WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Centrum Kultury i Turystyki zaprasza do nadsyłania prac na 46. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej.

W przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy nieprofesjonalni z woj. warmińsko – mazurskiego uprawiających: malarstwo, grafikę, rysunek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 9 października 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26
11 – 700 Mrągowo

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 21 października 2017 r. o godz. 16.00.

Zainteresowanym wszelkich informacji o konkursie udziela Agnieszka Kozioł 89 743 34 70.

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Turystyki, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, 

tel. 89-743 34 50, fax. 89 - 743 34 60, www.ckit.mragowo.pl

kontakt: Agnieszka Kozioł tel. 89 743 34 70, kom. 601 628 012, e-mail: info@ckit.mragowo.pl

CELE:

- integracja i promocja amatorskiego środowiska plastycznego,

- wymiana doświadczeń i form twórczej pracy plastycznej,

- kontynuowanie sprawdzonych form działalności artystycznej,

- wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowości twórczych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy nieprofesjonalni z woj. warmińsko - mazurskiego,

- do konkursu dopuszczane będą  prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku,

- temat i wielkość prac - dowolne,

- każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 2 prace powstałe w ciągu dwóch lat poprzedzających Przegląd, które nie były nagradzane w innych konkursach,

- prace muszą być przygotowane do ekspozycji (oprawione) oraz opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość,

- prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora,

- do nadesłanych prac prosimy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia,

- w konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci  wyższych szkół artystycznych.

TERMINY I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

- 46. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej odbędzie się w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26,  w dniach od 21 października do 22 listopada br.

- ostateczny termin nadsyłania prac 9 października 2017 r.

OCENA I NAGRODY:

- oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora,

- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na

Otwarciu wystawy konkursowej w dniu 21 października br.  o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26,

- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody,

- wszyscy autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

karta zgłoszenia do pobrania