PRACOWNIA MALARSTWA

Pracownię Malarstwa prowadzi instruktor Dorota Kruszewska

Zajęcia odbywają się od październia w poniedziałki w godz. 17.00 - 20.00

Opłata za zajęcia wynosi 50 zł/miesiąc i w całości przeznaczona jest na zakup materiałów malarskich.