TEATR ŚWIATŁA


Propozycja dla odważnych fascynatów sztuki alternatywnej. Materią sprawczą zespołu jest ruch, muzyka i różnorodne techniki fireshow, za pomocą których tworzymy widowiska świetlne.

Zajęcia odbywać się będą od października, w każdą środę na sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki.

Bliższych informacji udziela Justyna Zapała, Dział Organizacji Imprez CKiT, tel: 89 743 34 65.

 


Z A P R A S Z A M Y  młodzież  od 3 października o godz. 15.00 ! ! !Zasady uczestnictwa w zajęciach TEATRU ŚWIATŁA

Na zajęciach Teatru Światła uczymy się technik fireshow przy użyciu różnych sprzętów. Każdy członek zespołu zostaje poinformowany o specyfice wykonywanych na zajęciach zadań, o zagrożeniach związanych z praktykami fireshow, budowie sprzętu wykorzystywanego na zajęciach a także zasadach zachowania bezpieczeństwa.

W zajęciach uczestniczyć może każda zainteresowana osoba, która ukończyła 13 lat jednak ze względów bezpieczeństwa grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób.

Warunkiem członkostwa w grupie jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego znajomość i akceptację zasad obowiązujących na zajęciach a także świadomość niebezpieczeństw wynikających z ich nieprzestrzegania.

Uczestnicy zajęć Teatru Światła mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w rozgrzewkach, ćwiczeniach wprowadzających a także wykonywania uwag prowadzącego.