TEATR ŚWIATŁA

Propozycja dla wszystkich odważnych fascynatów sztuki niekonwencjonalnej. Zajęcia oparte są na nauce szeroko rozumianych technik fireshow i ćwiczeniach rytmiczno – muzycznych oraz ruchowych, które wykorzystywane są do tworzenia widowisk świetlnych z użyciem poi led oraz ognia.


gr. starsza - wtorek godz.16.00 - 18.00 sala widowiskowa

gr. młodsza - środa godz.16.30 - 18.00 sala widowiskowa

instruktor - Justyna Zapała
Z A P R A S Z A M Y  ! ! !

Zasady uczestnictwa w zajęciach TEATRU ŚWIATŁA

Na zajęciach Teatru Światła uczymy się technik fireshow przy użyciu różnych sprzętów. Każdy członek zespołu zostaje poinformowany o specyfice wykonywanych na zajęciach zadań, o zagrożeniach związanych z praktykami fireshow, budowie sprzętu wykorzystywanego na zajęciach a także zasadach zachowania bezpieczeństwa.

W zajęciach uczestniczyć może każda zainteresowana osoba, która ukończyła 13 lat jednak ze względów bezpieczeństwa grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób.

Warunkiem członkostwa w grupie jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego znajomość i akceptację zasad obowiązujących na zajęciach a także świadomość niebezpieczeństw wynikających z ich nieprzestrzegania.

Uczestnicy zajęć Teatru Światła mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w rozgrzewkach, ćwiczeniach wprowadzających a także wykonywania uwag prowadzącego.