SPORT I REKREACJA

Sport Zmienia Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w ramach działalności statutowej prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe i zarządza następującymi obiektami:

1. Zespół Boisk Orlik 2012 przy ul. Żołnierskiej 6

2. Zespół Boisk Orlik 2012 na os. Mazurskim 12

3. Lodowisko przy ul. Bohaterów Warszawy 4

4. Plaża przy ul. Nadbrzeżnej

 

Więcej informacji na stronie www.sportzmieniamragowo.pl

 

Oficjalne otwarcie pierwszego mrągowskiego Orlika odbyło się 2 maja 2009 roku przy ulicy Żołnierskiej 6 (na terenie byłej jednostki wojskowej). W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyło się otwarcie drugiego w Mrągowie kompleksu boisk "Orlik" przy Zespole Szkół nr 4.

Moje Boisko - Orlik 2012 to program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk sportowych w każdej gminie na terenie całej Polski do 2012 roku.
Boiska w Mrągowie zostały zbudowane z myślą o wszystkich mieszkańcach Mrągowa. Dzieciach, dorosłych, a także szkołach i klubach sportowych. Orliki w Mrągowie są bardzo dobrze wyposażone, każdy zainteresowany ma możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu do gier zespołowych. Osoby zainteresowane mają możliwość rezerwacji boiska, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rezerwacji. Boiskiem opiekują się animatorzy.

  

Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) zajęcia szkolne dla uczniów mrągowskich szkół:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca – zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do trenera środowiskowego, 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 14:00 do 21:00
- w okresie od 1 września do 31 października w godz. od 14:00 do 19:00
- w okresie od 1 listopada do 31 grudnia zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do trenera środowiskowego. 

2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu. 
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do uzgadniania możliwości korzystania z obiektu u instruktora sportu.
4. Rezerwacji godzin korzystania z boiska dokonuje się u instruktora sportu.
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich z jakimkolwiek rodzajem korków
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

7. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu na skutek okoliczności od niego niezależnych.
8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń instruktora sportu.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
14. Na miesiące lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
15. W sprawach spornych dotyczących przestrzegania regulaminu decyzję podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk

Zarządca obiektu:
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 3472 lub 743 3450.

Więcej na stronie www.sportzmieniamragowo.pl

*** Centrum Kultury i Turystyki zarządza plażą przy ul. Nadbrzeżnej (os. Grunwaldzkie). Jest to miejsce wykorzystywane do kąpieli, strzeżone w godz. 10.00-18.00. Pracuje na nim 2 ratowników. Ewentualne uwagi dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w tym pracy ratowników prosimy składać na adres sport@ckit.mragowo.pl lub drogą telefoniczną 89 743 3472.

*** Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie w sezonie letnim zatrudnia ratowników w miejscu wykorzystywanym do kąpieli(plaża przy os. Grunwaldzkim).

Wymagania:
- uprawnienia ratownika wodnego sródlądowego,
- uprawnienia ratownika WOPR,
- posiadany aktualny kurs KPP dla ratowników,
- doświadczenie w pracy,
- ważna książeczka ratownika ( badania i składki).

Podania wraz z uprawnieniami prosimy składać w sekretariacie CKiT. Dodatkowych informacji udziela Waldemar Cybul - tel. 601628006.

*** Na drugiej plaży przy ul. Jaszczurcza Góra, zarządzanej przez TBS Karo, funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego prowadzona przez firmę Kanu Lech Musiejuk (więcej).

*** Informujemy organizatorów wypoczynku letniego o konieczności wynajęcia dodatkowo ratowników do indywidualnej opieki nad grupami zorganizowanymi korzystającymi z wypoczynku w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

*** W okresie wakacyjnym na jeziorach Warmii i Mazur nie wolno będzie pływać skuterami i motorówkami w pobliżu kąpielisk. Tak stanowi obowiązujące do końca września rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego.
Od 1 maja na jeziorach Warmii i Mazur nie będzie wolno pływać statkiem o napędzie mechanicznym bliżej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. Zgodnie z naszymi przepisami, statek o napędzie mechanicznym to także skuter wodny, poduszkowiec lub wodolot.

Zakaz nie dotyczy:

1) statków rozpoczynających i kończących jazdę, poruszających się z minimalną prędkością, w przypadku zachowania należytej ostrożności, bez stwarzania zagrożenia dla osób kąpiących się i wypoczywających na wodzie;
2) statków prowadzących akcję ratowniczą;
3) statków prowadzących inne działania związane z bezpieczeństwem powszechnym, w tym statków biorących udział w ćwiczeniach i manewrach;
4) statków wykonujących zadania interwencyjne i kontrolne w służbie publicznej, wynikające z odrębnych przepisów.

Zakaz pływania skuterami i motorówkami blisko kąpielisk na jeziorach w woj. warmińsko-mazurskim obowiązuje już dziesiąty sezon. Za jego złamanie grozi kara grzywny do 5000 zł.

CENNIK
 
Wstęp:
a) 3 zł - młodzież i dzieci / 60 min.
b) 5 zł - dorośli / 60 min.
c) karnet ulgowy - 24zł, normalny - 40zł. Upoważniają do 10. wejść na lodowisko i/lub wypożyczeń sprzętu.

Uwaga! Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. 
 
Wypożyczalnia łyżew:
a) 3zł - młodzież i dzieci / 60 min.
b) 5zł - dorośli / 60 min.

Uwaga! Prosimy Państwa o odliczone kwoty, usprawni to działanie biura lodowiska i zmniejszy kolejki.
 
Ostrzenie łyżew (para) - 5 zł
Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy - 5 zł/ 60 min.
 
Jeśli mają Państwo swoje łyżwy - będzie pobierana opłata tylko za korzystanie z obiektu.  
Jeśli nie dysponują Państwo łyżwami - osobno będzie pobierana opłata za wypożyczenie sprzętu oraz za korzystanie z obiektu.
 
Godziny otwarcia:
a) poniedziałek - piątek    14:00 - 20:00 (przerwa techniczna 16:00-17:00)
b) sobota - niedziela         10:00 - 20:00 (przerwa techniczna 14:00-15:00)
 
Pracownicy lodowiska będą wpuszcząc grupy (maksymalnie 60 osób na tafli) o PEŁNEJ GODZINIE: 
a) poniedziałek - piątek - 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 i 19:00
b) sobota, niedziela       - 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00

Uwaga! Przerwy techniczne mogą potrwać dłużej niż 1h co może wpłynąć na godziny dostępności lodowiska - wszystko zależy od stopnia uszkodzenia tafli lodu.
 
Wprowadzone zostaną stałe godziny konserwacji tafli lodu. 
W dni powszednie, ze względu na konserwację, lodowisko będzie zamknięte od godziny 16:00 do 17:00.
W weekendy przerwa techniczna potrwa od 14:00 do 15:00. 

Więcej informacji oraz regulamin lodowiska na stronie www.sportzmieniamragowo.pl