Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Szanowni Państwo, przed nami kolejna edycja plenerowej imprezy

KŁOBUKIFest

oraz

14 edycja Wojewódzkiego Przeglądu
Rękodzieła Artystycznego

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 15 lipca w godz. 10:00 – 17:00 na Plac Jana Pawła II w Mrągowie.

Kłobuki FEST to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki, dział OIK, tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail -  info@ckit.mragowo.pl

Głównymi elementami KŁOBUKÓW są:

14. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego i konkurs na „PAMIĄTKĘ WARMII I MAZUR”

REGULAMIN

14. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są:
Gmina Miasto Mrągowo, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest:
Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@ckit.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@ckit.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 6 lipca 2018 r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

Z akredytacji zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur” UWAGA!

Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 6 lipca 2018 r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "14. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 6 lipca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu. V Transport i zaopatrzenie Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

 

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
14. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 15 lipca
na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

 Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

 

 

Karta zgłoszenia – do pobrania

 

WARSZTATY

Jednym z centralnych miejsc KŁOBUKÓW będą warsztaty. Na kilkudziesięciu metrach kwadratowych każdy może uczestniczyć w pokazach i warsztatach kreatywnych. Poza tym, że każdy z odwiedzających KŁOBUKI będzie mógł przyjrzeć się artystycznym działaniom twórców, będzie także możliwość udziału w warsztatach rękodzielniczych:

Warsztat garncarski - W czasie warsztatów poznawana jest historia garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie. Osoby chętne mogą spróbować własnych sił na kole i samodzielnie polepić w glinie. Wyroby, które powstaną w trakcie spotkania pozostawiane są na pamiątkę,

Warsztat powroźnika – piękne stare rzemiosło wykorzystujące naturalny len oraz konopie do robienia sznurów , powrozów i knotów Od wieków związane z wsią rzemiosło dzięki któremu mogły powstawać sznurowe uprzęże dla koni , przeróżne powrozy czy chociażby liny do wyciągania wiadra wody ze studni. Rzemiosło to było także rozpowszechnione we wioskach rybackich do wyrabiania sieci i lin holowniczych czy cumowych. Powroźnicy wykonywali także knoty do świec czy chociażby linki do prania. Podczas pokazów uczestnicy będą mogli zobaczyć prawie 100 letnią powroźnicę wiejską. Oraz pracować na powroźnikach które jeszcze w latach 60 tych ubiegłego stulecia kręciły powrozy na Śląsku. Podczas pokazu każdy chętny będzie mógł sporządzić swój powróz.

Stara olejarnia - pokaz tłoczenia oleju w historycznych strojach i urządzeniach .Polecamy każdej grupie wiekowej. Pokaz sentymentalny dla starszych i możliwość własnoręcznego "bicia" oleju lnianego i rzepakowego. Niespotykane już maszyny, sposób wykonania oraz smak i zapach oleju zrobią wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach imprezy. Dzieci i dorośli chętnie biorą udział w poszczególnych etapach bicia oleju, a samo wypłynięcie złotego płynu z prasy jest zwieńczeniem całego procesu w którym czynnie uczestniczyć mogą wszyscy widzowie. Podczas pokazu olej przygotowywany jest z naturalnych nasion które mielone są w młynie w następnej kolejności prażone w piecyku opalanym drewnem a następnie wyciskane na tradycyjnej prasie śrubowej tak jak robili nasi pradziadowie 100 i więcej lat temu.

Prasa która zostanie użyta podczas pokazu jest wyjątkowa ponieważ jest jedną z dwóch mobilnych tłoczni oleju w Polsce.

Staropolskie jadło naszych przodków ( prezentacja z degustacją)

Rewelacyjne stoisko gdzie pod bacznym okiem uczestników imprezy powstaje prawdziwe jadło minionych pokoleń. Sprzęty,techniki oraz przyprawy dzisiaj już zapomniane odzyskują swój blask. Przypominamy strawę, która w minionych czasach była codziennością a dzisiaj jest szczególnym rarytasem.

Pokaz powstawania posiłków jest połączony z degustacją. Tradycyjne wędzenie szynek i serów zagrodowych, ziemniaki z tradycyjnego wiejskiego parnika opalanego drewnem- podawane z masłem lub olejem lnianym na liściu kapusty, staropolskie gofry  – przygotowywane i pieczone na kozie naszej babci. Oto pyszności prosto z pod wiejskiej chałupy przygotowywane według receptury naszych przodków.

Warsztat witrażownika - Witraż to rzemiosło i sztuka. Tajemnicą witrażu jest światło, które potrafi wygrywać na szkle miliony nut, odcieni, blasków...

Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką wykonywania witrażu metodą Tiffany'ego; będą mieli możliwość stworzyć dekoracje okien, biżuterię i wiele, wiele innych pamiątek.

 

Zapraszamy serdecznie.