PRZETARGI

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26 informuje, że posiada na zbyciu zbędny składnik majątku. Przedmiotem zbycia jest łódź motorowa „Camo”, łódź była użytkowana przez WOPR od 2001 roku.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 30.05.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, lub email: sekretariat@ckit.mragowo.pl. Dodatkowe informacje- Lubomir Melnicki tel: 601628010. Oferowana łódź znajduje się w hangarze WOPR przy plaży /ul. Nadbrzeżna.

zdjęcie 1; zdjęcie 2

Ogłoszono: 23.05.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę laptopa

Ogłoszono 28.04.2017 r.

W związku z wycofaniem oferty na dostawę laptopa przez firmę Opti Krystyna Cudo, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że najkorzystniejszą ofertą cenową jest oferta firmy Bit Komputer s.j. Iwona Lisowska Krzysztof Płudowski. Wartość oferty 4499 zł brutto.

Mrągowo, 12.05.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę laptopa wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Opti Krystyna Cudo, ul. Warszawska 55/1, 11-700 Mrągowo.
Wartość oferty 3599 zł brutto.

Mrągowo, 11.05.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprez organizowanych w amfiteatrze nad jeziorem Czos (4 imprezy)

Ogłoszono 25.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie z dnia 25.04.2017 do składania ofert cenowych dotyczących obsługi gastronomicznej imprez organizowanych w amfiteatrze nad jeziorem Czos wpłynęły dwie oferty.
1. GRILL TIME, Tomasz Bieńkowski, ul Gietkowska 9A, 10-170 Olsztyn.
2. HANDEL USŁUGI GASTRONOMIA SNACH BAR Bałdyga Kamil, 11-700 Mrągowo, ul Ogrodowa 4/17.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Handel Usługi Gastronomia SNACK BAR Bałdyga Kamil, 11-700 Mrągowo ul Ogrodowa 4/17. Wartość oferty: Dni Mrągowa - 2001,00 zł brutto, Mazurska Noc Kabaretowa - 6701,00 zł brutto, Wieczór Cygański - 301,00 zł brutto, Festiwal Kultury Kresowej - 501,00 zł brutto.

Mrągowo, 5.05.2017 r.

  

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków zarządzanych przez CKiT

Załączniki:

Dane techniczne charakteryzujące - zał nr 1

formularz_oferty

Ogłoszono:13.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 13.04.2017 r. na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków zarządzanych przez CKiT wpłynęło 8 ofert. Jedna oferta nie spelniała warunków określonych w zaproszeniu. 
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 10F/91. Wartość oferty 2800 zł brutto.
Mrągowo, 27.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składnia ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonia 2017.

Załączniki:
Wykaz planowanych imprez ze specyfikacją godzin zabezpieczenia na rok 2017 r.

Ogłoszono: 11.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 11.04.2017 r. dot. zabezpieczenia porządkowego imprez organiozwanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonia 2017. wpłynęło 6 ofert.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: DEFENSE S.C., ul. Mickiewicza 14/27, 15-222 Białystok. Wartość oferty: 21,00 zł brutto za 1 roboczo godzinę pracy pracownika ochrony.

Mrągowo, 27.04.2017 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach na terenie Amfiteatru Miejskiego z pasażem handlowym na Placu Unii Europejskiej w centrum miasta niedaleko budynku CKiT oraz Amfiteatru nad jeziorem Czos.

Załączniki:
Regulamin
Umowa
Cennik
Rezerwacja stoiska
Mapka pasażu 1, Mapka pasażu 1a
Mapka DH pasaż miiejski

Ogłoszono: 7.04.2017 r.

 

Zaproszenie na składanie ofert na usługi zabezpieczenia medycznego imprez organizowanych na terenie Mrągowa w bieżącym sezonie letnim.

Ogłoszono: 3.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku, zamieszczono 19.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego.

Załączniki:

informacja ogólna i zestawienie wymagów technicznych - załącznik nr 1

warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 2 i nr 2a

rider zespołu KASIA MOŚ - załącznik nr 3

rider ŁĄKI ŁAN - załącznik nr 4 i nr 4a 

rider STRACHY NA LACHY - załącznik nr 5 

informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 6 

warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - załącznik nr 7 

GYPSY CARNAWAL MUZYKI I TAŃCA ROMÓW – koncert 15.07.2017 r. w godz. 20.00-23.00 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 8

MAZURSKI FESTIWAL OPEROWY BELCANTO – koncert 22.07.2017 r. w godz. 20.00-23.00 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 9 

FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ w dniach 4-6.08.2017 r. w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 10

Formularz oferty 

Ogłoszono: 31.03.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 31.03.2017 r. na obsługę techniczną imprez organizowanych przez CKiT w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego wpłynęły 3 oferty.
1. Audio-Tech Wojciech Lipczyński, ul. Fiołkowa 4/160A, 31457 Kraków
2. Astral Grzegorz Łapczyński, ul. Radecka 3, 01-993 Warszawa
3. Bayer Media Emil Bajer, 16-400 Suwałki
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Astral Grzegorz Łapczyński z Warszawy. Wartość oferty: 72000 zł + 23% VAT, tj. 88560 zł brutto.

Mrągowo, 24.04.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony "Remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie - piwnica i hol (BZP ogłoszenie nr 51371-2017 z dn. 2017-03-24)

Ogłoszono: 24.03.2017 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. projekt umowy

4. formularz ofertowy wraz oświadczeniami

5. Przedmiar dot. zakresu przetargu (Oferenci zainteresowani plikiem z rozszerzeniem .ath proszeni są o kontakt w celu przesłania pliku drogą elektroniczną)

 

Informacje, komunikaty związane z przetargiem:

1. Zmiana treści załącznika do SIWZ (formularz ofertowy), zamieszczono: 27.03.2017 r.
2. Informacja z otwarcia ofert. zamieszczono:10.04.2017 r.
3. Wynik przetargu, zamieszczono:19.04.2017 r.

  

Poniżej znajduje się pełna dokumentacja techniczna związana z remontem budynku CKiT wraz z zagospodarowaniem terenu (zakres podany w ogłoszeniu jest jednym z kolejnych etapów remontu).

  

Dokumentacja projektowa związana z remontem budynku CKiT (całościowa):

1. Projekt remontu CKiT

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiary

4. Specyfikacje

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą.

Załączniki: 

Piknik Country - mapka

Dni Mrągowa oraz Festiwal Kultury Kresowej - mapka

Ogłoszono: 22.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku, zamieszczono 19.04.2017 r.