27,30 KWIETNIA, GODZ. 17:00, 29 KWIETNIA, GODZ. 15:00 I 17:00