Wilczyńska (wykonywane na drutach berety, szaliki swetry), Natalia Kłok (haft, prace na szydełku)
Kierownik: Emilia Chmielowa, członek zarządu: Teresa Teterycz

BIAŁORUŚ
Zespół Tańca Ludowego „Białe Skrzydła” z towarzyszeniem Zespołu "WitaM", Polski Zespół Pieśni i Tańca "Habry”, Zespół Polskiej Pieśni „Kresowianka”, Zespół „Grodzieńskie Słowiki”
Malarze: Andrzej Filipowicz, Wacław Romaszko
Poeta: Herman Pańkow
Media: Irena Waluś "Magazyn Polski"
Rękodzieło: Maryna Jaremczyk (wyroby ze słomy, pisanki, pocztówki), Ryszard Kałacz (wyroby z tkaniny, skóry, palmy, pisanki)
Kierownik: Weronika Szarejko

ŁOTWA
Zespól Tańca Ludowego „Kukułeczka”

Celem Festiwalu Kultury Kresowej jest:
- pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych,
- popularyzacji dorobku artystycznego zespołów kresowych w Macierzy,
- pomoc zespołom i organizacjom Polaków na Kresach w pielęgnowaniu i kontynuowaniu kultury polskiej, umożliwienia osobistych spotkań twórców i animatorów kultury, wymiany doświadczeń, kontaktu z bliskimi i znajomymi, zwiedzanie Ojczyzny.

Do udziału w pierwszym Festiwalu zaproszono solistów i kapele, zespoły taneczne, chóry. Wraz z prezentacją form scenicznych zorganizowano plenery artystyczne, pokazy, kiermasze, wystawy i degustacje. Uczestnicy Festiwalu wyłaniani byli drogą eliminacji środowiskowych prowadzonych przez Związki Polaków.

1. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 9-13.08.1995

Wzięło nim udział 9 zespołów z Litwy, Białorusi i Ukrainy, między innymi: Zespół Pieśni i Tańca “Wileńszczyzna”, Chór “Echo”, Zespół Wokalno-Instrumentalny “Lechici” oraz kapela “Wesoły Lwów”. Występom estradowym towarzyszyło szereg imprez w różnych miejscach miasta tj. wystaw, kiermaszy, pokazów, spotkań. Ze strony polskiej w festiwalu uczestniczyli między innymi: Barbara Wachowicz, Czesław Niemen, Zespół Pieśni i Tańca “Warmia”. Koncerty w amfiteatrze prowadzili: Dorota Szpetkowska wraz z Dominikiem Kuźniewiczem - popularnym z wileńskiego radia “Wincukiem” oraz Agata Młynarska i mrągowianin Wojciech Malajkat.

2. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w Mrągowie w dniach 15-18.08.1996

Z uwagi na duże zainteresowanie powołano Biuro Organizacyjne Festiwalu, opracowano ankiety- zgłoszenia zespołów. Swój udział zapowiedziało łącznie dwanaście zespołów z Litwy, Ukrainy i Białorusi, nie licząc solistów i indywidualnych twórców kultury kresowej. Łącznie w II Festiwalu Kultury Kresowej wzięło udział 417 wykonawców. Przed Festiwalem po raz pierwszy odbył się plener plastyków wileńskich, zakończony wystawą w Ratuszu. Podobnie jak na I Festiwalu Kultury Kresowej w koncertach uczestniczyli artyści z Polski między innymi: kwartet “Jogi” i zespół “Krywań”. Do tradycji Festiwalu wprowadzono korowód wykonawców, zaproszonych gości i przedstawicieli społeczności mrągowskiej ulicami miasta.

3. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo ‘97

Festiwal miał przełomowy charakter głównie z tego powodu, że jako impreza międzynarodowa cieszył się dużym zainteresowaniem najważniejszych mediów. II Program TVP objął patronat telewizyjny, a dyrektor Pani Nina Terentiew tradycyjnie zadanie kierownika artystycznego Festiwalu. Festiwal Kultury Kresowej został ujęty jako stała impreza kulturalna II Programu TVP. Patronat radiowy nad Festiwalem roztoczył I Program Polskiego Radia transmitując na żywo najciekawsze fragmenty imprezy, tak bezpośrednio z amfiteatru jak i wszystkich tych miejsc, gdzie działy się ciekawe rzeczy. Patronat prasowy nad Festiwalem objęła Gazeta Olsztyńska. Zwiększyła się liczba krajów prezentujących kulturalną działalność Polaków. Po raz pierwszy z Łotwy przyjechał Zespół Tańca Ludowego “Kukułeczka” przy szkole polskiej w Gałdapilis. Najdłuższą drogę pokonały zespoły z Czech: “Suszanie” - reprezentowały folklor Śląska Cieszyńskiego, Czech i Słowacji, a Góralski Zespół “Olza” zaprezentował kulturę Czeskiego Cieszyna. Łącznie w III Festiwalu Kultury Kresowej, który trwał od 14-17.08.1997 roku uczestniczyło około 450 wykonawców, w tym artystów scenicznych, instrumentalistów, solistów, malarzy, grafików, rzeźbiarzy, twórców ludowego rękodzieła artystycznego, poetów, literatów.
Oprócz występów w amfiteatrze wykonawcy prezentowali swoje umiejętności na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie wystąpili między innymi artyści Teatru Polskiego we Lwowie w wieczornicy poświęconej pamięci Mariana Hemara. W sali kameralnej odbywały się spotkania ludzi pióra. Na scenie znajdującej się na Placu Piłsudskiego nieustannie prezentowały się zespoły nie występujące w tym czasie w amfiteatrze. Cały plac zamieniono na miejsce prezentacji twórczości hafciarek, palmiarek, rzeźbiarzy, tworząc tym niepowtarzalną, folklorystyczną, kresową atmosferę. W różnych miejscach miasta swoje sztalugi rozłożyli artyści plastycy z Koła Plastyków Polski Elips w Wilnie oraz pozostali reprezentujący Białoruś i Ukrainę. Część prac plenerowych artyści przekazali na aukcję poświęconą na pomoc powodzianom. Grupie artystów malarzy przewodził znany w Mrągowie od I Festiwalu Kultury Kresowej Mistrz Władysław Ławrynowicz z Wilna.

4. Festiwal Kultury Kresowej gościł w Mrągowie w dniach 14-16 sierpnia 1998

Tradycyjnie już wieczorne koncerty w amfiteatrze zamykały całodniowe występy zespołów na terenie miasta. Miłośnicy kultury kresowej obejrzeć mogli wystawę rękodzieła artystycznego i użytkowego, barwny korowód ulicami miasta, wziąć udział w wieczorze mickiewiczowskim oraz obchodach Święta Wojska Polskiego. W programie Festiwalu znalazła się także ekumeniczna msza święta. Na scenie amfiteatru wystąpiło około 500 wykonawców reprezentujących 19 zespołów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech. Gwiazdami koncertów byli Zbigniew Kurtycz i Barbara Dunin z Kapelą Staśka Wielanka oraz Eleni z zespołem. Prowadzenie koncertów tradycyjnie przypadło już Dominikowi Kuźniewiczowi “Wincukowi” i Agacie Młynarskiej. Dzięki udziałowi Telewizji Polskiej S.A. Program II, Polskiego Radia Program I, Gazety Olsztyńskiej relacje festiwalowe docierały do słuchaczy i widzów na całym prawie świecie.
Festiwal - po raz pierwszy - spotkał się z dużym zainteresowaniem Senatu RP. Udział w koncercie galowym wzięła marszałek Senatu Pani Alicja Grześkowiak oraz liczne grono senatorów i posłów. Miłym akcentem było również ufundowanie przez Senat nagród dla wszystkich zespołów występujących na mrągowskiej scenie.

5. Jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej odbył się w Mrągowie w dniach 13-15 sierpnia 1999 r.

Było to kolejne spotkanie ze sztuką i kulturą kresową, w którym uwzięło udział ok. 500 wykonawców reprezentujących 28 zespołów estradowych, 8 artystów plastyków, 6 literatów i 10 twórców ludowego rękodzieła artystycznego.
Dzięki udziałowi Telewizji Polskiej S.A. Program II, Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz głównym sponsorom: Senatowi RP, Ministerstwu Kultury i Sztuki miłośnicy kultury Kresów z całego świata mogli podziwiać prezentacje uczestników Festiwalu z Białorusi, Czech, Łotwy, Ukrainy, Litwy oraz Polski. Podsumowaniem całodziennych kiermaszy, wystawy fotograficznej i rękodzieła, występów zespołów na terenie miasta były wieczorne koncerty w amfiteatrze prowadzone tradycyjnie już przez Agatę Młynarską, Wincuka i ciotkę Franiukową. Patronat medialny nad Festiwalem roztoczyły Program I Polskiego Radia, Radio Olsztyn oraz Gazeta Olsztyńska. Dzięki nim informacje o Festiwalu docierały do szerokiego grona sympatyków na całym świecie. Podkreśleniem małego Jubileuszu jakim stał się V Festiwal Kultury Kresowej była edycja kilku tysięcy płyt kompaktowych z piosenkami z festiwali z lat ubiegłych. Organizatorzy ufundowali również wszystkim występującym uczestnikom Festiwalu upominki w postaci maskotek Kresowiaczków.

6. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w Mrągowie w dniach 11-13 sierpnia 2000 r.

Wzięło w nim udział 26 zespołów estradowych, ok. 500 wykonawców, 8 artystów plastyków, 7 literatów, 9 twórców rękodzieła artystycznego, 8 przedstawicieli prasy związków polskich. Patronat medialny sprawował Program 2 TVP S.A., Polskie Radio Program I, Radio Olsztyn, Radio WA-MA, Gazeta Olsztyńska. Koncerty w amfiteatrze prowadzili: Agata Młynarska, Dominik Kuźniewicz “Wincuk”, Anna Adamowicz “ciotka Franukowa”. Reżyseria: Czesław Kujawski i Agata Młynarska. Gwiazdami wieczorów festiwalowych byli: Luba Nazarenko i Krzysztof Cwynar, Kapela “Fidelis”, Zespół Pieśni i Tańca “Wilia”.

7. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 11-12 sierpnia 2001 r.

Było to kolejne spotkanie ze sztuką i kulturą kresową, w którym wzięło udział prawie trzystu wykonawców reprezentujących 19 zespołów z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. W festiwalu uczestniczyły zespoły estradowe, artyści plastycy, twórcy rękodzieła artystycznego, poeci, dziennikarze oraz prezesi i przedstawiciele Związków Polaków. Program festiwalu był bardzo bogaty. Przewidywał warsztaty artystyczne, spotkanie plastyków, wystawy rękodzieła artystycznego, popołudnie literackie a także pierwszą edycję wydawnictwa pt. “Tańcz Kresowiaku Tańcz”(przepiękny, kolorowy album podsumowujący dotychczasowe festiwale). Dodatkowymi atrakcjami festiwalu były, wystawa fotograficzna i korowód uczestników festiwalu ulicami miasta.
Na czas festiwalu główny plac miasta zamienił się w miejsce prezentacji twórczości hafciarek, palmiarek, rzeźbiarzy - całe miasto rozbrzmiewało kresową muzyką. Amatorzy sztuk pięknych mogli obejrzeć interesujące wystawy plastyków, fotografików oraz oryginalne prezentacje palm wileńskich. Miłośnicy kresów zbierali się także przed mrągowskimi restauracjami i barami, gdzie odbywały się występy zespołów. Mogli tam skosztować takich specjałów, jak kibiny, czinaki, kindżuki , cepeliny i inne smakołyki. Podsumowaniem całodziennych kiermaszy, wystaw i występów były koncerty w amfiteatrze, które trwały do późnych godzin wieczornych. Koncerty w Amfiteatrze oglądało kilkanaście tysięcy widzów, którzy przyjechali do Mrągowa z terenu całej Polski.

8. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 10-11 sierpnia 2002 r.

Wzięło w nim udział 20 zespołów estradowych z 7 krajów (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Polska), blisko 350 wykonawców, 3 artystów plastyków, 9 twórców rękodzieła artystycznego, 6 przedstawicieli prasy związków polskich. Festiwal rozpoczął się od ogniska integracyjnego. Następnego dnia w mrągowskim amfiteatrze rozpoczęły się próby, a wieczorem zespoły wystąpiły w koncercie galowym. Przez dwa dni można było także oglądać śpiewających i tańczących wykonawców na pl. Piłsudskiego. Występom towarzyszyły kiermasze kresowe: malarstwo, rzeźba, rękodzieło, wystawy plakatu, fotografii i wydawnictw kresowych. Atrakcją drugiego dnia festiwalu był pokaz dawnych sukien ozdobionych słomą “Słomiana Fiejeryja”.

9. Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 8-10 sierpnia 2003 r.

Wzięło w nim udział 19 zespołów estradowych z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Czech i Polski. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły kiermasze, degustacje potraw, występy zespołów kresowych, spotkania z poetami. Koncert galowy odbył się w mrągowskim amfiteatrze w sobotę. W niedzielę uczestnicy festiwalu wzięli udział ekumenicznej mszy św. w kościele św. Wojciecha. W południe przemaszerowali w barwnym korowodzie ulicami miasta. Festiwal zakończyła kresowa biesiada.

10. Jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej odbył się w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2004 r.

Przez trzy dni miasto opanowały kolorowe jarmarki, kresowiacy w ludowych strojach oraz skoczna i wesoła muzyka. Goście przywieźli ze sobą także dobry humor, sentyment i niesamowicie przyjazną atmosferę. Na placu Piłusudskiego można było dobrze zjeść, a było to całkiem ważne, albowiem trzeba było uzupełnić siły po tańcowaniu w rytm muzyki granej przez zespoły kresowe. Natomiast na rozstawionych kiermaszach można było kupić chlebek wileński, obwarzanki, pierniczki, suszone serki, rzeźby i wiele innych pamiątek z Wilna.